I. Jacob Andersen Kjerside

husmand og arbejdsmand, født d. 28. august 1843 i Bur, død d. 16. februar 1922 i Pindstrup, Flynder, gift d. 4. maj 1878 i Møborg med Marie Kathrine Bertelsen, født d. 4. maj 1846 i Skræddergårdhus, Møborg, død d. 12. januar 1921 i Pindstrup, datter af husmand Bertel. Hansen og hustru Sidsel. Marie Poulsdatter.

Bosat: Pindstrup, Flynder pr. Bækmarksbro.

J .A.K. tjente ved giftemålet som karl. på Stenumgård i Råsted, drev en tid en ejendom i Knak i Vemb Sogn samt i Sparkær i Møborg Sogn og flyttede senere til. Pindstrup i Flynder Sogn.

M.K.B. nævnes ved giftemålet som sypige hjemme i Skræddergårdhus og fortsatte derefter som syerske for fremmede.

 

A. Bertel. Andersen Kjærside, arbejdsmand, født d. 21. jul.i 1878 i Skræddergårdhus, Møborg, død d. 22. september 1964 på De gamles Hjem i Brande, gift d. 3. november 1903 i Nr. Nissum med Mette Kirstine Kristensen Overgård, født d. 29. maj 1883 i Galsgårdhus, Bøvling, død d. 16. marts1965 i Sverige, under et ophold hos sin datter og svigersøn, begravet i Brande,

datter af husmand Niels Kristensen Overgaard og hustru Sidse l. Marie Nielsen.

Bosat: Blåhøj, senere De gamles Hjem, Brande.

B.A.K. boede de første år efter giftermålet forskellige steder, bl.a. i ø. Toft samt i Sandbækhus i Flynder Sogn, kom 1914 til. Blåhøj for at bestyre landbruget på Mosegården, som bestod af 3 ejendomme, der hørte under "De jyske Kultørvfabrikker", boede først på Mosegården, senere på Solbakken og dernæst i Blåhøj By, var så en tid beskæftiget ved engvandingsarbejde samt i en del. år fyrbøder på Blåhøj mejeri og flyttede 1954 til. Brande. B.A.K. virkede i 22 år som kasserer for sygekassen i Blåhøj.

M.K.K.O. virkede efter giftemålet, bl.a. som syerske, og Var tillige køkkenmedhjælper på Blåhøj Kro.

1. Poul Andersen Kjærside, søn af Bertel. Andersen Kjærside og Mette Marie Jensen (1865-1933), gårdejer, født d. 20. maj 1901 i Vejrum, død d. 9. juli 1977 på sygehuset i Holstebro, gift d. 18. november 1928 i Borbjerg med Kirstine Lauth, født d. 18. april. 1901 i Munksgård, Gørding, død d. 13. august 1974 i Hvam, Borbjerg, datter af tømrer Kristian Jensen Godballe og Laurine Kristine Larsen (gift 1905 i Nr. Nissum med Johan Peter Lauth).

Bosat: Naltoftevej 2, Borbjerg pr. Holstebro.

P.A.K. lærte landbrug og havde plads på større gårde, bl.a. som forvalter, købte efter giftermålet ejendommen perregårdhus i Hvam, Borbjerg Sogn, drev denne til 1975 og flyttede så til Borbjerg.

K.L. havde plads flere steder på landet.

a. Frede Andersen Kjærside, skæremester, født d. 9. august 1929 i Perregårdhus i Hvam, Borbjerg, gift d. 18. november 1951 i Lading med Edith Marie Kristensen, født d. 26. november 1928 i Trustrup, Lyngby, datter af staldkarl Kresten Kristensen og hustru Helga Marie Kristine Jensen.

Bosat: Præstevænget 10, Horsens.

F.A.K. gik i skole i Hvam, blev uddannet ved landbruget, tjente på forskellige herregårde, bl.a. som underfodermester på hovedgården Fussingø ved Randers, besøgte 1947-1948 Vejlby Landbrugsskole, Risskov, aftjente 1949-1950 sin værnepligt i Aarhus, virkede derefter en årrække som fodermester, bl.a. på hovedgården Bidstrup i Granslev på hovedgården Benzon i Gjerrild samt på Rohden Avlsgård ved Daugård, bosatte sig 1972 i Horsens og virker nu som skæremester.

E.M.K. gik i skole i Lading, havde derefter plads forskellige steder, bl.a. på hovedgården Fussingø ved Randers og hjalp efter giftermålet sin mand på gårdene.

1) Ruth Andersen Kjærside, servitrice, født d. 22. februar 1952 på sygehuset i Herning, gift d. 8. april 1972 i Stouby med Torben Hansen, maskinreparatør, født d. 20. november 1948 i Stakrode Barrit, søn af maskinarbejder Christian Erland Hansen og hustru Ebba Pedersen.

Bosat: Stefansgade 19 A, Horsens.

R.A.K. bestod 1968 den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Stouby, havde 1969 plads på Ry Plejehjem, arbejdede 1970 på en systue i Ry, virkede så nogle år som servitrice på Daugård By

Kro, afbrudt 1972 med arbejde hos Brdr. Michaelsen A/S, Hedensted, og har nu beskæftigelse som servitrice i Eydes Kælder, Horsens.

T.H. gik i skole i Barrit, stod 1964-1968 i lære på Stenhøj Maskinfabrik A/S, Barrit, aftjente 1969-1970 sin værnepligt ved flyvevåbnet i Karup, arbejdede 1972-1975 hos Brdr. Michaelsen A/S, Hedensted, var 1976-1977 ejer af Ans Bette Kro og Motel,

 

og har fra 1978 virket som maskinreparatør på Jens Erik Nielsen, maskinfabrik, i Tønning.

a)Heidi Kjærside Hansen, født d. 21. januar 1973 i Horsens.

b) Anita Kjærside Hansen, født d. 10. juli 1975 i Horsens.

2) Boris Andersen Kjærside, blikkenslager" født d. 12. august 1953 i Hjerm, samlever fra 1975 med Elly Lillelund Jensen, fabriksarbejder, født d. 2. november 1957 i Andkær, Gauerslund, datter af fodermester Henrik Hansen Jensen og hustru Johanne Lillelund.

Bosat: Bråskovvej 54, Hornsyld.

B.A.K. havde en tid plads ved landbruget blev 1975 uddannet som blikkenslager hos Kaj Poulsen i Hedensted og har siden arbejdet ved faget hos Gregersens Eftf., VVS A/S" Horsens.

E.L.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Gauerslund, arbejdede en tid på Munkebjerg Hotel og har fra 1974 haft beskæftigelse på en skotøjsfabrik i Vejle.

3) Finn Andersen Kjærside, født d. 25. august 1954 på hovedgården Bidstrup, Granslev.

Bosat: Stefansgade 19 A Horsens.

F .A. K. gik i 9 år i skole i Stouby og har siden arbejdet på Bomi Fabriken, Horsens.

4) Ove Andersen Kjærside, murer, født d. 6. august 1959 på hovedgården Benzon, Gjerrild, samlever fra 1977 med Joan Brødsgaard Jensen medhjælper, født d. 12. juni 1958 i Sebberup, Løsning" datter af Svend Brødsgaard Jensen og hustru Lilli Frederiksen Nielsen.

Bosat: Adelgade 12, Horsens.

O.A.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Torsted og blev 1978 udlært som murer hos Harald Barrit i Ølsted. J.B.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Løsning virkede en tid som medhjælper i en børnehave og har fra 1977 arbejdet som medhjælper på en planteskole.

b. Elly Kjærside, syerske, født d. 11. august 1934 i perregårdhus i Hvam, Borbjerg, gift d. 15. januar 1955 i Videbæk med Børge Nielsen, Lagerarbejder, født d. 29. august 1932 i Husby, søn af købmand Niels Peter Nielsen og hustru Agnes Petronelle Christensen.

Bosat: Søbjergvej 60 ~ Tulstrup pr. Ikast.

E.K. gik i skole i Hvam, var derefter beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som telefonist på Hvam Central samt i huset og i forretningen hos sin senere svigermor, var efter giftermålet medhjælpende hustru og har fra 1969 arbejdet som syerske på en tekstilfabrik.

B.N. tog 1948 realeksamen i Ulfborg~ blev 1952 uddannet som kommis, aftjente 1953-1954 sin værnepligt, bestyrede 1955-1958 moderens forretning, drev 1958-1969 en købmandsforretning i Tulstrup og har siden virket som lagerarbejder ved Kifa Jersey (Johs. Søndergaard & Co.) ~ Favrholt.

 

1) Kurt Kjærside Nielsen, slagter, født d. 24. juli 1955 på sygehuset i Holstebro.

2) Lone Kjærside Nielsen, født d. 14. april 1961 i Tulstrup.

c. Inga Kjærside, rengøringsassistent, født d. 5. december 1937 i Perregårdhus i Hvam, Borbjerg, gift d. 21. maj 1961 i Mejrup med Svend Aage Albert Jensen, specialarbejder, født d. 2. maj 1932 i Herning, søn af gårdejer Sigurd Rindom Jensen og hustru Methea Kirstine Kristensen.

Bosat: Helgesvej 4, Herning.

I.K. gik i skole i Hvam, havde plads som telefonist på Mejrup, Sunds og Lind centraler, arbejdede nogle år på fabrik i Herning og har fra 1974 virket som rengøringsassistent på Brændgårdskolen i Herning.

S.Aa.A.J. gik i Karstoft Friskole, havde derefter plads ved landbruget samt arbejdede flere somre sammen med faderen i tørvemose, aftjente 1952-1954 sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Itzehoe, Tyskland, havde 1956-1961 beskæftigelse i pølsemageriet på Herning Svineslagteri, virkede så nogle år som chauffør, arbejdede 1970-1973 på Herning Beholderfabrik A/S og har fra 1975 haft beskæftigelse som jernbinder ved SHT Teglelement A/S, Herning. S.Aa.A.J. var i 6 år formand for Kolonihaveforbundets 19. kreds.

 

 

1) Connie Kjærside Jensen, født d. 25. oktober 1963 i Herning.

2) Anja Kjærside Jensen, født d. .3. maj 1971 i Herning.

2. Marie Katrine Andersen Kjærside, født d. 14. februar 1904 i V. Agergård, Flynder, død d. 18. juni 1932 på sygehuset i Brande, begravet i Skærlund, gift d. 25. januar 1924 i Blåhøj med Kristen Egebjerg Pedersen Skovbjerg, navneændring 1906 fra Christen Egebjerg Pedersen, gårdejer, født d. 2.3. marts 1898 i Skovbjerg på Karstoft Mark, Skarrild, søn af gårdejer Christen Pedersen Skovbjerg og hustru Ane Pedersen.

Bosat: Vejlevej 45, Brande.

M.K.A.K. var efter giftermålet medhjælpende hustru og hjalp tillige til på egnens gårde med spredning af mergel og møg.

K.E.P.S. gik i skole i Karstoft, blev uddannet ved landbruget, aftjente 1918-1919 sin værnepligt i Arhus, købte 1924 gården Granly i Skærlund med et tilliggende på 59 tdr. land, hovedsagelig hede, som med årene er dyrket op, kørte desuden en mælketur i Skærlund samt handlede en del med gamle ting, afhændede senere ejendommenbosatte sig derpå i Brande og har efter sit 70. år rmlt flere gavlmalerier i Brande.

a. Jakob Pedersen Skovbjerg, frøforædler, født d. 30. maj 1925 i Granly i Skærlund, Brande, gift d. 17. mrts 1953 i Fredericia med Esther Dydensborg Hansen, fotograf, født d. 6. september 1923 i Nyborg, datter af postvagtmester Mads Christian Hansen og hustru Mary Gertrud Marie Dydensborg.

Bosat: Hilleshög 1812, Landskrona, Sverige.

1) Marie-Birgitte Dydensborg Skovbjerg, sygehjælper, født d. 16. december 1954 i Ringe.

Bosat: Landskrona, Sverige.

2) Christian Dydensborg Skovbjerg, bilmontør, født d. 2. januar 1958 i Angelholm, Sverige.

Bosat: Landskrona, Sverige. ~

b. Peter Skovbjerg, tekstilarbejder, født d. 27. september 1926i Skærlund, Brande, gift d. 6. november 1947 i Brande med Ebba Rita Røjbæk Nielsen, syerske, født d. 1. juni 1928 i Uhre, Brande, datter af smed Viggo Røjbæk (Nielsen) og hustru Johanne Hansen.

Bosat: Vejlevej 88, Brande.

P.S. gik i skole i Skærlund, havde derefter plads ved landbruget, aftjente 1947 sin værnepligt i Vejle samt ved Den danske Brigade i Tyskland og har fra 1948 haft beskæftigelse i Brande, 11 år på Martensens Fabrik A/S, 14 år ved Brande Motor Compagni A/S og fra 1973 som trykker ved sødahl design a/s.

E.R.R.N. gik i skole i Uhre, havde derefter plads ved husgerning forskellige steder, virkede i 16 år som hjemmesyerske for Brandtex i Brande og har fra 1975 haft beskæftigelse som syerske ved sødahl design a/s, ligeledes Brande.

 

1) Henning Skovbjerg, mekaniker, født d. 2. maj 1948 i Uhre, Brande, gift d. 2. marts 1968 i Brande med Ellen Møbjerg Hansen, født d. 18. februar 1945 i Blåhøj, datter af gårdejer Hans Møbjerg Hansen og hustru Metha Marie Pedersen.

Bosat: Gl. Kærvej 3, Uhre pr. Brande.

H.S. gik i skole i Brande, var 1963-1964 elev på Vester lund ungdomsskole, blev 1969 udLært som mekaniker hos H. Oehlenschläger Hansen, Brande, aftjente 1970 sin værnepligt ved civil-forsvaret i Herning, var på befalingsmandsskole på Bernstorff Slot, Gentof te, hjemsendtes som delingsfører, var 1971-1975 ansat hos automekaniker Kurt Block Andersen, Brande, åbnede derefter sit eget værksted, Uhre Autoværksted, og har senere udvidet forretningen til også at omfatte salg af automobiler. H. S. har fra 1976 været medlem af bestyrelsen for Uhre Udviklingsråd.

E.M.H. gik i skole i Blåhøj, havde plads som ekspeditrice hos bagermester Donslund Jensen, Blåhøj, var 1952 elev på Blåkilde ungdomsskole, havde et par år plads i huset, arbejdede 1964-1977 som direktrice på Brandtex, Brande, og er nu bogholder i sin mands virksomhed.

a) Peter Møbjerg Skovbjerg, født d. 1. april 1973 på sygehuset i Herning.

b) Ole Møbjerg Skovbjerg, født d. 25. juni 1975 på sygehuset i Herning.

c) Søren Møbjerg Skovbjerg, født d. 3. februar 1977 på sygehuset i Herning

2) Hans Erik Skovbjerg, overkonstabel, født d. 23. maj 1950 i Brande, gift d. 30. august 1975 i Ål med Tove Lindbæk Larsen, dagplejemor, født d. 4. marts 1954 i Brande, datter af kloakmester Ejvind Peder Lindbæk Larsen og hustru Elny Pedersen. Bosat: Lyngbovej 3, Vrøgum pr. Oksbøl.

H.E.S. tog realeksamen i Brande, aftjente sin værnepligt som konstabel i Holstebro var et års tid lastbilchauffør, kom 1971 atter til militæret og gør nu tjeneste som overkonstabel. - B.E.S. er tillidsmand for konstabelgruppen H.K.K.F.

T.L.L. tog ligeledes realeksamen i Brande, havde 1 år plads i huset, besøgte 1972-1973 Idrætshøjskolen i Sønderborg, var den følgende sommer livredder ved Brande friluftsbad virkede en tid som medhjælper på en vuggestue i Esbjerg samt en tid som fabriksarbejder i Vrøgum og er nu dagplejemor.

a) Leon Lindbæk Skovbjerg, født d. 17. juni 1975 på sygehuset i Varde.

b) Lone Lindbæk Skovbjerg, født d. 9. december 1976 på sygehuset i Varde.

3) Jørgen Skovbjerg, chauffør, født d. 29. januar 1955 i Brande.

Bosat: Store gade 27, Brande.

J .S. tog realeksamen fra Præstelundskolen i Brande, var en tid i lære som manufakturekspedient, arbejdede så 1½ år på en møbelfabrik i Brande, aftjente sin værnepligt som konstabel i Holstebro og virker nu som chauffør ved Brande Autotransport.

4) Kristian Skovbjerg, født d. 28. marts 1965 i Brande.

c. Rosalie Skovbjerg, fabriksarbejder, født d. 27. marts 1928 i Granly i Skærlund, Brande, død d. 25. december 1970 på Arhus Kommunehospital, begravet i Uhre, gift d. 25. juli 1948 i Vejle med Kristian Olesen Eriksen, farver, født d. 10. januar 1925 i Bundgård i Uhre, Brande, søn af gårdejer Erik Peder Eriksen og hustru Mette Ninna CeciliePedersen. - K.O.E. blev gift anden gang d. 31. marts 1973 med Kirstine Marie Mørk Jensen" født d. 31. 17 marts 1925 i St. Velling Smidstrup.

Bosat: Solbakken, Brogårdvej 4, Uhre pr. Brande.

R.S. havde efter skolegangen plads ved husgerning hjalp den første tid efter giftermålet til på svigerforældrenes gård" Bundgård i Uhre arbejdede så på Dansk Andels Ørredeksport i Brande og Var derefter til sin død beskæftiget som presser på kjolefabrikken Mobett Herning.

K.O.E. gik i skole i Uhre lærte landbrug hovedsagelig hjemme, arbejdede en tid i brunkulslejerne havde en kort tid en ejendom i Uhre Var derefter beskæftiget på Dansk Andels Ørredeksport i Brande og har fra 1967 virket som farver på Martensens Fabrik A/S, ligeledes Brande.

1) Søren Kristian Eriksen, rejsemontør, født d. 30. maj 1946 i Århus, gift d. 20. juli 1974 i Ribe med Inge Dorthea Thomsen fabriksarbejder" født d. 20. april 1952 i Ribe, datter af kontorassistent og prøvemester Aage Vilstrup Thomsen og hustru Dorthea Marie Sørensen.

Bosat: Poppelvej 43" Brande.

S.K.E. gik i Uhre-Kærby Centralskole, blev 1962-1965 uddannet som traktormekaniker hos H. Serup Olesen A/S, Brande, aftjente derpå sin værnepligt i Fredericia og Aalborg, arbejdede 1966-1969 som mekaniker ved Ford i Brande og har siden atter haft beskæftigelse hos H. Serup Olesen A/S nu som rejsemontør.

I.D.T. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Ribe, Var en tid beskæftiget i en vuggestue i København samt i en børnehave i Ribe og Brande og har fra 1978 virket som fabriksarbejder ved Kjeldsen & Co. A/S, Nr. Snede.

II a) Ole Kristian Eriksen, født d. 8. januar 1975 på sygehuset i Herning.

2) Kaj Eriksen, politiassistent, født d. 15. november 1948 i Kærby,Brande gift d. 2. August 1969 i Brande med Laila Lykkevold, lærer, født d. 10. december 1948 i Brande, datter af kedelpasser Ejnar Hansen Lykkevold og hustru Edith Gunhild Lang.

Bosat: Videbækvej 19, Astrup pr. Skjern.

K.E. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Brande, indkaldtes 1966 til aftjening af sin værnepligt ved Flyvestation Skalstrup ved Roskilde, hjemsendtes 1969 som overkonstabel, blev 1970 ansat ved politiet, gjorde nogle år tjeneste på Gentofte Politistation, forflyttedes 1976 til Skjern Politistation og købte samme år Astrup gamle skole. K.E. er tillidsmand samt medlem af bestyrelsen for Ringkøbing Politiforening.

L.L. tog 1966 realeksamen i Brande, havde et år plads i køkkenet på et alderdomshjem, dimitterede 1972 fra Jelling Statsseminarium, virkede 3 år som lærer i Ølsemagle og har fra 1976 haft ansættelse ved Amagerskolen i Skjern. L.L. er medlem af lærerrådet.

a) Janne Eriksen, født d. 12. juni 1972 i Køge.

b) Rune Eriksen, født d. 2. juni 1975 i Køge

d. Alice Skovbjerg, født d. 8. april 1930 i Granly i Skærlund, Brande, gift d. 29. oktober 1950 i Holme med Hermann Tage Nielsen, tømrer, født d. 22. oktober 1920 i Holme, søn af rebslageriarbejder Charles Viktor Emanuel Nielsen og hustru Meta Jensen.

Bosat: Stampe gården, Hyvildvej, Brande.

A. S. gik i skole i Skærlund og Karstoft, kom ud at tjene allerede som 9-årig, havde siden flere pladser på hjemegnen, hjalp også efter giftermålet til på landet, bl. a. med roehakning, og havde desuden lidt rengøringsarbejde.

H.T.N. gik i skole i Viby, Var derefter beskæftiget som arbejdsmand samt teglværksarbejder forskellige steder i hele landet, stod 1946- 1950 i lære som tømrer hos Sigurd sørensen i Blåhøj, bestod svendeprøven på Den jydske Håndværkerskole i Hadsten, og har fra 1957 haft . beskæftigelse ved faget på Martensens Fabrik A/S, Brande.

1) Per Nielsen, automekaniker, født d. 27. januar 1953 i Blåhøj, gift d. 11. december 1976 i Brande med Marianne Sommer Thomsen, designer, født d. 8. september 1956 i Thyregod, datter af malermester Kaj Sommer Thomsen og hustru Anne Lise Meyer Madsen.

Bosat: Sandfeldtvej 40, Brande.

P.N. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Præstelundskolen i Brande, blev 1974 udlært som automekaniker ved Brande Motor Compagni A/S , har siden arbejdet som svend samme sted, afbrudt af værnepligt i Fredericia og Holstebro og overtog 1978 et nedlagt landbrug i Brande.

M.S.T. tog 1974 realeksamen i Thyregod, var 1 år elev på en tilskærerskole i Herning, gennemgik 1975-1978 uddannelse til designer på Dansk Konfektions og Trikotageskole i Birk, arbejder nu som freelance designer og har fra 1974 tillige haft halvdagsbeskæftigelse på biblioteket i Brande.

a) Jonas Sommer Nielsen, født d. 2. april 1979 på sygehuset i Herning.

2) Kristian Nielsen, født d. 18. november 1954 i Brande, død d. 19. november samme år.

3) Karl Nielsen, tømrer, født d. 7. marts 1957 i Brande, samlever fra 1976 med Karin Jepsen, syerske, født d. 25. september 1959 i Blåhøj, datter af murer Tonny Jepsen og hustru Bodil Møller.

Bosat: Lars Nielsens Vej 61 B~ Brande.

K.N. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Præstelundskolen i Brande, havde i 4 år plads som bybud i Brande, blev 1976 udlært som tømrer hos Hardy Pedersen, Lundfod, og har siden arbejdet ved faget, fra 1978 i Ikast.

K.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Blåhøj og har siden haft beskæftigelse som syerske først ved Brandtex A/S, Brande og fra 1977 ved sødahl design a/s, ligeledes Brande

4) Ole Nielsen, mekanikerlærling, født d. 30. juni 1960 i Brande.

e. Dødfødt dreng d. 18. juni 1932 på sygehuset i Brande.

 

 

3. Mary Andersen Kjærside, født d. 7. juni 1905 i Linde, Asp, gift d. 6. februar 1945 i Blåhøj med Axel Christensen, født d. 25. maj 1901 i København.

.

Bosat: Trädgårdsgatan , 2C, Klippan, Sverige.,

M.A.K. havde plads som pige på landet indtil sit giftermål og flyttede i 1963 sammen med familien til Sverige.

a. Ove Christensen, tekstilarbejder, født d. 17. juli 1932 i Tirsbæk, gift med Astrid Margareta Rasmussen, sygehjælper.

Bosat: Krukmakaregatan 1, Kvidinge, Sverige.

 

b. Bent Kjærside Christensen, ekspedient, født d. 1. april 1937 i BlåhøJ

Bosat: Idrottsvagen 1, Klippan, Sverige.

c. Lilly Sofie Kirstine Christensen, købmand, født d. 30. januar 1943 i Brande, gift med Karl-Eric Lyberg, elektriker.

Bosat: Lillaryd Pl. 2204~ Perstorp, Svenge.

d. Elind Paula Christensen, børrzehavelærer, født d. 13. oktober 1947 i Fasterholt, Arnborg, gift d. 20. maj 1972 i Hoganas, Sverige, med Rune Harald Pettersson, økonan, født d. 10. januar 1944 i Halmstad, søn af symaskine agent Philip Pettersson og hustru Maj-lis Andersson.

Bosat: Storgatan 6, Hoganås, Sverige.

E.P.C. kom 1963 sammen med forældrene til Sverige, arbejdede derefter på fabrik til 1967, tog senere realeksamen samt studentereksamen fra kursus i Svenge, læste derpå til børnehavelærer, gennemgik

1979 et kursus som sygehjælper og virker nu som sådan.

R.H.P. tog 1961 realeksamen, gennemgik derefter uddannelse til bygningsingeniør, aftjente 1964 sin værnepligt blev 1968 handelsstudent og har siden haft beskæftigelse ved Hoganås AB.

1) Annika Maria Pettersson, født d. 10. august 1967 i Klippan, Sverige

2) Paula Cornelia Pettersson, født d. 23. september 1973 i Hoganås Svenge.

 

4. Jacob Andersen Kjærside, født d. 17. november 1907 i ø. Toft, Flynder, død d. 27. marts 1911 i Sandbækhus, Flynder.

 

 

B. Maren Andersen Kjærside, født d. 24. marts 1881 i Knak,Vemb, død d. 5. november 1968 på De gamles Hjem i Bøvlingbjerg, Bøvling, gift første gang d. 14. november 1907 i Flynder med Jeppe Kristian Jepsen, husmand, født d. 3. september 1882 i ø. Østergård, Vemb, død d. 15. december 1917 i Pindstrup, Flynder, søn af gårdejer Jens Kristian Jepsen og hustru Kristine Jensen, gift anden gang d. 19. december 1924 i Bøvling med Lars Peder Pedersen, murer og landmand, født d. 19. december 1878 i Kær, Bøvling, død d. 14. april 1947 i Bøvling, søn af husmand Jens Pedersen og hustru Mette Kirstine Larsen. - L.P.P. var gift første gang med Benedikte Klausen og havde i dette ægteskab 12 børn. Bosat: Søvang, Bøvling.

J .K.J. drev eiendommen Pindstrup i Flynder med et tilliggende på ca. 20 tdr. land og havde tillige en mællketur. M.A.K. videredrev Pindstrup til 1924 og afhændede den derpå til broderen Anders.

L.P.P. blev uddannet som murer og arbejdede i en årrække som sådan i Bøvling

1.Agnes Kirstine Jepsen, født d. 3. april 1907 i Pindstrup, Flynder, gift d. 31. august 1926 i Bøvling med Jens Kristian Jensen, landmand, født d. 6. februar 1903 i Brødtrang i Ørs, Rom, søn af husmand Leander Jensen (Frost) og hustru Nielsine Elisabeth Pedersen. Ægteskabet opløst 1938.

Bosat: østervangen 9~ Bækmarksbro.

A.K.J. gik i skole i Flynder, fik som 8-årig plads hos sin morbror Charles, tjente derefter forskellige steder på Flynder-egnen, boede senere nogle år i Bøvling~ virkede 1945-1955 som buffist på Qvist- gaard's Hotel i Lemvig og fik derefter plads som husholder hos Anker Pedersen~ Bøvlingvej 23, Bøvling.

a. Hilmer Egon Jensen mejeriarbejder, født d. 19. november 1934 i Brørup, Bøvling, gift d. 19. oktober 1974 i Jerne med Grethe Vinding Jepsen, født d. 10. juni 1954 på Skt. Maria Hospital i Vejle, datter af arbejdsmand Herbert Vagner Jepsen og hustru Anna Marie Vinding.

Bosat: Hermodsvej 17, Esbjerg.

H.E.J. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved landbruget på hjemegnen, var en tid beskæftiget hos en bager i Esbjerg og har fra 1975 arbejdet ved De forenede Isværker A/S, Esbjerg.

G.V.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Rørkjær Skole i Esbjerg, besøgte 1972 Borrehus Husholdningsskole, Kolding, og arbejdede derefter på fabrik i Esbjerg til 1973.

1) Tonny Vinding Jensen, født d. 29. juni 1973 i Esbjerg.

2) Kim Vinding Jensen, født d. 21. november 1976 i Esbjerg.

b. Erling Arnfred Jensen, specialarbejder, født d. 22. februar 1937 i Bøvling, gift d. 5. december 1964 i Bøvling med Bente Godballe Thorsen, dagplejemor, født d. 12. august 1945 i Fåre, Bøvling, datter af arbejdsmand Charles William Thorsen og hustru Kirsten Sofie Kristensen.

Bosat: Høvsørevej 17, Bøvlingbjerg.

E.A.J. gik i skole i Bøvling, var en tid beskæftiget på en maskinstation, aftjente 1957-1958 sin værnepligt ved civilforsvaret i Haderslev, virkede 1960-1976 som chauffør ved Bøvlingbjerg Tømmerhandel, og har siden haft beskæftigelse på kobindselfabriken Jyden, Bur. B.G.T. gik ligeledes i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på et børnehjem i København samt hos arrestforvarer Anton Outsen i Ringkøbing, var en tid husbestyrerinde hos Verner Pedersen på Søndergård i Nees og har fra 1974 virket som dagplejemor.

1) Conny Jensen, født d. 23. januar 1966 i Bøvling.

2) John Jensen, født d. 2. marts 1972 på sygehuset i Lemvig.

2. Jens Christian Jepsen, chauffør, født d. 7. februar 1908 i Pindstrup, Flynder, gift første gang d. 21. april 1936 i Bøvling med Magda Christensen, født d. 14. januar 1915 i Agerholm, Bøvling, død d. 16. april 1939 i Nees, datter af husmand Anders Peder Kristian Christensen (Agerholm) og hustru Ane Katrine Nielsen, gift anden gang d. 10. Januar 1943 i Bøvling med Ragnhild Berg Jensen, født d. 5. oktober 1906 i Bøvlingbjerg, Bøvling, datter af barbér Jens Poul Jensen og hustru Anna Berg.

Bosat: Bredgade 63, Bøvlingbjerg.

J.C.J. gik i skole i Flynder, havde derefter plads ved landbruget

forskellige steder, aftjente sin værnepligt i København, drev 1936-1944 den 27 tdr.land store ejendom, Søhus i Nees, var en tid beskæftiget ved :\', dræningsarbejde og virkede i årene 7947-1975 som chauffør, først hos vognmand Elias Bjerg, Bøvling, dernæst hos Flansmoses Vognmandsforretning, Bøvling, og fra 1965 ved Rom Betonvarefabrik A/S.

R.B.J. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. hos Ingvard Leth i Bøvling.

a. Knud Peder Jepsen, gårdejer, født d. 13. juni 1936 i Søhus, Nees, gift d. 20. juZi 1963 i Nees med Gunhild Madsen, født d. 28. juli 1934 i Boel, Nees, datter af landmand Marinus kristian Madsen og hustru Katrine Louise Madsen.

Bosat: Nygård, Nørtoft 14, Skalstrup pr. Vemb.

K.P.J. gik i skole i Skalstrup og Bøvling, havde derefter plads ved Landbruget, bl.a. på fødegården Søhus i Nees, der da ejedes af Johannes Ørts, købte 1963 Nygård i Skalstrup med et tilliggende på 28 tdr. land og driver stadig denne.

G.M. gik i skole i Nees og havde derefter plads ved husgerning indtil sit giftermål.

1) Benny Jepsen, født d. 22. september 1965 i Nygård i Skalstrup, Nees.

2) Tina Jepsen, født d. 3. juni 1970 i Nygård.

b. Børge Magner Jepsen, mekaniker, født d. 16. april 1939 i Søhus, Nees, gift d. 18. august 1962 i Møborg med Maja Elisabeth Jensen, plejeassistent, født d. 22. marts 1943 i Møborg, datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Else Marie Lauridsen.

Bosat: Bækmarksbrovej 119, Bøvlingbjerg.

B.M.J. voksede op hos sine morforældre, gik i skole i Bøvling, havde et par år plads ved Landbruget, blev 1961 udlært som mekaniker hos Aage Bjerre i Bøvling, arbejdede her til 1970, afbrudt af værnepligt ved telegraftropperne i Aarhus 1961-1962 og har siden haft beskæftigelse hos autoreparatør Carl Erik Thomassen i Bøvlingbjerg.

M.E.J. gik i skole i Møborg, var 1959 elev på Staby efterskole, havde en tid plads på hotel Bøvling Gæstehjem, arbejdede derefter på rugemaskinefabriken primula, Bøvlingbjerg, og har fra 1976 haft plads som plejeassistent på De gamles Hjem i Bøvling.

Birthe Jepsen, født d. 6. december 1963 i Lemvig.

2) Lillian Jepsen, født d. 4. maj 1968 i Lemvig.

c. Magda Jepsen, født d. 9. juli 1943 i Søhus, Nees, gift d. 30. juni 1967 i Randers med Kaj Rasmussen, traktorfører, født d. 4. juli 1940 i Trangkær, Ørsted, søn af arbejdsmand Rasmus Peder Rasmussen og hustru Rasmine Laursen.

Bosat: Kristianslundvej 10, Ørsted.

M.J. gik i Bøvling friskole og havde derefter plads ved husgerning" bl.a. på missionshotellet Westend i Randers.

K.R. gik i skole i Ørsted" havde derefter plads ved Landbruget og har fra 1958 virket som traktorfører på hovedgården Stenalt i Ørsted.

3. Marie Kathrine Jepsen, født d. 10. september 1910 i Pindstrup, Flynder, gift d. 24. marts 1934 i Rom med Laurids Marinus Jensen, husmand, født , d. 26. marts 1906 i Brødtrang i Ørs, Rom, død d. 28. maj 1973 samme sted, søn af husmand Leander Jensen (Frost) og hustru Nielsine Elisabeth Pedersen.

Bosat: Lomborgvej 43, Lomborg pr. Lemvig.

M. K. J. gik i skole i Flynder, havde derefter plads på hjemegnen og hjalp efter giftermålet sin mand med ejendommens drift.

L.M.J. gik i skole i Rom, blev uddannet ved Landbruget" overtog 1933 fødehjemmet" Brødtrang i Ørs med et tilliggende på 40 tdr. land,. arbejdede foruden at passe dette i statsskovene, samt havde en mælketur. men blev ca. 1953 ramt af sygdommen sklerose. Hustruen Videredrev ejendommen der senere blev solgt til Sct. Georgsgildet, blev dog boende på ejendommen til 1974 og flyttede så til Lomborg.

a. Vita Jensen, født d. 10. september 1935 i Brødtrang i Ørs, Rom, død i maj 1936 samme sted.

b. Villy Jensen, født d. 27. november 1939 i Brødtrang i Ørs, Rom, død i april 1940 samme sted.

c. Kaj Jensen, specialarbejder, født d. 29. januar 1942 i Brødtrang i ,Ørs, Rom.

Bosat: Solvang, Hedegårdsvej 7, Lomborg pr. Lemvig.

K.J. gik i skole i Risbæk, var beskæftiget ved landbruget hjemme indtil 1974 og har siden arbejdet på kobindselfabriken Jyden, Bur.

d. Ella Maja Jensen, født d. 29. december 1942 i Brødtrang i Ørs, Rom, gift d. 29. december 1964 i Holstebro med Svend Aage Klejnstrup Madsen, maler, født d. 15. februar 1943 i Vind, søn af skovarbejder Mads Klejnstrup Madsen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Ormstrupvej 1, Hestbjerg pr. Holstebro.

E.M.J. gik i skole i Risbæk, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på Alderdomshjemmet i Ringkøbing, og arbejdede indtil 1966 ved R. Færch A/S, cigar- og tobaksfabrik, Holstebro.

S.Aa.K.M. gik i skole i Vind, havde en tid plads ved landbruget, blev 1966 udlært som maler hos Jens Aage Nielsen i Hjerm, var i nogle år beskæftiget hos malermester Karl Pedersen og søn i Holstebro, afbrudt af værnepligt i Thisted 1966-1967, og arbejder nu som svend hos malermester Niels Ove Andersen, Holstebro.

Gitte Klejnstrup Madsen, født d. 26. november 1964 i Holstebro.

Carsten Klejnstrup Madsen, født d. 17. august 1967 i Holstebro.

e. Maren Sine Jensen, ekspeditrice, født d. 2. maj 1949 i Brødtrang i Ørs, Rom, gift d. 11. juli 1967 i Rom med Karl Henning Thrysøe, tømrer, født d. 17. september 1943 i Sønderholm, søn af entreprenør Ejnar Justesen Thrysøe og hustru Karna Severine Jørgensen.

 

Bosat: Strøggade 3, Ramme pr. Lemvig.

M.S.J. gik i skole i Risbæk og Lomborg, var 1964 elev på Staby Efterskole, havde en tid plads i huset og har siden virket som skotøjsekspeditrice i Lemvig, nu hos Mygind Mortensen.

K.H.T. gik i skole i Hover, stod i lære som tømrer hos C.K. Olesen i Tjørring Huse, aftjente 1965 sin Værnepligt ved civilforsvaret i Sæby, og har nu beskæftigelse ved havnebyggeri i Hvide Sande for murer- & entreprenørfirmaet A. Wejse A/S, Esbjerg. - K.H.T. gennemgik 1973 uddannelse til instruktør i Tinglev under civilforsvaret og vir- ker nu som sådan.

1) Britta Trysøe, født d. 14. oktober 1972 på sygehuset i Lemvig.

2) Brian Trysøe, født d. 4. november 1977 på sygehuset i Lemvig.

4. Jakob Jepsen, arbejdsmand, født d. 4. juni 1912 i Pindstrup, Flynder.

Bosat: Østerbrogade .5 B, Lemvig.

J.J. gik i skole i Flynder og Bøvling, havde plads ved landbruget, hovedsagelig i Fjaltring, arbejdede i flere år hos broderen Ejner på Rom Betonvarefabrik A/S, flyttede 1951 til Lemvig og har her bl.a. arbejdet inden for fiskeindustrien.

5. Ejner Kristian Jepsen, arbejdsmand født d. 18. oktober 1913 i Pindstrup, Flynder, gift d. 10. februar 1949 i Lemvig med Astrid Kristine Christensen, født d. 20. januar 1916 i Fasterlund, Faster, datter af gårdejer Morten Christensen og hustru Christine Andersen. A. K. C. var gift første gang med Charles Nielsen (se I E 3).

i Bosat: Ringkøbing Landevej 113, Rom pr. Lemvig.

E.K.J. gik i skole i Flynder og Bøvling havde derefter plads ved landbruget, aftjente 1934 sin værnepligt i Viborg, var i flere år beskæftiget som arbejdsmand hos hestehandler J. P. Sidelmann i Ramme og bestyrede i årene 1950-1976 Rom Betonvarefabrik A/S.

A.K.C. gik i skole i Astrup, havde derefter plads ved husgerning på Skjern- og Ringkøbingegnen og kom i 1948 som husbestyrerinde hos sin senere mand

a. Herdis Nielsen, hjemmesyerske, født d. 2.5. juni 1941 i Dejbjerg gift d. 27. marts 1965 i Vejen med Svend Evald Larsen, staldmester, født d. 19. oktober 1939 i Vejen, søn af arbejdsmand Bror Peter Jakob Skov Larsen og hustru Gudrun Margrethe Beck.

Bosat: Pogagervej 9, Rødding pr. Vildbjerg.

H.N. gik i skole i Tørring og Rom, havde en tid plads i huset, arbejdede 1960 på Holstebro Svineslagteri A/S samt 1961-1962 på fabrik, i Odense, havde 1963-1966 beskæftigelse i Vejen, først på et ismejeri, dernæst på en møbelfabrik og har fra 1970 virket som hjemmesyerske.

S.E.L. gik i skole i Skodborghus, Vejen, havde derefter plads ved landbruget, bl.a. i Sønderjylland, afbrudt af værnepligt i Haderslev 1958-1960, var den første tid efter giftermålet beskæftiget som murerarbejdsmand i Vejen, virkede i 6 år sammen med hustruen som daglejerpar hos dr. med. Tage Kjær på Venø, købte 1975 en nedlagt ejendom i Rødding og har fra 1977 været ansat som staldmester ved Aulum rideskole Stutteri, Avlum.

 

1) Susanne Larsen, født d. 13. marts 1964 i Esbjerg.

2) Hanne Larsen, født d. 15. januar 1966 i Gram.

3) Vibeke Larsen, født d. 7. oktober 1968 på Venø.

4) Joan Larsen, født d. 1. september 1972 på Venø.

b. Ruth Nielsen, rengøringsassistent, født d. 1. november 1943 i Dejbjerg, gift d. 28. april 1962 i Struer med Hans Klejnstrup Madsen arbejdsmand, født d. 9. december 1937 i Vind, søn af skovarbejder Mads Klejnstrup Madsen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Engvej 6, Hjerm.

R.N. gik i skole i Rom, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på Alderdomshjemmet i Hjerm, arbejdede 1968-1972 ved Bang & Olufsen A/S, Struer, og har siden virket som rengøringsassistent på Hjerm Skole.

H.K.M. gik i skole i Vind, havde derefter plads ved Landbruget, bl. a. 11 år hos Magnus Pedersen på gården Lindeborg i Hjerm, og har fra 1970 arbejdet hos cementstøber Thorkild Maigaard i Vejrum.

1) Yvonne Klejnstrup Madsen, født d. 28. juli 1962 i Hjerm.

2) Jan Klejnstrup Madsen, født d. 18. juli 1965 på sygehus i Aarhus.

c. Christian Kurt Jepsen, chauffør, født d. 21. april 1948 i Tørring, gift d. 13. november 1971 i Lemvig med Anni Thygesen, kontorassistent, født d. 14. november 1952 i Lemvig, datter af landpostbud Svend Aage Thygesen og hustru Irene Marie Nygaard.

Bosat: Emilielyst 51, Lemvig.

C.K.J. gik i skole i Rom, havde en tid plads ved landbruget, blev 1970 udlært som automekaniker ved Tang Lemvig ApS (Austin-Morris), aftjente 1970-1971 sin værnepligt i Skive, arbejdede et par år hos automekaniker H.K. Kruse, Gudum og har fra 1973 haft beskæftigelse som chauffør ved Rom Betonvarefabrik A/S.

A.T. tog realeksamen samt handelseksamen i Lemvig" blev 1974 uddannet som kontorassistent ved Lemvig Jern- og Staalforretning og har fra 1975 haft ansættelse som kontorassistent i andelsbanken A/S" Lemvig.

1) Annette Nygaard Jepsen, født d. 2. december 1973 i Lemvig.! ~

2) Karina Nygaard Jepsen, født d. 28. juli 1978 i Lemvig.

d. Preben Jepsen, arbejdsmand, født d. 22. juli 1950 på sygehuset i Lemvig, samlever fra 1. februar 1975 med Kirsten Minna Frølund, medhjælper, født d. 8. februar 1954 i Nørgård, Gjellerup, datter af gårdejer Ole Frølund og hustru Mette Marie Jensen. Bosat: Brombærtoften 7, Ikast.

P.J. gik i skole i Rom, blev 1969 udlært som kommis hos købmand Arne H. Suusgaard i Lomborg, var ansat her til1971,aftjente derpå sin værnepligt i Hvorup, arbejdede 1972-1973 ved Hammer Tæpper Birk, blev senere nogle år ved Sander Hansens Trælasthandel A/S, Herning, fik 1978 beskæftigelse hos murermester Vagn Erik Jensen i Ikast og virker stadig her.

K.M.F. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Hammel skole" havde derefter plads ved husgerning besøgte 1972 Silkeborg Husholdningsskole, var et par år elev i en vuggestue i ikast, havde derefter et, ophold på fladsten, højskole, arbejdede så en tid på en vuggestue i Herning og har fra 1976 virket som medhjælper på vuggestuen i Ikast.

 

1)Johnny Jepsen" født d. 14. september 1976 på sygehuset i Herning.

e. Dødfødt pige d. 9. Marts 1953 i Rom.

6. Marie Kirstine Jepsen, født d. 19. marts 1915 i Pindstrup, Flynder, gift d. 12. november 1936 i Bøvling med Jakob Christensen, landmand, født d. 3. januar 1907 i Fasterlund, Faster, død d. 8. august 1974 i Ringkøbing, søn af gårdejer Morten Christensen og hustru Christine Andersen.

Bosat: Tangsøgade 22, Bøvlingbjerg.

M.K.J. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads som pige på landet indtil sit giftermål og arbejdede senere i 17 år på Ringkøbing Uldspinderi & Tæppefabrik A/S, Ringkøbing.

J. C. gik i skole i Faster, lærte landbrug, købte 1937 en ejendom i Bøvling og flyttede senere til Ringkøbing.

a. Bente Christensen, født d. 8. april 1943 i Sønderborg, gift d. 30. oktober 1966 i Ringkøbing med Jens Kristian Engsig Kristensen, arbejdsmand, født d. 17. september 1943 i Videbæk, søn af arbejdsmand Peder Kristensen og hustru Bodil ægteskabet opløst, samlever med 1Bruno Nygaard Jensen, chauffør, født d. 22. maj 1955 i Rimmerhus, Vorgod, søn af chauffør Herman Henry Hugo Jensen og hustru Jakobine Nygaard Pedersen.

Bosat: Konvalvej 15, Videbæk.

B.C. gik i skole i Rindum og Ringkøbing" havde derefter plads ved husgerning, bl.a. som husbestyrerinde hos gårdejer Niels Pedersen i Gammelsogn, arbejdede en tid på Ringkøbing Sygehus samt på Alderdomshjemme t i Ringkøbing, virkede en tid som husmoderafløser og var 1975-1977 beskæftiget som pige på Grønbjerg Hotel.

B.N.J. gik i skole i Fjelstervang havde en tid plads ved Landbruget, var derefter beskæftiget som svejser på A. Boll Maskinfabrik A/S" Herning, som jernbinder på Trøstrup Teglværk A/S samt på Spjald Beton A/S og har nu plads som chauffør på en maskinstation i Hee.

l) Lone Christensen, født d. 29. november 1962 i Esbjerg.

2) Majbritt Kristensen, født d. 17. december 1966 i Herning. .,

3) Jacob Kristensen, født d. 1. december 1970 i Ringkøbing.

4) Bent Kristensen, født d. 3. marts 1973 i Videbæk. .

 

b. Rita Christensen, ekspeditrice, født d. 16. juli 1945 i Ringkøbing, gift d. 20. marts 1962 i Ringkøbing med Ove Christensen, depotindehaver, født d. 8. september 1941 i Hørup, søn af fuldmægtig Kristian Bertelsen Christensen og hustru Jenny Dyrmose. - Ægteskabet opløst 1977.

Bosat: Jens Søndergaards Vej 25, Lemvig.

R.C. gik i skole i Ringkøbing, havde derefter plads som husassistent samt som bagerekspeditrice i Ringkøbing, arbejdede en tid på skjortefabrikken Angli A/S, Herning og virkede senere som telefonist på Amtssygehuset i Lemvig.

O.C. tog realeksamen i Ringkøbing, stod i Lære hos isenkræmmer Ahle Jensen i Ringkøbing, indkaldtes til aftjening af sin værnepligt ved livgarden, blev overflyttet til telegraftropperne, hjemsendtes senere som sergent, var derpå beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som repræsentant og har fra 1973 været indehaver af Calpam Lemvig depot ,Lemvig.

1) Michael Christensen, født d. 10. september 1962 i Ringkøbing.

2) Joan Christensen, født d. 5. februar 1964 i Århus.

 

C. Anders Andersen Kjærside, gårdejer, født d. 11. maj 1883 i Knak, Vemb, død d. 16. november 1964 i Ringkøbing under besøg hos broderen Charles, begravet i Flynder, gift d. 7. november 1907 i Flynder med Ane Kirstine Madsen født d. 25. december 1880 i Thorsminde, Sdr. Nissum, død d. 23. februar 1946 i Pindstrup, Flynder, datter af arbejdsmand og fisker Niels Mathias Madsen og hustru Amanda Emilie Marie Rohwedder.

Bosat: V. Toft, Flynder pr. Bækmarksbro.

A.A.K. gik i skole i Møborg og Flynder, havde plads ved landbruget forskellige steder, aftjente sin værnepligt i Viborg, købte ved giftermålet ejendommen V. Toft i Flynder drev denne til 1924, købte derefter af søsteren Maren ejendommen Pindstrup i Flynder, kørte 1925-1943 tillige mælketur for Bækmarksbro Mejeri samt gravede under krigen tørv, solgte 1949 ejendommen Pindstrup og boede derefter til sin død i Bækmarksbro.

A.K.M. fik 6 måneder gammel ophold hos sine bedsteforældre i Flynder, Stine og Niels Avnsbjerg~ gik i skole i Flynder, var hele sin ungdom hjemme hos bedsteforældrene der havde haft ejendommene Ringelhøj ~ Toft og ø. Toft alle Flynder Sogn og lærte desuden vævning af bedstefaderen der også var væver.

1. Jacob Andersen Kjærside, landbrugsmedhjælper, født d. 12. august 1908 i V. Toft, Flynder, død d. 10. juni 1935 på sygehuset i Holstebro begravet i Flynder.

J.A.K. gik i skole i Flynder, havde plads ved landbruget på Flynder- samt Vejleegnen, blev ramt af sygdom og opholdt sig 11 måneder på Krabbesholm Sanatorium.

2. Maria Kathrine Andersen Kjærside, født d. 25. juni 1909 i V. Toft, Flynder, gift d. 27. oktober 1944 i Flynder med Ejnar Madsen, gårdejer, født d. 4. juli 1913 i V. Torp, Møborg, søn af gårdejer Mads Madsen og hustru Kirsten Gravesen.

Bosat: Blåbæk, Donskærvej 19, Møborg pr. Vemb.

M.K.A.K. gik i skole i Flynder og havde derefter plads ved husgerning, b l. a. 5 år som kokkepige på hovedgården Bækmark i Flynder samt nag le år i København.

E.M. gik i skole i Møborg, blev uddannet ved landbruget, tjente bl.a. på hovedgården Bækmark i Flynder, havde de første år efter gifte må- let plads som bestyrer, bl.a. på Stensgård i Sandager, Fyn, samt på gården Særkær i Måbjerg, købte 1954 en ejendom i Møborg med et tilliggende på 17 ha samt 2 tdr. land skov og driver stadig denne.

a. Kirsten Graversen Madsen, født d. 27. oktober 1945 i Lemvig, samlever fra 1970 med Iver Kristian Iversen, tømremester, født d. 14. maj 1943 i Bur, søn af gårdejer Jens Iversen og hustru Klara Pedersen.

Bosat: Østerled 8, Mejrup Kirkeby pr. Holstebro.

K.G.M. gik i skole i Bur og havde derefter plads ved husgerning. I.K.I. gik ligeledes i skole i Bur, havde derefter plads ved landbruget, aftjente 1962-1963 sin værnepligt i Tønder og Karup, blev 1966 udlært som tømrer hos broderen Henry Iversen i Mejdal, besøgte 1966- 1967 Håndværkerskolen i Sønderborg, arbejdede som svend til 1971, startede da en tømrervirksomhed i Mejrup og byggede i 1976 sit nuhavende værksted, Elkjærvej 74, Mejrup.

.

3. Anna Andersen Kjærside, født ii. 31. januar 1911 i V. Toft, Flynder, , gift d. 12. november 1931 i Flynder med Niels Kristensen (Nederby), I 8 . husmand, født d. 9. august 1906 i Fjaltring, død d. 16. januar 1978 på Nissum Fjord, begravet i Nees, søn af fisker Jens Kristensen og hustru Kirstine Pedersen.

Bosat: Sakskjærgårdvej 53, Nees By pr. Vemb.

A.A.K. gik i skole i Flynder og havde derefter plads ved husgerning, bi. a. som stuepige på hovedgården Bækmark i Flynder.

N.K. (N.) gik i skole i Torsrrrinde og Fjaltring" kom ud at tjene som 9 årig og havde senere plads bl.a. på hovedgården Bækmark i Flynder" drev 1931-1938 ejendommen Ottedal i Dybe med et tilliggende på 25 tdr. land" 1938 ejendommen Bak i Flynder, 1938-1942 Nygård i Harboør med et tilligende på 30 tdr. land samt 1942-1970 en 8½ td. land stor ejendom i Sdr. Knakker i Dybe Sogn, havde tillige nogle år en mælketur samt drev en mindre maskinstation, købte 1970 eget hus i Nees og drev derefter til sin død fiskeri på Nissum Fjord.

a. Elly Kirstine Kristensen, sygehjælper, født d. 17. september 1933 i Ottedal, Dybe, gift d. 14. maj 1955 i Dybe med Børge Svenstrup Jensen, gårdejer, født d. 14. februar 1924 i Ll. Bendsgård, Lomborg, søn af gårdejer Niels Andersen Jensen og hustru Nicoline Svenstrup. Bosat: Ll. Bendsgård, Lomborg pr. Lemvig.

E.K.K. gik i skole i Dybe, havde derefter plads ved husgerning på hjemegnen samt på Lolland" blev 1972 uddannet som sygehjælper på Lemvig Sygehus og har fra 1973 virket som sådan på plejehjemmet Solgården i Lemvig.

B.S.J. gik i skole i Lomborg, blev uddannet ved landbruget overtog 1955 fødehjemmet, Ll. Bendsgård, med et tilliggende på- 12 tdr. land, og har foruden at passe dette virket som arbejdsmand forskellige steder.

 

1) Lissi Jensen, fabriksarbejder, født d. 25. februar 1956 i Ll. Bendsgård, Lomborg, samlever fra 1974 med Viggo Christensen, chauffør, født d. 4. december 1953 i Ferring, søn af Johanne Christensen.

Bosat: Kondorvej 8, Lemvig.

L.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Lemvig og har siden haft beskæftigelse ved Bang & Olufsen A/S Lemvig.

V.C. voksede op hos sine morforældre, Gudrun og Martin Borg Christensen i Lomborg, bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klassse i Lemvig, blev 1973 udlært som kommis hos købmand N.P. Madsen i Bonnet, aftjente 1974 sin værnepligt i Hvorup og har siden haft plads som chauffør hos vognmand K. Led Kristensen Heldum.

2) John Svenstrup Jensen, specialarbejder, født 31. maj 1958 i Ll. Bendsgård, Lomborg.

Bosat: Emilielystvej 57, Lemvig.

J. S.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Lemvig, arbejdede 1974-1976 på en maskinstation i Ramme samt 1976- 1977 hos maskinfabrikant Niels Maae, Fabjerg, og har fra 1977 haft beskæftigelse ved Je-Lau A/S~ Lemvig.

3) Tommy Svenstrup Jensen, født d. 30. juni 1962 i Ll. Bendsgård, Lomborg.

4) Freddy Svenstrup Jensen, født d. 27. januar 1968 i Ll. Bendsgård, Lomborg.

b. Sonja Kristensen, faglærer~ født d. 19. januar 1935 i Ottedal, Dybe, gift.d. 3. januar 1959.i Dybe med Hans Meldgaard petersen, tekstilarbejder født d. 27. Juli 1934 i Nr. Bork, søn af gårdejer Laurits Meldgaard Pedersen og hustru Dusine Andersen.

. Bosat: Fuglsangs Alle 16, Ikast.

S.K. gik i skole i Harboør og Dybe, havde derefter plads ved husgerning, kom som 18-årig i lære som dameskrædder hos købmand K. Halkjær i Hjerm, fortsatte senere hos manufakturhandler Henry Højberg i Holstebro og bestod 1957 svendeprøven på Skals Håndværkerskole, virkede 1957-1960 som direktrice ved Krone Magasinet i Ikast, drev 1960- 1966 systue i hjemmet, har siden virket som faglærer på aftenskole under Herning og Ikast kommuner samt i Ikast Husmoderforening, var tillige 1971-1974 designer på kjolefabrikken Duett i Herning og startede 1978 forretningen Tøjgården i Ikast:, der drives med fremmed hjælp.

H.M.P. gik i skole i Nr. Bork, kom ud at tjene som 9-årig, var 1948- 1949 elev på Staby Efterskole, fortsatte derefter ved landbruget, afbrudt af værnepligt ved livgarden 1954, var i 1956 1 år i lære som kommis i Herning, havde i årene 1958-1968 en mælkerute i Ikast, købte 1962 et gasdepot, driver stadig dette, arbejdede 1968-1974 på Ikast Skaanerfabrik, Ikast, og har siden haft beskæftigelse ved Tricovæv I/S, Hestlund. - H.M.P. var i 10 år medlem af bestyrelsen for garderforeningen og er tilknyttet luftmeldekorpset inden for hjemmeværnet.

 

1) Jannie Lisbeth Meldgaard Pedersen, handelsskoleelev~ født d. 25. august 1960 Ikast. J .L.M.P. tog 1978 realeksamen, var på 3 ugers sprogkursus i England og går nu på handelsskole.

2) Johnny Meldgaard Pedersen, født d. 14. april 1965 i Silkeborg.

c. Ingrid Kristensen, født d. 22. december 1937 i Ottedal, Dybe, død 1938 i Flynder.

d. Frede Kristensen, bygmester, født d. 20. april 1939 i Nygård i Harboør, gift med Reina.

Bosat: Gela Road, R.R.1~ Powell River, British Colombia, Canada.

 

e. Gerda Kristensen~ født d. 17. januar 1941 i Nygård, Harboør, gift d. 13. april 1964 i Dybe med Kai Sigvald Knudsen, planteskoleejer, - 8 født d. 20. maj 1937 i Skenkelsø, Jørlunde, søn af papirarbejder i Arne Knud Knudsen og hustru Astrid Sofie Kristine Hansen.

Bosat: Søholmvej 23, Langerød pr. Fredensborg.

 

G.K. gik i skole i Dybe, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på Christiansfeldegnen, opholdt sig 1960-1964 samt 1964-1965 i Canada, arbejdede derefter en tid på fabrik i Ikast og hjælper nu sin mand på planteskolen.

K.S.K. gik i skole i Snertinge, arbejdede derefter på en planteskole ved Vordingborg, aftjente 1956-1958 sin værnepligt i Næstved samt gjorde et halvt år tjeneste ved Det danske FN-Kontingent i Gaza, rejste derpå til Canada, var her beskæftiget, dels ved landbrug, dels ved gartneri, var 1960 samt 1964 en tur hjemme i Danmark og vendte så tilbage i 1965, havde et års tid beskæftigelse på Ikast Plante skole og blev 1966 ansat ved Nordsjællands Planteskole i Langerød ved Fredensborg virkede her til 1969, boede derpå et halvt år i Midtjylland og arbejdede dels i Torning, dels i Viborg, vendte derefter tilbage til Nordsjællands Planteskole, købte i 1972 12 tdr. land jord fra skolen samt i 1973 hele planteskolen og driver stadig denne.

Tam Knudsen, født d. 16. februar 1968 i København.

2) Lone Knudsen, født d. 9. november 1973 i Hillerød.

f. Flemming Kristensen, entreprenør, født d. 3. juli 1943 i Sdr. Knakker, Dybe, gift d. 14. august 1965 i Møborg med Randi Kjølbæk Andersen, hjemmesyerske, født d. 19. september 1945 i Møborg, datter af husmand Søren Andersen og hustru Emma Kjølbæk Mikkelsen.

Bosat: Bellisparken 17~ Ikast.

F.K. gik i skole i Dybe, var 1959-1960 elev på Staby Efterskole, havde derefter plads ved landbruget, aftjente 1963-1964 sin værnepligt ved livgarden, virkede et par år som lagerarbejder i en foderstof- forretning i Ikast, var derefter til 1973 beskæftiget hos en entreprenør i Ikast, startede da sammen med broderen Svend Erik egen entreprenørforretning og har fra 1975 været ene ejer af samme.

R.K.A. gik i skole i Møborg, styrede nogle år hus for faderen, var 1962-1963 bagerekspeditrice i Lemvig, arbejdede 1963-1964 på et vaskeri i København, havde så nogle år beskæftigelse på en tekstil- og trikotagefabrik i Ikast og virker nu som hjemmesyerske.

1) Gitte Kjølbæk Kristensen, født d. 2. marts 1966 i Ikast.

Dorthe Kjølbæk Kristensen, født d. 3. november 1967 i Ikast.

Jan Kjølbæk Kristensen, født d. 10. september 1969 i Ikast.

g. Dødfødt pige d. 29. juni 1944 i Sdr. Knakker Dybe.

h. Svend Erik Kristensen, arbejdsmand, født d. 4. maj 1946 i Sdr. Knakker, Dybe, gift d. 7. oktober 1967 i Harboør med Britta Rammekjær Christensen, hjemmesyerske født d. 27. november 1948 i Vejlby, Harboør, datter af arbejdsmand Karl Rammekjær Christensen og hustru Gerda Hedevig Madsen.

Bosat: østervang 27 ~ Bording.

S.E.K. gik i skole i Dybe, var 1961-1962 elev på Staby Efterskole, havde ellers plads ved Landbruget aftjente 1966-1967 sin Værnepligt i Karup, arbejdede derefter på Ikast Silkevæveri A/S, Ikast,

drev 1973-1975 sammen med broderen Flemming egen entreprenørforretning i Ikast og har siden haft ansættelse som bygmester ved Glerup Huse, Ikast.

B.R.C. gik i skole i Engbjerg og Harboør, var 1964 elev på Lægård ungdomsskole, Holstebro, havde ellers plads ved husgerning bl.a. 1 år i køkkenet på Erhvervsskolen i Ikast, fik 1967 beskæftigelse på en tekstilfabrik og har i de senere år virket som hjemmesyerske.

1) Susanne Kristensen født d. 1. juni 1969 på sygehuset i Herning.

2) Brian Kristensen, født d. 25. december 1972 på sygehuset i Herning .

j. Edith Kristensen, kontorassistent, født d. 16. april 1949 i Sdr. Knakker, Dybe, gift d. 12. juli 1975 i Aarhus med Jens Christian Bang, regnskabschef, født d. 11. marts 1947 i Herning, søn af handelsmand Poul Christian Bang og hustru Mathilde Brøgger Christiansen.

Bosat: Tornbjerg 54" Hovedgård.

E.K. gik i skole i Dybe samt i Bonnet Friskole, var 1964 elev på Staby efterskole, virkede en tid som ekspeditrice hos bagermester L.B. Budde, Lemvig, stod 4 år i læte hos trikotagehandler Chr. Breinholt Frandsen, Lemvig, har taget kursus i maskinskrivning og bogføring i Aarhus og har fra 1973 været ansat som kontorassistent ved Skandinavisk Tobakskompagni A/S" Holme.

J.C.B. gik i skole i Herning og Vorgod, 1961-1962 elev på Hammerum efterskole, stod 1962-1964 i lære ved Herning Motor Compagni A/S Herning, virkede 1966-1970 som Lagerekspedient ved Aarhus Motor Compagni A/S, var 1970-1973 ansat ved F. Salling Stormagasin A/S, Aarhus.Har siden haft ansættelse som bogholder og regnskabschef ved Skovbon Fashion A/S, Brabrand og bestod 1977 handelshøjskolens diplomprøve i regnskabsvæsen i Aarhus.

 

k. Hans Jørgen Kristensen specialarbejder, født d. 25. maj 1953 i Sdr. Knakker, Dybe.

Bosat: Emilielystvej 57, Lemvig.

H.J.K. gik i Bonnet friskole, fiskede en tid fra Lemvig, var 1969- 1970 dæksdreng på redningsskibet Vestkysten sejlede derpå med skoleskibet Georg Stage, fiskede 1971 fra Torsminde arbejdede 1972- 1973 ved Ikast El- & varmeværk og har fra 1974 haft beskæftigelse ved Cheminova A/S" Harboør.

 

 

4. aksel Andersen Kjærside, arbejdsmand, født d. 29. september 1912 i V. Toft, Flynder, gift d. 11. maj 1943 i Flynder med Thora Kirsten Pedersen, rengøringsassistent, født d. 24. marts 1918 i Byskov, Bøvling, datter af gårdejer Peder Pedersen (Kloster) og hustru Sidsel Marie Mortensen.

Bosat: Granly, Flyndermøllevej 7, Bækmarksbro.

i A.A.K. gik i skole i Flynder havde derefter plads ved landbruget på, forskellige gårde bl.a. på hovedgården Bækmark i Flynder samt på hovedgården Kabbel i Nørlem var en lang årrække til 1970 beskæftiget ved dræning samt kloakering og købte 1949 Granly i Bækmarksbro. ,

T.K.P. gik i skole i Lomborg, var derefter beskæftiget ved husgerning bl.a. som husbestyrerinde flere steder, arbejdede efter giftermålet ude ved markarbejde, i tørvemosen samt ved plantning i Klosterheden virkede så i flere år som husmoderafløser og går stadig ud og hjælper til hos fremmede.

a. Anna Maria Andersen Kjærside, ekspeditrice, født d. 3. marts 1944 i V. Grønkær, Flynder, gift d. 7. november 1964 i Flynder med Richardt Oluf Nielsen, slagteriarbejder, født d. 17. juni 1934 i Gudum, søn af gårdejer Vilhelm Søren Nielsen og hustru Astrid Agnete Holgersen.

Bosat: Landbolystvej 17, Nørlem pr. Lemvig.

A.M.A.K. gik i skole i Flynder, havde derefter pl.ads ved husgerning, gennemgik et halvt års sy kursus hos frk. Rahbæk i Lemvig, virkede 1 år som syerske ved Herning Kloster-Kjoler, arbejdede senere 5 år i en legetøjsforretning i Lemvig og har fra 1973 Været ansat som ekspeditrice ved Centrum Sko, Lemvig.

R.O.N. gik i skole i Navr, Måbjerg og Gudrum, var 1950-1951 elev på Rønde Ungdomsskole, blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Aalborg og Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland, besøgte en vinter Ladelund Landbrugsskole, arbejdede 1962-1964 på Herning svineslagteri samt 1964-1971 på Esso service station i Rom og har siden haft beskæftigelse pa Lemvig Svineslagteri. A/S.

1)Benny Kjærside Nielsen, født d. 16. september 1970 på sygehuset i Lemvig.

2) Berit Kjærside Nielsen, født d. 28. december 1975 på sygehuset i Lemvig.

 

b. Leif Andersen Kjærside, chauffør, født d. 12. juni 1946 i V. Grønkær, Flynder, gift d. 24. juli 1971 i Sejerslev med Ingeborg Olesen, lærer, født d. 4. juni 1949 i Ørding, datter af gårdejer Gunnar Olesen og hustru Alma Snedker.

Bosat: Elkjærvej 1, Sdr. Felding.

L.A.K. gik i skole i Flynder, havde nogle år plads ved landbruget, afbrudt af et ophold på Nr. Nissum Efterskole 1962-1963, aftjente 1965-1966 sin værnepligt ved Jyske Telegrafregiment i Aarhus, virkede i 1½ år som chauffør inden for korn- og foderstofbranchen i Lemvig, var så i 4½ år fodermester hos Holger Jensen, Villensgård i Bøvling, og har fra 1972 kørt som chauffør for Christiansholms Olie A/S" Fredericia.

I.O. tog 1966 realeksamen fra Nykøbing M. Folke- og Realskole samt , 1972 lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium og fik samme år ansættelse ved Sdr. Felding Centralskole.

1) Jesper Kjærside, født d. 7. marts 1974 på sygehuset i Herning.

2) Trine Kjærside, født d. 4. november 1977 på sygehuset i Herning.

c. Birthe Andersen Kjærside, boghandlermedhjælper, født d. 14. oktober 1948 i Pindstrup, Flynder, gift d. 24. marts 1973 i Flynder med Carl Christian Nexø, tømrermester, født d. 13. august 1948 i Nygårdhus, Bølling, søn af landmand Frederik Holm Nexø og hustru Thora Kirkegaard.

Bosat: Ribesvej 12, Karup J.

B.A.K. gik i skole i Flynder, havde derefter plads ved husgerning,

blev 1969 udlært som boghandlermedhjælper hos boghandler Ejnar Doest, Lemvig, var derefter til 1975 ansat i C.A. Carlsens Boghandel, Viborg, og har fra 1977 virket som medhjælper på biblioteket i Karup. C.C.N. tog 1966 realeksamen fra Byskolen i Skjern, blev 1970 udlært som tømrer hos G. og J. Thomsen, Bølling, aftjente 1970-1971 sin værnepligt ved flyvevåbnet i Skrydstrup og Karup, arbejdede så nogle måneder som svend, var 1972-1973 på konstabelskole i Jonstrup, har siden gjort tjeneste på Flyvestation Karup, nu som overkonstabel, og driver tillige egen tømrermestervirksomhed.

 

1) Connie Nexø, født d. 24. oktober 1975 på sygehuset i Kjellerup, Hørup.

2) Susanne Nexø, født d. 20. februar 1979 i Karup.

 

5. Amanda Emilie Andersen Kjærside ,født d. 21. april 1915 i V. Toft, Flynder, gift d. 17. september 1943 i Flynder med Frederik Kristian Pedersen, specialarbejder og husmand født d. 27. januar 1918 på Rigshospitalet i København, søn af husmand Otto Kristensen og Petrea Mikkelline Pedersen.

Bosat: Damhusvej 72, Møborg pr. Bækmarksbro.

A.E.A.K. gik i skole i Flynder og havde derefter plads ved husgerning bl.a. på hovedgården Kabbel i Nørlem samt på Slauggård i Vorbasse.

F.K.P. gik i skole i Skjoldbjerg, blev uddannet ved landbruget, arbejdede en tid i skoven, var 1943-1944 bestyrer på Slauggård i Vorbasse drev derefter forskellige ejendomme bl.a. 1944-1948 Lundgårdhus i Bøvling på 7 tdr. land samt 1950-1953 en 20 tdr. land stor ejendom i Søndervig, købte derefter sin nuhavende ejendom med et tilliggende på 7 tdr. land, har siden arbejdet ved forskelligt, bl.a. 1961-1967 som væver på Vemb Textilfabrik A/S og fra 1973 på kobindselfabriken Jyden i Bur.

a. Ellinor Kjærside Pedersen, kontorassistent, født d. 30. november 1944 i Bøvling, gift d. 12. september 1970 i Møborg med Børge Sørensen, politiassistent, født d. 29. september 1945 i Frisvad, Varde, søn af husmand Søren Hansen Sørensen og hustru Elva Marie Andersen.

Bosat: Markleddet 47, Ringkøbing.

E.K.P. gik i skole i Søndervig og Møborg var 1960 elev på Rydhave Slots Ungdomsskole, blev 1962-1965 kontoruddannet hos uddeler Henrik Bøndergaard i Bækmarksbro foderstofforretning, var 1966-1967 au pair pige i London, England, virkede i årene 1968-1972 som kontorassistent ved A/S Kemitura i København og har siden 1976 haft ansættelse ved Midtfly ApS, Stauning Lufthavn.

B.S. gik i skole i Vittarp og Ovtrup, blev 1963 udlært som kommis hos købmand Bundgaard i Skarrild, aftjente 1965-1966 sin værnepligt i Fredericia blev i 1968 ansat ved politiet i København og forflyttedes 1973 til Tåstrup samt 1976 til Ringkøbing. - B.S. er tillidsmand på sin arbejdsplads.

1) Bettina Kjærside Sørensen født d 5. februar 1967 på sygehuset i Holstebro.

2) Christina Kjærside Sørensen født d. 21. april 1972 i København.

 

b. Birgit Kjærside Pedersen, ingeniør, født d. 30. marts 1949 i Vostrup, Lønborg, gift d. 30. marts 1974 i Møborg med Bent Hessellund Storm, revisor, født d. 14. august 1941 i Skørring, søn af mejerist Peder Rasmus Andreasen Hessellund Storm og hustru Ingeborg Nielsen.

Bosat: Skt. Mikkels Alle´ 253 Tåstrup.

B.K.P. tog 1968 studentereksamen fra Holstebro Gymnasium, gennemgik 1968-1974 uddannelse på Danmarks Ingeniørakademi i Lyngby og har siden haft ansættelse ved Tobias Jensen mekanisk Etablissement A/S, Glostrup. - B.K.P. er leder i børneklubben ved Rønnevang Kirke og har fra 1970 været leder i FDF/FPF, først på Frederiksberg og fra 1979 i Tåstrup.

B.H.S. Var 1957-1958 elev på Stidsholt Ungdomsskole, blev uddannet ved landbruget3 aftjente 1961-1962 sin værnepligt ved livgarden, besøgte 1962-1963 Ladelund Landbrugsskole, var en tid gårdbestyrer på Fyn samt en tid videnskabe lig assistent på en af statens forsøgsgårde ved København, blev 1969 ansat på et regnskabskontor, gennemgik derefter uddannelse til revisor, tog 1976 eksamen som merkonom og startede samme år sit nuhavende revisionsfirma. - B.H.S. er medlem af menighedsrådet i Rønnevang Sogn.

Elisabeth Kjærside Storm, født d. 11. april 1975 i Tåstrup

2) Robert Kjærside Storm, født d. 10. oktober 1978 i Tåstrup.

a. Anders Jakob Kjærside Pedersen, landpostbud, født d. 27. december 1950 på sygehuset i Ringkøbing, gift d. 27. januar 1978 i Gudum med Ingefred Marie Thøstersen,. Kontorassistent, født d. 1. august .1954 i Gudum, datter af skovarbejder Marius Thøstersen og hustru Mariane Christensen.

Bosat: Bøvlingvej 253 Bøvling pr. Bøvlingbjerg.

A.J.K.P. gik i skole i Møborg samt Flynder og var i 10 måneder elev på Thylands Ungdomsskole, blev 1970 udlært som ekspedient hos herreekviperingshandler Otto Madsen, Lemvig, aftjente 1971-1972 sin værnepligt i Århus og Randers, blev efter hjemsendelsen ansat ved postvæsenet i Lemvig og forflyttede s i 1975 til Bøvling.

I.M.T. tog 1971 realeksamen fra Gudum Centralskole samt 1972 handelseksamen i Struer, blev 1974 uddannet som kontorassistent hos autoreparatør K. Kabbel, Vinderup, besøgte 1975 Holstebro Højskole og har siden haft ansættelse som kontorassistent i en autoforretning i Bøvling. - I.M.T. er medlem af bestyrelsen for KFUM og KFUK i Bøvling.

1) Camilla Kjærside Pedersen, født d. 15. december 1978 i Bøvling.

6. Georg Andersen Kjærside, medhjælper, født d. 20. december 1916 i V. Toft, Flynder.

Bosat: Blåbæk, Donskærvej 19, Møborg pr. Vemb.

G.A.K. gik i skole i Flynder, blev uddannet ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Viborg og har en årrække haft plads som medhjælper hos sin søster og svoger, Maria Kathrine og Ejnar Madsen, Møborg.

7. Aage Andersen Kjærside, specialarbejder født d. 26. april 1919 i V. Toft, Flynder, gift d. 24. december 1957 i Hillerød med Sylvie Carla Johanne Olsen, født d. 17. april 1916 i Hundested, Torup, datter af arbejdsmand Ole Carl Johannes Christoffer Olsen og hustru Anna Maria Hansen.

Bosat: Bæverdalen 23 A, Ny Hammersholt pr. Hillerød.

Aa.A.K. gik i skole i Flynder, blev uddannet ved landbruget, dels hjemme og dels ude, gik en tid på dagleje samt arbejdede i tørvemosen, rejste 1947 til Sjælland virkede her som skovarbejder og som teglværksarbejder til 1952 og har siden haft beskæftigelse ved entreprenørarbejde, fra 1963 ved Monberg & Thorsen A/S.

S.C.J.O. gik i skole i Kikhavn, havde derefter plads på egnens gårde og var 1934 stuepige på et pensionat i Hillerød.

8. Emmy Andersen Kjærside, medhjælper, født d. 3. april 1922 i V. Toft, Flynder, gift d. 11. maj 1949 i Flynder Kaj August Christiansen, skibsværftsarbejder, født d. 18. februar 1921 i Brondstrup, Tirsted, søn af parcellist Viggo Rasmus Christiansen og hustru Angela Kotodlieg. Bosat: Maglehøjvej 201, Tillitse pr. Dannemare.

E.A.K. gik i skole i Flynder havde plads ved husgerning bl.a. l½ år på hovedgården Marienlyst i Vordingborg hjalp de første år efter giftermålet til i købmandsforretningen samt ved Landbruget, virkede senere i 11 år som dagplejemor og arbejder nu på et gartneri.

K.A.C. gik i skole i Humminge, blev uddannet ved Landbruget tjente bl.a. på hovedgården Marienlyst i Vordingborg, drev 1949-1951 en købmandsforretning i Nakskov, fik derefter beskæftigelse på Nakskov Skibsværft A/S, har siden arbejdet her og drev tillige 1951-1956 en 7 tdr. land stor ejendom på Rådmandsvej i Nakskov samt 1956-1962 en ejendom i Købelev.

a. Benny Erling Kjærside Christiansen, styrmand, født d. 12. november 1949 i Nakskov, gift d. 20. oktober 1977 i Svendborg med Astrid Susan Jansson, født d. 8. marts 1947 i York, England, datter af skibsinspektør IVan Fritthjof Jansson og hustru Astrid Emilie Classen. -

A.S.J. blev 1965 gift første gang" men ægteskabet opløstes 1970.

Bosat: Jernbanevej 6, Svendborg.

B.E.K.C. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Ve- stenskov skole" var 1966-1967 på J. Lauritzens Søfartsskole i Kogtved, sejlede derefter for rederiet J. Lauritzen i udenrigsfart, aftjente 1970-1971 sin værnepligt ved marinen gennemgik 1972-1974 ud- dannelse til styrmand på Svendborg navigationsskole" sejlede som sådan 1974-1976 for rederiet Lindinger A/S samt 1976-1977 for rederiet Otto Danielsen og tog i 1978 skibsførereksamen.

A.S.J. gik i skole i England samt Skotland, var 1 år på sygeplejeskole i Skotland, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i Sverige, flyttede i 1965 til Danmark og virkede en tid som servitrice i Svendborg.

Maryanne Astrid Hansen, født d. 14. november 1966 i Svendborg.

2) Mary-Lou Hansen, født d. 24. december 1968 i Svendborg.

3) Hans Henrik Lolk, født d. 30. juli 1971 i Svendborg.

4) Anders Kjærside Christiansen, født d. 16. marts 1978 i Svendborg.

b. Gurli Kjærside Christiansen, montrice, født d. 10. maj 1952 i Nakskov gift d. 25. januar 1972 i Nakskov med Palle Nielsen tømrer ægteskabet opløst 1975; samlever fra 1975 med Bernt Nielsen Kusk maskinarbejder, født d. 27. juli 1949 i Nakskov, søn af kommis orla Cevel Lenin Nielsen Kusk og hustru Edith Gertrud Hansigne Poulsen. G.K.C. fører nu navnet Gurli Kjærside.

Bosat: Bygvænget 24, Nakskov.

G.K. gik 9 år i Vestenskov Skole, var 1970 elev på Nr. Ørslev ungdomsskole, havde en tid plads på et plejehjem i Nr. Herlev ved Hillerød samt i en bagerforretning i Søllested og har fra 1974 arbejdet som montrice ved Ortofon A/S, Nakskov.

B.N.K. gik i skole i Nakskov, blev 1970 udlært som mekaniker hos A. Rasmussen & Søn, Nakskov, aftjente 1970-1971 sin værnepligt i Vordingborg og har siden hjemsendelsen arbejdet på De forenede Maskinfabrikker, nu Thrige-Titan A/S, Nakskov. - B.N.K. er medlem af fællesudvalget for fællesorganisationen i Nakskov.

Tanja Kjærside, født d. 13. april 1972 i Nakskov.

2) dreng~ født d. 14. marts 1978 i Nakskov.

9. Kristian Andersen Kjærside, bagermester, født d. 13. august 1923 i V. Toft, Flynder, gift med Laila.

Bosat: 3871 Commercial Drive, Vancouver 12, British Colombia, Canada.

a. Pearl Kjærside.

10. Vagn Andersen Kjærside, slagteriarbejder, født d. 19. juli 1926 i Pindstrup, Flynder.

Bosat: Nørreparken 9~ Frederikssund.

V.A.K. gik i skole i Flynder, havde derefter plads ved landbruget, bl. a. 5 år på Flynder Mølle, arbejdede 3 år på havnen i Århus samt 3 år på Struer Andels-Svineslagteri, rejste derpå til Sjælland, var nogle år traktorfører hos en entreprenør, arbejdede 1966-1975 hos slagtermester Chr. Petersen I/S Hillerød, og har siden haft beskæftigelse ved Forenede Sjællandske Andelsslagterier, Frederikssund.

 

 

D. Charles Marinus Andersen Kjærside, født d. 14. april 1884 i Møborg, død d. 14. maj samme år.

E. Charles Marinus Andersen Kjærside, arbejdsmand, født d. 13. august 1885 i Ø. Torp, Møborg, død 1975 i Ringkøbing, gift d. 29. september 1913 i Torsted med Sidsel Maria Bærtelsen, født d. 13. april 1889 i Ristoft Torsted, død 1966 i Ringkøbing, datter af husmand Søren Bærtelsen og hustru Mette Maria Povlsen.

I Bosat: ø. Rindum pr. Ringkøbing.

Jakob Andersen Kjærside, mekaniker, født d. 27. oktober 1914 i Torsted, gift d. 26. marts 1949 i Vejle med Rigmor Jensen assistent født d. 6. juni 1915 i Vildbjerg, datter af barbermester Niels Jensen og hustru Caroline Kristine Gustafson.

Bosat: Nørremarksvej 11~ Vejle.

J. A. K. gik i skole i Rindum, stod en tid i lære som cykelmekaniker kom derefter i lære som automekaniker i Ringkøbing og blev 1938 udlært hos , Karl Frederik Hansen i Vejle, fortsatte som svend samme sted til 1939

og har siden haft beskæftigelse som mekaniker ved Statsbanernes Rutebiler, Vejle.

R.J. tog realeksamen fra Klostergades Skole i Vejle, var i årene 1933- 1950 ansat på kontoret ved A. Schjøth, jernsanitetsart. m.m. , Vejle.og har fra 1953 haft ansættelse som assistent ved Vejle Amtsstue.

a.Flemming Kjærside, lærer, født d. 6. oktober 1950 i Vejle, gift d. 19. juli 1974 i Jelling med Bente Jørgensen, lærer, født d. 2. marts 1950 i Bramming datter af lærer Claus Peter Jørgensen og hustru Ruth Johnsen.

Bosat: Landbovænget 45, Brørup.

F.K. tog 1969 studentereksamen fra Vejle Gymnasium samt 1973 lærereksamen fra Jelling Statsseminarium virkede som lærer et halvt år på drenge hjemmet Fårupgård i Jelling samt et halvt år ved Hornsyld Skole og har fra 1974 haft ansættelse ved Brørup Skole.

B.J. tog ligeledes 1969 studentereksamen fra Vejle Gymnasium samt 1974 lærereksamen fra Jelling Statsseminarium og har siden haft ansættelse ved Brørup Skole.

1)Line Kjærside, født d. 16. august 1973 i Vejen.

2) Lotte Kjærside, født d. 6. august 1977 i Brørup.

b. Ulla Kjærside, kontorassistent, født d. 12. juli 1952 i Vejle, gift d. 5. december 1970 i Skibet med Bent Jørgensen, slagter, født d. 13. juni 1947 i Middelfart søn af maskinarbejder Axel. Herman Verner Jørgensen og hustru Dagmar Hansine Knudsen.

Bosat: Boelkilde 15, Brønsodde pr. Vejle.

U.K. tog 1969 realeksamen fra Klostergades Skole i Vejle, blev samme år ansat ved Post- og Telegrafvæsenet og har siden arbejdet her, nu på halv tjeneste.

1)Heidi Kjærside Jørgensen, født d. 2. juli 1972 i Vejle.

2)Anja Kjærside Jørgensen, født d. 15. maj 1976 i Vejle.

 

2. Richard Andersen Kjærside, død som lille.

3. Metha Katrine Andersen Kjærside, født d. .3. april. 1917 i Torsted, gift d. 10. november 1950 i Ringkøbing med Charles Nielsen DSB-chauffør, født d. 10. januar 1911 i Hørdum, søn af baneformand Kristian Nikolaj Nielsen og hustru Dorthea Pedersen. - C.N. var gift første gang med Astrid Kristine Christensen. (Se I B 5).

Bosat: Vogterhus 110 A~ sdr. Hjermvej 19, Hjerm.

M.K.A.K. gik i skol.e i Rindum og havde derefter plads ved husgerning flere steder.

C.N. gik i skole, bl..a. i Hørdum havde derefter plads ved landbruget og har siden 1938 været ansat ved DSB, først ved pakhuset i Ringkøbing og fra 1950 som chauffør.

a. Ruth Kjærside Andersen, født d. 9. december 1937 i København, gift d. 26. juni 1960 i Ringkøbing med Arne Armose Madsen, chauffør, født d. 28. juli 1933 i Nysogn, søn af arbejdsmand Jens Christian Armose Madsen og hustru Marie Kristine Jensen.

Bosat: Overgårdsvej 50, Aidt pr. Thorsø.

R.K.A. gik i skole i Ringkøbing, havde derefter plads ved husgerning, bl..a. i Løgumkloster samt i København var en tid sygehjælper og gangpige på Ringkøbing Sygehus og har fra 1976 været ansat på Dag centret i Ulstrup.

A.A.M. gik i skole i Nysogn og Søndervig, havde i 5 år plads hos gårdejer Hans Chr. Lodberg i Søndervig, aftjente 1954-1955 sin værnepligt ved flyvevåbnet i Karup, var derefter i 5 år murerarbejdsmand i Hvide Sande samt i 5 år arbejdsmand på kødfoderfabrikken Vestjyden i Rindum og har fra 1970 virket som chauffør, først hos vognmand Peter Jensen, Assentoft, og fra 1978 ved renovationsfirmaet Mortalin.

1) Hanne Armose Madsen, født d. 11. juli 1961 i Ringkøbing.

2) Claus Armose Madsen, født d. 8. marts 1964 i Velling.

3) Torben Armose Madsen, født d. 29. april 1968 i Skårup, Fruering.

b. John Kjærside, navneændring 1978 fra John Kærside Nielsen og 1960 fra John Kærside Andersen, radiotekniker, født d. 8. juli 1945 i Ringkøbing, gift d. 18. september 1965 i Ringkøbing med Mona Orloff, teletypesætter, født d. 18. maj 1946 i Ringkøbing, datter af arbejdsmand Harald Orloff og hustru Anne Lise Kristensen. Bosat: Egelundsvej .35, Strøby Egede pr. Køge.

J .K. gik i skole i Ringkøbing, var 1 år arbejdsdreng hos S Gaardsøe, Vestjysk Radio-Service A/S, Ringkøbing, kon 1962 som konstabel til marinen, hjemsendtes 1963, blev 1967 uddannet som radiotekniker, hos S. Gaardsøe Ringkøbing, arbejdede i 3 år som teletekniker ved Grønlands tekniske Organisation i Godthåb på Grønland, har siden boet i Strøby Egede og har fra 1971 haft ansættelse ved Dansk Hustelefon selskab A/S, Rødovre.

M.O. gik i skole i Højmark, arbejdede derpå i huset, på fabrik, i forretning samt på kontor til 1967, rejste da sammen med sin mand til Godthåb, var her ansat på telestationen som omstillingsdame, gennemgik samtidig uddannelse til fjernskriveroperatør og har fra 1970 virket som teletypesætter på Dagbladet i Ringsted.

1) Henrik Kærside, født d. 27. juli 1974 i Esbjerg. "

c. Jytte Kjærside Nielsen, filetpakker, født d. 15. oktober 1954 i Ringkøbing gift d. 23. september 1973 i Ringkøbing med Bjarne Thorvald Vestergaard, elektriker, født d. 31. august 1950 i Barde Vorgod søn af arbejdsmand Christian Vestergaard og hustru Gerda Riisberg.

Bosat: Kaniavej 51, Hvide Sande.

J .K.N. tog reaLeksamen i Ringkøbing" stod i lære som ekspeditrice i Brugsen HB i Ringkøbing og har fra 1977 arbejdet som filetpakker ved L. C. Sørensen Fiskeeksport I/S" Hvide Sande.

B.T.V. gik i skole i Klegod og Hvide Sande, var 1965-1966 elev på Brejninggård efterskole, blev 1969 uddannet som elektriker hos Søren KaaLund Hvide Sande" aftjente 1971-1972 sin værnepligt og har fra 1975 virket som skibselektriker hos aut. elinstallatør Hans Thomsen, Hvide Sande.

1) Johnny Vestergaard, født d. 5. oktober 1974 i Ringkøbing.

2) Jan Vestergaard født d. 10. juni 1976 i Ringkøbing.

3) Heidi Vestergaard født d. 20. marts 1978 i Ringkøbing.

 

F. Marius Andersen Kjærside, arbejdsmand, født 23. juni 1892 i Sparkær Møborg død d. 25. april 1963 på De gamles Hjem i Bøvlingbjerg, Bøvling, gift d. 2. oktober 1917 i Flynder med Johannah Katrine Andersen, født d. 11. marts 1898 i Chicago Illinois, USA, død d. 23. marts 1944 på sygehuset i Lemvig, begravet i Bøvling, datter af Anders Kristian (Kronborg) Andersen og hustru Nikoline Marie (Vang) Nielsen.

, Bosat: Lundgårdhus, BøvLing, senere Bøvlingbjerg.

M.A.K. gik i skole i Flynder havde derefter plads på egnens gårde" aftjente sin værnepligt, var den første tid efter giftermålet fodermester på en gård i Ulfborg, købte 1920 Lundgårdhus på 5 tdr. land i Bøvling gik ved siden af at passe denne på løst arbejde, solgte ejendommen 1944 til Frederik Kristian Pedersen (I C 5)" købte derpå en Lidt større ejendom i Ramme men denne brændte 1947, købte så sammen med datteren og svigersønnen Maria Katrine og Niels Ejnar Nielsen en ejendom i Flynder- Ørs denne blev solgt 1948 virkede derefter til sin død som bestyrer.

 

J .K.A. kom som 2-årig til Danmark sammen med moderen og broderen Niels, kom på grund af moderens sygdom i pleje på Nygård i Flynder og tjente senere forskellige steder på Landet.

 

 

1. Maria Katrine Andersen Kjærside, født d. 2. december 1917 i Refsgårdhus, Ulfborg, gift d. 6. december 1936 i Bøvling med Niels Ejnar Nielsen, arbejdsmand, født d. 12. juli 1902 i Frostesgårdhus, Nees, søn af Ane Margrethe Nielsen.

Bosat: Skovhus, Koldsøevej 6, Nees pr. Vemb.

M.K.A.K. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning og virkede senere som hjemmesyerske.

N.E.N. kom som 8-årig i pleje hos Peder Løkke i Vestergadehus, Nees, gik i skole i Skalstrup og Nees, blev uddannet ved Landbruget, havde 1924-1927 udlejning af bil i Nees, arbejdede så nogle år på Sjælland, bl.a. hos en grønthandler i Søborg, købte 19.36 ejendommen Bommerhedehus på 4 tdr. land i Ramme, havde denne til 1947, overtog da sammen med svigerfaderen en ejendom i Flynder-Ørs, solgte denne 1948, købte så Skovhus i Nees med et tilliggende på 6 tdr. land, driver stadig denne og har i årenes Løb tillige haft forskelligt arbejde, bl. a. med pasning af have og anlæg ved De gamles Hjem i Ramme samt som tromlefører ved vejvæsenet.

a.Henning Vang Nielsen, specialarbejder, født d. 6. januar 19.38 i Bommerhedehus, Ramme, gift d. 26. februar 1966 i Esbjerg med Tove Stigaard Dahl, kontorassistent, født d. 20. september 1946 i Esbjerg, datter af købmand Johannes Vrist Dahl og hustru Bodil Stigaard.

Bosat: Hedebakken 10, Sædden pr. Esbjerg.

H. V.N. gik i skole i Ramme, Flynder og Nees, havde derefter plads ved Landbruget, indkaldes 1957 til aftjening af sin værnepligt ved flyvevåbnet, hjemsendtes 1959 som korporal, arbejdede 1962-1965 på en møbelfabrik i Bækmarksbro og har i en årrække haft beskæftigelse ved Blika A/S, jern-, metal- og trådvarefabrik, Esbjerg.

T.S.D. gik i skole i Esbjerg, havde et par år plads i huset og blev 1967 udlært som kontorassistent på forsikringsselskaberne Danebroge og Term' s afdelingskontorer i Esbjerg.

1)Kent Stigaard Lyskjær Nielsen, født d. 8. februar 1967 i Esbjerg.

2) Jan Stigaard Lyskjær Nielsen, født d. 29. maj 1970 i Esbjerg.

3) Heino Stigaard Lyskjær Nielsen, født d. 21. februar 1974 i Esbjerg.

 

 

b. Erling Vang Nielsen, mejerist, født d. 23. oktober 1941 i Bommerhedehus Ramme, gift d. 25. marts 1964 i Stenstrup med Gurli Lillian Nielsen, dagplejemor, født d. 31. december 1945 i Stenstrup, datter af teglværksarbejder Aksel Thorvald Peder Nielsen og hustru Inger Karita Larsen.

Bosat: Fåborgvej 31, Fåborg pr. Varde.

E.V.N. gik i skole i Nees, stod i lære som mejerist 1956-1958 på Nees Mejeri samt 1958-1959 på V. Aby Mejeri besøgte 1959-1960 Ladelund Mejeriskole aftjente 1960-1962 sin værnepligt som sygepasser i Jægersborg og har siden virket som mejerist, 1962-1964 på Skårup Andelsmejeri og fra 1965 på Fåborg Mejeri.

- E. V. N. ep kasserer i idrætsforeningen for Fåborg og Vrenderup.

G.L.N. gik i skole i Løgeskov og Stenstrup, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. på et plejehjem i Svendborg og har efter giftermålet virket som dagplejemor.

1) Kim Michel Vang Nielsen, født d. 25. juli 1964 på sygehuset i Middelfart.

Inger Maria Nielsen, født d. 21. august 1968 i Esbjerg.

3) Dennis Vang Nielsen, født d. 4. januar 1978 i Esbjerg.

a.Ingolf Vang Nielsen, møbelsnedker, født d. 1. apnl 1946 i Bommerhedehus, Ramme, gift d. 14. juli 1973 i Lemvig med Krista Thora ilkjær Jensen, dagplejemor, født d. 7. juni 1950 i Lomborg, datter af murer Jens Christian Ilkjær Jensen og hustru Edith Christensen.

Bosat: Avænget 4~ Bækmarksbro.

I.V.N. gik i skole i Nees, var 1960-1961 elev på Lomborg Ungdomsskole, blev 1965 udlært som møbelsnedker hos Tage Falsig, Bækmarksbro, var ansat her til 1974, afbrudt af værnepligt ved flyvevåbnet i Karup 1966-1967 ~ og har nu beskæftigelse ved Ramme Møblep A/S, Ramme.

K.T.I.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Bøvling Hovedskole, var 1966 elev på Lægård Ungdomsskole, Holstebro, havde 1966-1969 plads som ekspeditrice i Vemb Vareindkøbsforening samt 1969-1971 plads på kontoret ved S.C. Sørensen A/S, Herning og har fra 1978 virket som dagplejemor.

 

1) Randi ilkjær Nielsen, født d. 10. oktober 1973 på sygehuset i Lemvig

2) Kenneth Ilkjær Nielsen, født d. 26. november 1975 på sygehuset i Lemvig.

2. Mary Kirstine Andersen Kjærside, født d. 2. december 1917 i Refsgårdhus, Ulfborg, død d. 21. august 1918 på sygehuset i Lemvig, begravet i Flynder.

3. Mary Kirstine Andersen Kjærside, født d. 23. januar 1919 i Sandbæk, Flynder, gift d. 25. september 1936 i Bøvling med Alfred Julius Jepsen, gårdejer, født d. 10. maj 1908 i V. Kjær, Flynder, søn af gårdejer Peder Grydholt Jepsen og hustru Kirstine Jepsen.

Bosat: V. Kringel, Engbjergvej 20, Engbjerg pr. Lemvig.

M.K.A.K. gik i skole i Bøvling, kom ud at tjene som 11-årig og havde derefter plads forskellige steder, bl.a. på gården V. Kjær i Flynder, hjalp de første år efter giftermålet sin mand som fodermester og gik tit senere ud som kogekone.

A.J.J. gik i skole i Flynder og Lomborg, blev derefter uddannet ved landbruget, havde 1937-1946 plads som fodermester på Ll. Engbjerggård, Engbjerg, købte derefter sin nuhavende ejendom, V. Kringel, med et til- liggende på 10 td. land og arbejdede foruden at passe denne 1970-1976 på Cheminova A/S, Harboør.

a. Kirstine Jepsen, født d. .30. oktober 1936 i Nørlem, død 10 dage gammel samme sted.

b. Maja Kirstine Kjærside Jepsen, fabriksarbejder, født d. 27. oktober 19.37 i Ll. Engbjerggård, Engbjerg, gift d. 11. m:1.j 1957 i Engbjerg med Niels Toft Jensen, slagter, født d. 15. oktober 1934 i Vestervig, søn af arbejdsmand Anders Christen Jensen og hustru Mariane Toft.

Bosat: uglevej 23, Lemvig.

M.K.K.J. gik i skole i Engbjerg, var 1952 elev på Lægård Ungdomsskole, Holstebro, havde en tid plads ved husgerning samtt som telefonist på Bonnet og Bækmarksbro centraler og har fra 1965 arbejdet ved Bang & Olufsen A/S, Lemvig.

N.T.J. gik i skole i Vestervig, blev 195.3 udlært som slagter hos slagtermester Aschou Poulsen, Vestervig, aftjente 1955-1956 sin værnepligt ved marinen, arbejdede i 3 år som svend hos slagtemester Herbert Byskou i Bonnet, drev 1958-1966 egen slagterforretning i Lemvig og har siden haft beskæftigelse ved Cheminova A/S , Harboør. N.T.J. er tillidsmand på sin arbejdsplads.

1) Frank Toft Jensen, fisker, født d. 4. september 1957 i Bonnet, Ramme.

2) Palle Toft Jensen, fisker, født d. 20. maj 1959 i Lemvig.

b.Egon Kjærside Jepsen, fabriksarbejder~ født d. 4. december 1940 i Ll. Engbjerggård, Engbjerg, gift d. 19. november 1966 i Lemvig med Elin Hansson, født d. 1. juni 1945 i Nr. Nissum, datter af arbejdsmand Johannes Gotfred Hansson og hustru Edith Dalgaard Nielsen.

Bosat: Venøvej 6, Thyborøn Havn.

E.K.J. gik i skole i Engbjerg, fiskede i nogle år. fra Lemvig, aftjente sin værnepligt i Nørresundby og har siden arbejdet ved forskelligt, hovedsagelig ved Cheminova A/S~ Harboør.

E.H. gik i skole i Nr. Nissum, havde 1961-196.3 plads i køkkenet på Amtssygehuset i Lemvig, var derefter til sit giftermål beskæftiget inden for hotel- og restaurationsbranchen, bl.a. på Årslev Kro og Motel samt på restaurant Ørnereden i Marselisborg Skov, Århus.

1) Jan Hansson Kjærside Jepsen, født d. 27. december 1966 på sygehuset i Lemvig.

2) Susanne Kjærside Jepsen, født d. 6. august 1970 på sygehuset i Lemvig.

d. Lis Grydholt Jepsen, født d. 17. juni 1944 i Ll. Engbjerggård, Engbjerg, gift d. 18. maj 196.3 i Engbjerg med Tommy Agner Oluf Nielsen. Halarbejder, født d. 2. september 1937 i Thyborøn, søn af halarbejder Peder Oluf Nielsen og hustru Agnes Jensen.

Bosat: Digevej 13, Thyborøn Havn.

L.G.J. gik i skole i Engbjerg og havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i køkkenet på Amtssygehuset i Lemvig.

T.A.O.N. gik i skole i Thyborøn, havde derefter plads ved Zandbruget, var en tid gårdbestyrer i Engbjerg, aftjente 1958-1959 sin værnepligt i Nr. Uttrup og har fra 1966 haft beskæftigelse som halarbejder med bl.a. losning af skibe.

Johnny Grydholt Nielsen, født d. 17. november 1963 i Thyborøn.

2) Kenneth Grydholt Nielsen, født d. 17. april 1969 i Thyborøn.

e. Villy Grydholt Jepsen, elektriker, født d. 11. april 1955 i V. Kringel, Engbjerg.

Bosat: V. Kringel, Engbjergvej 20, Engbjerg pr. Lemvig.

4. Jakob Andersen Kjærside, buschauffør, født d. 4. oktober 1920 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 15. november 1952 i Videbæk med Elisabeth Marie Christensen, syerske, født d. 22. februar 1931 i Thisted, datter af slagteriarbejder Carl Vilhelm Christensen og hustru Thyra Salome Christensen.

Bosat: Skjernvej 70, Fiskbæk pr. Videbæk.

J.A.K. gik i skole i Bøvling, kom ud at tjene som 10-årig og havde senere plads på hovedgården Rysensten i Bøvling, virkede 1947-1949 som lastbilchauffør, var så en tid rutebilchauffør i Videbæk arbejdede 1953-1958 i Sønderjylland, bl.a. på Danfoss A/S i Nordborg, havde 1963- 1975 plads som chauffør hos vognmand Karl Sønderby Jensen i Videbæk og har siden virket som buschauffør på ruten Videbæk-Astrup-Skjern.

E.M.C. gik i skole i Thisted, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i Videbæk, og har fra 1970 arbejdet som syerske ved Fiskbæk Kvilt Fiskbæk.

a.Sonja Johanne Kjærside, kassedame, født d. 8. juni 1955 i Sønderborg, gift d. 7. marts 1976 i Herborg med Kurt Krogsgaard Madsen, telefonmontør, født d. 5. april 1952 i Thisted, søn af overportør Jens Madsen og hustru Dagny Nielsine Sørensen.

Bosat: Birkevej 13 Sunds.

S.J.K. gik i skole i Herborg, Nr. Vium og Videbæk og gik ud af 2. real var en tid smørrebrødselev på Grand Hotel i Ringkøbing, arbejdede derefter en tid på fabrik og har fra 1978 været ansat ved Brug- sen Stormarked, Herning-centret.

K.K.M. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Thisted, blev 1971 udlært som automekaniker hos Brandt & Baadsgaard, aut. Renault-forhandlere, Thisted, aftjente 1972-1973 sin værnepligt i Skive og har siden haft beskæftigelse som montør ved Jysk Telefon- Aktieselskab.

1) Annette Kjærside Madsen, født d. 6. februar 1977 i Nykøbing M.

b. Karen Margrethe Kjærside, sygehjælper født d. 18. august 1956 i Sønderborg; Svend Højtved Larsen, landbrugsmedhjælper født d. 16. maj 1956 i Abenrå, død d. 7. august 1976 ved en trafikulykke i Sønderjylland, begravet i Kliplev, søn af lærer Hans Højtved Larsen og hustru Kirstine.

Bosat: Hjejlevej 13 D, Videbæk.

K.M.K. tog realeksamen i Videbæk, havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i 2 perioder som stuepige på Korinth Landbrugsskole og påbegyndte 1978 uddannelse til sygehjælper.

S.H.L. blev uddannet ved landbruget og besøgte Korinth Landbrugsskole.

1) Michael Højtved Kjærside født d. 27. februar 1977 i Tarm, Egvad.

c. Inge Marie Kjærside, født d. 19. marts 1960 i Vægerskilde, Brejning, død d. 19. juli samme år, begravet i Videbæk.

d. Carl Erik Kjærside, født d. 30. september 1964 i Vægerskilde.

5. Esper Andersen Kjærside, født 1921 i Lundgårdhus, Bøvling, død i maj 1923 ' samme sted.

6. Esther Nicoline Andersen Kjærside, født d. 30. august 1923 i Lundårdhus, Bøvling, død d. 14. august 1975 i Videbæk, gift d. 6. marts 1943 i Bøvling med Svend Aage Pedersen, rutebilejer født d. 25. september 1918 i Landerhuse, Brejning, død d. 8. december 1976 på sygehuset i Holstebro begravet i Videbæk, søn af husmand Kristian August Pedersen og hustru Mette Kathrine Nielsen. Bosat: øster Alle 8, Videbæk.

E.N.A.K. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning på Bøvlingegnen hjalp de første år efter giftermålet sin mand ved Landbruget arbejdede så på fabrik i Videbæk passede fra 1959 til sin død kontoret samt forretningen i sin mands virksomhed.

S.Aa.P. gik i skole i Brejning" kom ud at tjene som 9-årig og fortsate en årrække ved Landbruget drev en tid en ejendom i Ramme" fik 1947 plads som chauffør hos sin brodér Peder i Videbæk blev senere bestyrer for broderen og overtog 1956 forretningen begyndte 1957 en rute fra Videbæk til Troldhede og var ved sin død ejer af 6 busser.S.Aa.P. var en tid medlem af bestyrelsen for rutebilejerforeningens 8. kreds.

Birthe Johanne Pedersen, sygepLejelærer, født d. 16. september 1944 i Ramme, gift d. 16. september 1972 i Videbæk med Gert Kristensen rutebilejer født d. 11. april 1943 i Kragsiggård, Brande, søn af borgmester Julius Kristensen og hustru Ester Kristine Jensen.

Bosat: guldregn Allé 14, Videbæk.

B. J. P. tog realeksamen i Videbæk var en tid køkkenmedhjælper på De gamles Hjem i Videbæk, besøgte 1964 sygeplejeforskolen på Tryhøj skole gennemgik derefter uddannelse tiL sygeplejerske på Centralsygehuset i Silkeborg, arbejdede så som assistent forskellige steder fik 1975-1976 videreuddannelse på Danmarks sygeplejerskehøjskole ved Aarhus universitet og har siden undervist på sygeplejesygehjælper- skolen" Herning. - B.J.P. har været medlem af bestyrelsen for Videbæk Gymnastikforening.

G.K. gik i skole i Brande" var 1958-1959 elev på Salling ungdomsskole i Jebjerg blev 1964 udlært hos smedemester B. Sørensen, Fly aftjente 1965-1966 sin værnepligt i Viborg arbejdede 1966-1973 som mon tør ved Flensborg Maskinforretning A/S, Videbæk fik derefter plads som chauffør hos svigerfaderen og har fra 1977 sammen med hustruen viderevet forretningen.

1) Claus Kristensen, født 23. november 1968 i Videbæk.

2) Søren Kristensen, født d. 12. december 1974 i Herning.

3) Louise Kristensen, født d. 28. februar 1977 i Herning.

b. Grethe Kathrine Pedersen, damefrisør, født d. 4. maj 1946 i Hanning, gift d. 21. juni 1969 i Videbæk med Gunnar Moos Sørensen, chauffør" født d. 9. juli 1945 i Asserballe, søn af snedker Henry Emil Sørensen og hustru Marie Moos.

Bosat: Mølgårdsvej 14, Troldhede pr. Videbæk.

G.K.P. gik i skole i Videbæk" stod 1962-1966 i lære som damefrisør hos Ida Søndergaard i Videbæk, havde et par år plads som assistent hos damefrisør Else Lykke i Skjern og har fra 1968 drevet egen salon i Troldhede.

G.M.S. gik i skole i Augustenborg, blev 1966 udlært som mekaniker hos H.P. Hansen" Asserballe aftjente 1966-1967 sin værnepligt i Padborg, arbejdede efter hjemsendelsen ved faget i Esbjerg samt i Videbæk, begyndte 1970 som chauffør hos svigerfaderen i Videbæk og har siden virket her nu hos svogeren.

1) Annette Moos Sørensen, født d. 24. september 1971 i Tarm Egvad. .

2) Jesper Moos Sørensen, født d. 12. marts 1976 i Tarm.

a. Peder Kristian Pedersen, handelslærling, født d. 24. februar 1959 i Videbæk.

Bosat: Hølletvej 10, Rimmerhus pr. Videbæk.

P.K.P. tog 1976 realeksamen i Videbæk samt 1977 handelseksamen fra Vestjysk handelsskole i Skjern og blev derefter ansat i Spjald Tømmerhandel. - P.K.P. er patruljeleder inden for FDF/FPF samt trommeslager i tamburkorpset i Videbæk og orkestergruppen Angel

d. Inge-Lis Pedersen, født d. 12. september 1961 på sygehuset i Herning. Bosat: guldregn Alle 14, Videbæk.

I-L.P. tog 1978 realeksamen, er patruljefører for KFUK- spejderne i Videbæk gymnastikleder for småpiger samt medlem af tamburkorpset i Videbæk.

 

e. Anne-Mette Pedersen, født;d. 15. marts 1963 i Videbæk. Bosat: guldregn Alle 14, Videbæk.

A-M.P. går i skole i Videbæk og er medlem af tamburkorpset.

7. Anna Andersen Kjærside, født d. 20. juni 1925 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 4. november 1951 i Videbæk med Christian Christoffer Knudsen håndskomager, født d. 22. maj 1908 i Nykøbing M. søn af gårdejer Kristen Jensen Knudsen og hustru Ane Marie Jakobsen.

Bosat: Nørregade 48~ Videbæk.

A.A.K. gik i skole i Bøvling, havde derefter plads ved husgerning forskellige steder, bl.a. en tid som husbestyrerinde på Fyn, 1950-1951 som kokkepige på Nr. Aaby Hotel A/S, hjalp efter giftermålet sin mand ved landbruget og har fra 1969 været ansat som kogekone m.m. ved VidebækHallen.

C.C.K. gik i skole i Junget i Salling, havde en tid plads ved landbruget, blev derefter uddannet som skomager, arbejdede under anden verdenskrig i brunkulslejerne, drev 1947-1955 et skomagerværksted i Nr. Åby, havde så plads som fodermester, bl.a. på hovedgården Kiding i Felsted ved Åbenrå, bosatte sig 1959 i Videbæk, arbejdede et par år ved Crimo Konfektion & Strik A/S samt 1962-1971 ved Sanita Træfodtøj A/S, Herning, blev da ramt af sygdom og har fra 1977 haft ophold på et plejehjem i Videbæk.

a.Ulla Kjærside Knudsen, ekspeditrice, født d. 1. oktober 1952 i Middelfart, gift d. 7. maj 1971 i Videbæk med Harley Breinholt Jensen, slagter, født; d. 27. februar 1951 i Skive, søn af telefonmester Carlo Breinholt Jensen og hustru Irene Ottosen.

Bosat: Bøgelundsvej 20, Videbæk.

U.K.K. tog realeksamen i Videbæk og har siden virket som ekspeditrice, 1969-1972 ved Vime Konsum A/S, Herning, 1973-1974 ved Favør Supermarked og fra 1975 hos købmand P.O. Mølsted Nielsen, Videbæk.

U.K.K. har bestået livredderprøven og er nu træner i Videbæk Svømmeklub.

H.B.J. gik i skole i Skive, Holstebro og Videbæk, blev 1970 udlært som slagter ved Vime Konsum A/S, Herning, aftjente 1971-1972 sin værnepligt i Århus, var 1972-1975 ansat ved Føtex i Herning og har siden virket som slagter i Brugsen i Videbæk.

1) Annie Kjærside Jensen, født d. 4. december 1972 i Herning.

2) Allan Kjærside Jensen, født d. 29. april. 1975 i Herning.

b. Jørgen Kjærside Knudsen, svejser, født d. 21. marts 1956 i Sønderborg, samlever fra d. 17. december 1976 med Jeanette Bagger Andersen, klinikassistent, født d. 25. februar 1957 i Balling, datter af Poul Erik Andersen og hustru Ellen Marie Bagger.

Bosat: Bøgelundsvej 16~ Videbæk.

BK J.K.K. gik i skole i Videbæk, var en tid arbejdsdreng på en træskofabrik i Snejbjerg sejlede 1971 som messedreng for rederiet ØK var derefter kokkeelev på Herning Højskole, sejlede så atter for rederiet ØK til 1976 og har fra 1977 haft beskæftigelse som svejser ved Vølund A/S, Videbæk.

J .B.A. tog realeksamen i Vrå, havde et år plads i huset og blev 1975- 1978 uddannet som klinikassistent hos tandlæge Erik M. Bedsted, Videbæk.

1) Chelina Bagger Knudsen, født d. 12. juni 1977 i Herning.

8. Ruth Andersen Kjærside, sygehjælper, født d. 8. februar 1928 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 14. november 1947 i Ramme med Niels Jensen Katkjær, jernbinder, født d. 1. juni 1924 i Damtoft, Hove, søn af landmand Mads Genius Nielsen Katkjær og hustru Madsine Kirstine Jensen.

Bosat: Sønder Alle 17, Videbæk.

R.A.K. gik i skole i Bøvling, lærte husgerning, dels hjemme og dels ude, bl.a. i Ramme Præstegård, hjalp efter giftermålet til forskellige steder og har fra 1967 virket som sygehjælper på De gamles Hjem i Videbæk. N.J .K. gik i skole i Hove, havde derefter plads ved landbruget" var i 4 år beskæftiget hos entreprenør Albert Kristensen i Ramme, flyttede 1956 til Videbæk og har fra 1958 haft beskæftigelse på Trøstrup Teglværk A/S, Videbæk, de sidste 15 år som jernbinder.

 

a. Allis Jensen Katkjær, bogholder, født d. 21. februar 1949 i Vandborg, gift d. 2. september 1967 i Videbæk med Hans Jørn Randeris, fabrikant, født d. 21. juli 1946 i Vorgod, søn af arkitekt Aage Randeis og hustru KarenSørensen.

Bosat: Øster toften 3 Lind pr. Herning. ,

A.J .K. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Videbæk, blev 1968 udlært som kontorassistent på Videbæk Mælkekondenseringsfabrik var ansat her til 1970" virkede så en kort tid ved Bang & Olufsen A/S, Struer, samt en tid ved Herning Dataservice A/S Herning og har fra 1975 været bogholder i. sin mands virksomhed. H.J .R. gik i skole i Vorgod og Fiskbæk, stod 2 år i lære som bager i Herning arbejdede et halvt år ved Angli A/S skjortefabrik Herning, var så ude at sejle i 2 år, indkaldtes 1966 til aftjening af sin værnepligt i Hvorup og forrettede derefter tjeneste til 1971, hovedsagelig med kørsel af blokvogne ved Jyske Dragonregiment i Holstebro, begyndte efter hjemsende isen som repræsentant for broderen Poul Erik, der driver virksomheden Milinda Mode ApS i Tjørring og blev i 1974 optaget som kompagnon.

1) Lotte Katkjær Randeris, født d. 25. februar 1968 i Videbæk.

2) Brian Katkjær Randeris født d. 29. september 1972 i Herning.

b. Hanne Katrine Kjærside Katkjær, kontorassistent, født d. 10. oktober 1957 i Bonnet, Ramme, gift d. 9. august 1975 i Videbæk med Jørgen Jørgensen, sparekassebestyrer, født d. 12. maj 1949 i Knude, Hvejsel, søn af vin- og tobakshandler Søren Johannes Jørgensen og hustru Ketty Christensen.

Bosat: Grønningen 34, Hornsyld.

H.K.K.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Videbæk, blev 1973 udlært som ekspeditrice i Videbæk og har fra 1974 haft ansættelse som kontorassistent ved Vølund A/S, Videbæk.

J.J. tog realeksamen i Videbæk, blev 1969 udlært som bankassistent i Ringkøbing Banks afdeling i Videbæk, aftjente sin værnepligt i Aarhus, hjemsendtes 1971 som sergent, fortsatte efter hjemsendelsen i Ringkøbing Banks afdeling i Skjern, kom 1972 atter til Videbæk udnævntes 1974 til souschef og samme år til fuldmægtig, tog 1977 eksamen som merkonom i Skjern og har fra 1978 haft ansættelse som bestyrer ved Egnssparekassen i Hornsyld. J.J. var 1968-1970 medlem af bestyrelsen for Videbæk Ungdomsforening.

1) Camilla Katkjær Jørgensen, født d. 22. oktober 1977 på sygehuset i Tarm, Egvad.

c. Mads Cenius Nielsen Katkjær, født d. 8. december 1960 i Videbæk. Bosat: Sønder Alle 17 ~ Videbæk.

M.C.N.K. er elev på Skjernåskolen~ Skjern.

9. Niels Vang Andersen Kjærside, skovarbejder, født d. 25. september 1929 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 20. april 1957 i Nørlem med Jenny Eva Nielsen, født d. 19. marts 1933 i ø. Hestbæk, Gudum, datter af gårdejer Niels Christian Nielsen og hustru Ane Thomine Nielsen.

BK Bosat: Huggersgårdvej 16, Dybe pr. Lemvig.

N. V.A.K. gik i skole i Bøvling og Brandborg, kom ud at tjene som 9-årig~ stod 2 år i lære som mekaniker hos Hans Frahm i Skjern, fortsatte så atter ved landbruget indtil sit giftermål, bosatte sig i Ålborg og arbejdede her på en servicestation, drev senere en tid egen cykelforretning i Hals, flyttede 1960 til Dybe, var en tid beskæftiget ved dræningsarbejde samt arbejdede på Cheminova A/S~ Harboør, havde 1963-1975 beskæftigelse som svejser ved Je-Lau A/S, Lemvig og har siden virket som skovarbejder i Klosterhedens Statsskovdistrikt. - N.V.A.K. er medlem af bestyrelsen for Bonnet Friskole.

J .E.N. gik i skole i Gudum og Fabjerg, havde derefter plads ved husgerning og var i nogle år ansat som hjemmehjælper ved Dybe-Ramme kommune. - J.E.N. har været medlem af bestyrelsen for husmoderforeningen.

a. Kurt Kjærside, specialarbejder født d. 21. april 1955 i Vejle, samlever med Else Marie Nejrup, fabriksarbejder, født d. 6. februar 1959 . i Holstebro , datter af skomager Ingvar Christian Nejrup og hustru Irma Margrethe Christensen.

Bosat: Sønderskovvej 1, Bøvlingbjerg.

K.K. gik i Bonnet Friskole, var 1 år arbejdsdreng hos autolakerer Chr. Madsen i Klinkby, derefter elev i 8. og 9. klasse på Lomborg Ungdomsskole, arbejdede senere ca. .3 år på fiskemelsfabriken Rønland A/S, Harboør og gjorde i 3 måneder tjeneste ved civilforsvaret. E.M.N. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Holstebro samt 1977 handelseksamen, ligeledes i Holstebro og har nu beskæftigelse som fabriksarbejder ved Ramme Møbler A/S, Ramme.

 

b. Bjarne Kjærside, sømand, født d. 5. december 1957 i Ålborg.

c. Svend Kjærside, sømand, født d. 23. september 1960 i Dybe.

d. Ib Kjærside, født d. 1. april 1962 i Dybe.

I. K. er elev på Lomborg Ungdomsskole.

e. Bent Kjærside, født d. 20. april 1963 i Holstebro.

 

10. Johannes Andersen Kjærside, portner, født d. 30. oktober 1930 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 7. november 1953 i Aalborg med Karren Margrethe Olsen, født d. 19. oktober 1935 i Nr. Uttrup. Hvorup, datter af arbejdsmand Oluf Marius Olsen og hustru Marie Jensen.

Bosat: Petersborgvej 23, Vejgård pr. Al.borg.

J .A.K. gik i skol.e i Bøvling, havde en tid plads ved landbruget, stod 2 år i lære, som mejerist på Brandborg Andelsmejeri, indkaldtes, 1951 til. aftjening af sin værnepligt, i Aalborg, fortsatte som konstabel. og hjemsendtes 1962 som overkonstabel. var dernæst i 10 år ansat ved De fore- nede Vagtselskaber A/S, Aalborg og har fra 1972 haft ansættelse som portner ved Dansk Andels Cementfabrik, Nørresundby. J.A.K. har været formand samt en tid landsformand for mathforeningen, medlem af bestyrelsen for vagtfunktionærerne i Nordjylland 1962-1973 medlem af hjemmeværnet og en tid medlem af bestyrelsen for fagforeningen.

K.M.O. gik i Poul. paghs Gades Skole i Aalborg, havde derefter plads ved husgerning i Aalborg indtil. sit giftermål, arbejdede 1958-1959 ved C. W. obel. A/S~ cigar- og tobaksfabrik Aalborg, og har senere virket som rengøringsassistent på en skole.

a. Poul. Erik Kjærside, pædagogmedhjælper, født d. 13. oktober 1954 i V. assing, samlever fra 4. februar 1976 med Birgit Pia Strømfeldt Christensen, designer, født d. 4. december 1956 i Aarhus, datter af fabrikant Børge Strømfeldt Christensen og hustru Elna Margrethe Pedersen.

Bosat: Skjernvej 56, Fiskbæk.

P.E.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Vejgård østre Skole Aalborg, besøgte 1973-1974 Silkeborg Højskole tog 1976 HF-eksamen fra Herning Seminarium, studerede 1976-1977 historie ved Aarhus universitet og var 1977-1978 pædagogmedhjælper i Gullestrup. - P.E.K. er ansvarshavende redaktør for det pædagogiske fagblad Amtsnyt har som kasserer siddet i amtsbestyrelsen samt på landsplan været medlem af kursusudvalget og uddannelsesudvalget.

B.P.S.C. gik 9 år i skole i Hedensted var 1972-1973 elev på Eriksminde Efterskole, opholdt sig 7 måneder i England, arbejdede så i 2 år i en børnehave i Bramdrupdam og gennemgik 1976-1978 uddannelse til designer på Dansk Konfektions- og Trikotageskole i Birk.

b.Svend Erik Kjærside, salgsassistent, født d. 18. juli 1957 i Aalborg, gift d. 19. november 1977 i København med Anne Grethe Jeppesen, ekspeditrice, født d. 19. november 1957 i København, datter af elektriker Svenn Erik Jeppesen og hustru Gerda Sylvia Frederiksen.

Bosat: Enghavevej 34~ København V.

S.E.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra øster-sundby vejens Skole i ø. Uttrup, stod i Lære som tarmrenser på Andels- svineslagteriet Nørresundby, rejste 1976 til København, virkede en til som chauffør ved Expert (TV-Magasinet) på Nørrebrogade 232 og har fra 1977 været ansat som salgsassistent ved Byens Hushjælp, ligeledes Nørrebrogade 232.

A.G.J. gik i Ålholm Skole Valby, var en tid medhjælper i en børnehave samt ekspeditrice i en viktualieforretning, blev 1974-1976 uddannet som smørrebrødsjomfru på restauranterne Wivex og 7 små hjem og virker nu som ekspeditrice i viktualieafdelingen hos Melhede, Lyngby Storcenter.

c. Hans Jørgen Kjærside, specialarbejder, født d. 12. juni 1960 i Alborg.

Bosat: Petersborgvej 23, Vejgård pr. Aalborg.

H.J.K. gik 9 år i østersundbyvejens Skole i ø. Uttrup~ havde et par år plads som bud og virker nu som specialarbejder.

Jens Ole Marius Kjærside, født d. 27. juni 1963 i Aalborg.

e. Lars Henrik Kjærside, født d. 23. december 1967 i Aalborg.

11. Esper Andersen Kjærside, chauffør, født d. 9. oktober 1931 i Lundgårdhus, Bøvling, gift i Herning med Ruth Krista Jacobsen, syerske født d. 25. januar 1935 i Hillerød, død d. 19. marts 1969 i København, begravet i Videbæk, datter af vicevært Kaj Jacobsen og hustru Else, samlever med Inge-Lise Erichsen, hjemmehjælper, født d. 26. juni 1941 på Rigshospitalet i København datter af leder Bruno Johannes Wittus Erichsen og hustru Grethe Iversen. - R.K.J. havde i sit første ægteskab børnene Ulla og Kurt Hansen. - I.L.E. havde i sit tidligere ægteskab børnene Hanne~ Helle og Tina Jacobsen.

Bosat: Varne lundsvej 8 ~ Videbæk.

E.A.K. gik i skole i Bøvling og Ramme, havde en tid plads ved landbruget, aftjente 1952-1953 sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland, var i årene 1956-1970 buschauffør hos sin svoger, Svend Aage Pedersen i Videbæk, kørte så til 1975 renovationsvogn for Karl Sønderby Jensen i Videbæk og har siden haft plads som chauffør ved Spjald Beton A/S~ Spjald.

R.K.J. var nogle år syerske i Videbæk.

I-L.E. blev uddannet som kontorassistent, virkede senere som syerske og har fra 1976 arbejdet som hjemmehjælper.

a.Connie Hanna Kjærside, født d. 16. august 1959 på Rigshospitalet i København, gift d. 30. april 1978 i Videbæk med Poul Erik Jensen, specialarbejder, født d. 10. marts 1952 i Herning, søn af kommunalarbejder Arne Jakob Peder Jensen og hustru Anna Sofie Pedersen.

Bosat: Gl. Kirkevej 3~ Nr. Vium pr. Videbæk.

C.H.K. tog realeksamen i Videbæk og havde 1 år plads i huset. P.E.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Vestervangskolen i Herning, sejlede i årene 1967-1970 som dæksdreng : og jungmand, arbejdede 1975 i Sverige samt 1976 på Frederikshavn Værft A/S og har nu beskæftigelse ved P. Mortensen A/S, maskinfabrik Herning.

 

1) Rikke Jensen, født d. 19. august 1978.

b. Kai Allan Kjærside, født d. 6. oktober 1963 i København.

12. karl Andersen Kjærside, skovarbejder, født d. 12. maj 1933 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 27. april 1961 i Hanning med Agnes Elisabeth Jensen, hjemmehjælper, født d. 18. december 1941 i Hanning, datter af gårdejer Aage Jensen og hustru Jenny Petrine Pedersen.

Bosat: Humlevænget 20~ Vemb.

K.A.K. gik i skole i Bøvling og Ramme, havde derefter plads ved landbruget og har siden virket som skovarbejder ved Klosterhedens Statsskovdistrikt, afbrudt af en tid som skovløber ved Skovlyst Skovdistrikt i Funder.

A.E.J. gik i skole i Hanning, havde derefter plads ved husgerning på hjemegnen var nogle år hjemmesyerske og har fra 1975 virket som hjemmehjælper i Vemb Kommune.

a. Christian August Kjærside, landmand, født d. 19. marts 1962 på sygehuset i Ringkøbing.

b. Pia Annette Kjærside, født d. 19. februar 1967 i Funder.

 

13. Magnus Andersen Kjærside , servicemand, født d. 17. august 1934 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 1. juni 1960 i Ulfborg, .Kirkeby, Ulfborg, med Inge Margrethe Dalgaard Filsø syerske født d. 2. Marts, 1939 i Ulfborg Kirkeby, datter af arbejdsmand Karl Filsø og hustru Minna Dalgaard Jensen.

Bosat: Kirkebyvej 54, Stavning pr. Skjern.

M.A.K. gik i skole i Bøvling, Ramme og Risbæk, havde derefter plads ved landbruget bl. a. 3½ år i Engbjerg Præstegård, aftjente sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Tyskland, var et par år chauffør i København samt en tid chauffør i Videbæk og Skjern, drev 1969- 1973 egen vognmandsforretning og har siden Været ansat som servicemand ved Renault Skjern ApS, østergade 73, Skjern. - M.A.K. har fra 1972 været medlem, af hjemmeværnet.

I.M.D.F. gik i skole i LilleZund samt i Ulfborg Kirkeby, havde derefter plads ved husgerning bl.a. i Sønderjylland lærte 1959 syning i Ulfborg arbejdede derefter som syerske flere steder i Herning, havde nogle år egen systue og har fra 1973 haft beskæftigelse ved Søms Model- A/S, Lem.

a. Søren karl Filsø Kjærside, tømrer født d. 1. december 1960 i Videbæk.

b. Elsebeth Minna Dalgaard Kjærside, født d. 4. maj 1963 i Skjern.

c. Jette Filsø Kjærside, født d. 11. juli 1964 i Skjern.

14. Agnes Andersen Kjærside, hjemmehjælper, født d. 22. juli 1936 i Lundgårdhus, Bøvling, gift d. 12. november 1955 i Lemvig med Elmer Tofting, bolsmand og vejformand, født d. -~6. august 1931 i Dybebjerghus, Dybe, søn af bolsmand Peder Magnus Tofting og hustru Karen Marie Larsen. ,

Bosat: Nordbjerg, Knakkervej 68, Dybe pr. Lemvig.

A.A.K. gik i skole i Bøvling Ramme, Risbæk og Dybe,havde derefter plads ved husgerning, arbejdede efter giftermålet en tid på Bovbjerg Badehotel samt ved Bang & Olufsen A/S ~ Struer ~ og har fra 1974 virket som hjemmehjælper i Dybe.

E.T. gik i skole i Dybe, havde derefter plads ved landbruget aftjente sin værnepligt i Karup, købte 1952 ejendommen Nordbjerg i Dybe med et tilliggende på 8 tdr. land, har senere tilkøbt en ejendom med et tilliggende på 3' tdr. land drev i årene 1963-1975 maskinstation og er nu vejformand ved Superfos Damman-Luxol A/S.

a.Birgit Tofting, kontorassistent, født d. 29. januar 1956 i Nordbjerg, Dybe, samlever fra 1. juli 1977 med Jørn Sand Madsen, elektriker, født d. 27. december 1956 i Fjaltring, søn af smedemester Egon Kristian Madsen og hus tru Elly Sand.

Bosat: Ydunslund 6~ Lemvig.

B.T. gik i Bonnet Friskole, havde plads på Thylands Ungdomsskole , Hundborg, var elev på Lomborg Ungdomsskole og bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Christinelystskolen i Lemvig, tog 1973 handelseksamen i Lemvig var 1 år medhjælper i en vuggestue , i Lemvig, blev 1975-1977 kontoruddannet ved Lemvig Beton og Mørtelværk og virker nu som kontorassistent samme sted.

J.S.M. tog 1973' realeksamen i Lemvig, blev 1977 udlært som elektriker hos elektroinstallatør Hans MaarUpgaard, Bøvlingbjerg, og har siden arbejdet som svend samme sted.

b. Margit Tofting, laborantelev, født d. 17. april 1958 i Nordbjerg, Dybe, samlever med Preben Kristensen, landbrugstekniker, født d. 20. februar 1953 i Forum, Bryndum, søn af arbejdsformand Niels Christian Kristensen og hustru Erna Sørensen.

Bosat: Kirketoft 6~ Tvingstrup pr. Horsens.

M.T. gik i Bonnet Friskole, var i 2 år elev på Lomborg Ungdomsskole og bestod 1975 den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Christinelystskolen i Lemvig, havde i 9 måneder plads i huset samt i 3 måneder ophold på Rønshoved Højskole, begyndte HF-studiet på Struer Stats gymnasium og. tog 1978 eksamen fra Risskov Amtsgymnasium, var en tid sygehjælper på Stefanshjemmet i Aarhus og er nu laborantelev på Horsens Sygehus.

P.K. bestod 1969 den statskontrol lerede prøve efter 9. klasse i Bryndum, gennemgik 3 måneders grundkursus på Borris Landbrugsskole, havde i 4 år plads som landbrugsmedhjælper var 1½ år rejsemontør for et byggefirma i Rødekro, aftjente sin værnepligt på Flyvestation Vandel, havde 1976 3 måneders ophold på Rønshoved Højskole, fortsatte sin uddannelse til landbrugs tekniker på Vejlby Landbrugsskole, Risskov, blev færdiguddannet 1979 og har nu beskæftigelse ved Danske Landboforeningers Frøforsyning i Skanderborg.

c. Lene Tofting, født d. 10. januar 1960 i Nordbjerg, Dybe.

d. Bente Tofting, født d. 1. juli 1962 i Nordbjerg, Dybe.

e. Erik Tofting, født d. 1'3. oktober 1966 i Nordbjerg, Dybe.

15. Henry Andersen Kjærside, født d. 8. januar 1940 i Lundgårdhus, Bøvling, død d. 12. januar samme år.

 

II. Maren Andersen Kjærside

Husmor, født d. 19. oktober 1845 i Burmølle Bur død d. 29. september 1889 i Ll. Stadsbjerg, Asp.

M.A.K. var ved sin død husholder hos gårdmand Niels Christian Madsen i Ll. Stadsbjerg.

 

III. Christen Andersen Kjerside

ledvogter, født d. 9. juli 1848 i Burnølle, Bur, død d. 29. februar 1920 i Gelsted" gift d. 25. januar 1872 i Møborg med Marie Jensen, født d. 8. marts 1848 i V. Smørpøthus, Møborg, død 19.37 i Gelsted, datter af husmand Jens Christian Nielsen og hustru Ane Kirstine Mortensdatter.

Bosat: Gelsted.

C.A.K. nævnes de første år efter giftermålet som indsidder hjemme i Burmølle var derefter banevogter i Vemb kom ca. 1901 som ledvogter til Tårup Gelsted Sogn, nævnes 1907 som ledvogter på Middelfart Mark samt 1914 som ledvogter i Nr. Aby, og flyttede så atter til Gelsted.

 

A. Jens Christian Nielsen Kjærside, navneændring 1909 fra Jens Kristian Nielsens, stationsbud født d. 5. juli 1871 i V. Smørpøthus" Møborg" død d. 2.3. august 1934 i Frederikshavn gift d. 2. december 1898 i Tanderup med Nielsine Pedersen født d. 8. marts 1879 i Håre, Tanderup, død sommeren 1945 i Frederikshavn, datter af fæstehusmand Niels Emanuel Pedersen og hustru Kirstine Frederiksen.

Bosat: Frederikshavn.

J.C.N.K. begyndte som banemand i Arup på Fyn, flyttede ca. 1904 til Hornum, Ulstrup Sogn, senere til Raden, virkede her som ledvogter og var fra 1920 til 1929 stationsbud i Frederikshavn. - J.C.N.K..og N.P. virkede begge i flere år som danselærere.

 

1. Grove Emanuel Marinus Nielsen Kjærside, parkbetjent, født d. 16. marts 1900 i Arup, Skydebjerg, gift d. 28. september 1925 i Hjørring med Hariet i Cathinka Simonsen, født d. 1.3. juni 1898 i Foldbjerg, Vrå, datter af gårdejer Julius Simonsen og hustru Louise Kristine Jensen (Østergaard). Bosat: Stefansgade .38 København N.

G.E.M.N.K. gik i skole i Arden,. stod 1914-1918 i lære som bager hos Viggo Lange i Aalborg, arbejdede en tid som svend i Arden samt på Fællesbageriet i København, drev 1925-1929 egen bagerforretning i Børglum virkede derefter til 1967 som parkbetjent ved Københavns Kommune og var tillige i 45 år kontrollør ved Charlottenlund Travbane. G.E.M.N.K. interesserer sig for riffelskydning og har hjemtaget flere præmier.

H.C.S. gik i skole i Vrå havde en tid plads i huset samt i en viktualieforretning i Hjørring og virkede senere i en årrække samt garderobedame på Charlottenlund Travbane.

 

 

a. Christian Juhl Kjærside mælkeassistent født d. 17. november 1926 i JR Børglum, død d. 16. november 19.., gift med Greta Milo Rasmussen.

Bosat: Fredensborggade ?~ København N.

 

 

b. Ahlmann Grove Kjærside, portvagt født d. 20. april 1931 i København gift med Litta Frandsen.

Bosat: Jakob Dannefærds Vej 5, København V.

 

2. Nancy Debora Kristine Kjærside født d. 11. september 1904 i Hornum Ulstrup gift d. 26. december 1928 i Frederikshavn med Thomas Rommedal navneændring 1905 fra Thomas Rommedal Jensen maskindrejer født d. 26. december 1903 i Frederikshavn død d. 15. juli 1966 på ferietur i Østrig begravet i Frederikshavn søn af skipper Laurits Peter Jensen Rommedal og hustru Anine Johanne Mortensen.

Bosiddende: Kong Christians Alle 8 Frederikshavn.

I N. D. K. K. gik i skole i Arden, havde plads i huset i Frederikshavn og virkede i 40 år som kogekone i private hjem samt på hoteller i Frederikshavn.

T .R. gik i skole i Frederikshavn, stod i lære som maskinarbejder ved Vølund A/S (Gamma A/S), Frederikshavn, arbejdede her i alt 40 år som maskindrejer, afbrudt af værnepligt ved livgarden.

 

a. Tove Rommedal, sygehjælper" født d. 20. februar 19;;0 i Frederikshavn, gift d. 2. august 1950 i Flade med Anker Jepsen, elektriker, født d. . 25. maj 1926 i Tolne, søn af skovfoged Hans Jepsen og hustru Hulda Rasmussen.

Bosat: Esbern Snares Vej 1, Frederikshavn.

T.R. gik i skole i Frederikshavn, blev uddannet som ekspeditrice inden for trikotagebranchen i Frederikshavn, var bl.a. i 12 år ansat hos Brødrene Danielsen og har fra 1974 virket som sygehjælper på Gigtplejehjemmet i Frederikshavn.

A.J. gik ligeledes i skole i Frederikshavn, stod i Lære som elektriker hos Emil Sørensen, Frederikshavn, aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Værløse og har nu beskæftigelse på flådestationen i Frederikshavn .

 

1) Per Jepsen, stud. scient. født d. 5. august 1956 i Frederikshavn. Bosat: Snogebæksvej, Aarhus. V.

2) Lene Jepsen, født d. 8. marts 1960 i Frederikshavn.

 

b. Thomas Emanuel Rommedal, overinspektør, født d. 12. februar 1934 i Frederikshavn, gift d. 15. marts 1958 i Bangsbostrand med Bente Andersen Husth, ekspeditrice, født d. 12. januar 1937 i Flade, datter af dykker Karl Harry Andersen Husth og hustru Marie Møller Jensen - Aaen.

I Bosat: Regulusvej 9" Kilden" Frederikshavn.

T .E.R. gik i skole i Frederikshavn, stod i Lære som isenkræmmer hos O. S. Idskou, Frederikshavn, var ansat her ti l 1957, afbrudt af værnepligt ved livgarden 1954, virkede 1957-1964 som kontorassistent ved Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn" samt 1964-1972 som assurandør ved Kgl. Brand, først i Frederikshavn og fra 1966 i Hjørring. fik så ansættelse ved Falck og Zonen i Frederikshavn og har siden virket her, fra 1974 som overinspektør. - T.E.R. var 1969-1972 formand for Vendsyssel Forsikringsforening.

B.A.H. gik i Bangsbostrand Skole, Frederikshavn, havde derefter plads i huset samt i forretning, bl.a. hos isenkræmmer O.S. Idskou, Frederikshavn, og har fra 1974 virket som ekspeditrice hos isenkræmmer Leif Klingenberg, ligeledes Frederikshavn.

 

1) Lone Rommedal født d. 51. marts 1959 i Frederikshavn, samlever med Preben Rasmussen slagteriarbejder født d. 26. august 1954 i Præstbro, Albæk, søn af arbejdsmand Knud Rasmussen og hustru Marie Martine Andersen.

Bosat: Poulsvej 32, Præstbro pr. Dronninglund.

L.R. læser til højere handelseksamen.

 

2) Dorte Rommedal født d. 21. maj 1962 i Frederikshavn.

 

3) Jens Ole Rommedal født d. 7. november 1964 i Frederikshavn.

 

c. Arne Rommedal arkivar født d. 2. oktober 1956 i Frederikshavn gift d. 30. august 1958 i Flade med Birthe Thomsen sparekassekasserer født d. 3. december 1959 i Bangsbostrand datter af bager Eivind Thomsen og hustru Ella Kirsten Thode. Bosat: Fynsvej 15, Frederikshavn.

A.R. gik i skole i Frederikshavn, stod i lære som møbelpolstrer ved L.H. Qvesehl, Frederikshavn, aftjente 1957-1958 sin værnepligt i Nr. Uttrup, arbejdede 1958-1975 ved Phønix Møbellageret Frederikshavn og har siden haft ansættelse som arkivar på Frederikshavn Værft A/S.

B.T. gik i Bangsbostrand Skole havde derefter plads som kasserer hos Brødrene Danielsen manufakturhandel Frederikshavn og har siden 1965 haft ansættelse i Frederikshavn og Omegns Sparekasse nu - Sparekassen Nordjylland.

 

1) Hanne Rommedal klinikassistent født d. 24. februar 1959 i Frederikshavn.

Bosat: Fynsvej 15~ Frederikshavn.

 

3. Jakob Normann Kjærside barbér, født d. 21. august 1907 i Hjørring død d. 31. december 1955 i København gift med Lilly. Bosat: København.

 

B. Maren Kristensen Burmølle, dameskrædder født d. 19. april 1875 i Burmølle ,Bur død d. 7. maj 1954 i Herning gift d. 11. december 1897 i Gelsted med Jens Peter Frederiksen husmand født d. 24. juli 1869 i Allindemagle, død 1903, begravet i Gelsted søn af husmand og daglejer Jens Frederiksen og hustru Mette Kirstine Nielsen.

Gl. Vejlevej, Herning, tidligere Lunge pr. Gelsted.

M.K.B. var de første år efter sin mands død beskæftiget med fletning af piskesnører på et rebslageri i Gelsted lærte desuden fransk vask og strygning, flyttede til Herning og syede her herreveste som hjemmearbejde.

J.P.F. nævnes 1901 som husmand i Lunge, Gelsted Sogn, og var derefter til sin død beskæftiget på et rebslageri i Gelsted.

 

1.Meta Kirstine Frederiksen, syerske, født d. 15. januar 1898 på Tårup Mark, Gelsted, død 1946 i Vedbæk, gift 1941 i Herning med Frits Jensen, handelsgartner.

Bosat: Vedbæk.

M.K.F. gik i skole i Gelsted, blev uddannet som syerske i Herning, Var beskæftiget som sådan på Truelsens Trikotagefabrik i Herning og rejste kort før sit giftermål til København.

 

2. Hermann Kristian Frederiksen, slagteriarbejder, født d. 16. august 1899 i Lunge Bjerge, Gelsted, død d. 8. februar 1965 i Herning, gift d. 2. maj 1928 i Horsens med Anna Kjerstine Christensen, fabriksarbejder, født d. 4. marts 1907 i Tørring., datter af smed Kristen Peter Christensen og hustru Maren møller Jensen.

Bosat: Frederiksgade 46 B, Horsens.

H.K.F. gik i skole i Gelsted, var en tid beskæftiget som jord- og betonarbejder i Horsens og var derefter til sin død beskæftiget på Herning Svineslagteri. - H.K.F. Var en tid formand for Slagteriarbejdernes Fagforening i Herning.

A.K.C. gik i skole i Tørring., havde plads ved husgerning indtil sit giftermål, var derefter til 1971 beskæftiget ved forskelligt., bl.a. som syerske på fabrik samt .ved rengøring.

 

a. Dødfødt pige d. 2. juli 1928.

 

b. Knud Peder Frederiksen, slagter., født d. 11. maj 1931 i Herning. gift d. 4. juli 1953 i Herning med Tove Henny Andersen., født d. 22. juli 1933 i Herning., datter af overportør Carl Severin Andersen og hustru Helga Margrethe Christensen.

Bosat: Bavnehøjvej 22, Silkeborg.

K.P.F. gik i skole i Herning., blev 1950 udlært som pølsemager på Herning Svineslagteri., arbejdede en kort tid på andelssvineslagteriet Midtjylland i Grindsted, virkede 1952-1963 som bestyrer af Herning Svineslagteris udsalg i Herning og dernæst til 1972 af udsalget i Kølvrå, Var så i 3 år ejer af sidstnævnte forretning, flyttede 1975 ti l Silkeborg, Var et par år ansat i Egeparkens Supermarked og har fra 1977 virket som pølsemager hos pølsefabrikant Knud Borring i Ebstrup. - K.P.F. Var i Kølvrå medlem af bestyrelsen for handelsstandsforeningen, borgerforeningen samt erhvervsforeningen.

T.H.A. gik i skole i Herning, havde derefter plads ved husgerning, arbejdede en tid som syerske på fabrik og hjalp efter giftermålet sin mand i s slagterforretningen i henholdsvis Herning og Kølvrå.

 

1) Ole Frederiksen, født d. 16. november 1961 i Herning.

 

2) Per Frederiksen, født d. 17. marts 1965 i Kølvrå, Karup.

 

c. Jens Peder Frederiksen, født d. 21. marts 1935 i Herning, død d. 25. marts 1936 samme sted.

 

d. Dødfødt pige d. 31. august 1939 i Herning.

 

C. Ane Kirstine Kristensen, ledvogter, født d. 30. august 1874 i V. Smørpøthus ,Møborg, død d. 10. september 1955 i Brønderslev, begravet i Aalborg, gift d. 24. juni 1899 i Gelsted med Niels Kristian Gaasekær, navneændring - 1944 fra Niels Kristian Madsen, ledvogter, født d. 6. november 1875 i Lem, død d. 8. juli 1950 i Aalborg, sØn af fisker Mads Christian Jensen og hustru Madsine Andersen.

Bosat: Sønderbro 5, Aalborg.

A.K.K. havde efter skolegangen plads ved husgerning, bl.a. på hovedgården Kabbel i Nørlem og virkede efter giftermålet som ledvogter flere steder. N.K.G. havde efter skolegangen plads ved landbruget på Lemvigegnen, bl.a.

på hovedgården Kabbel i Nørlem, virkede i en lang årrække som banearbejder I og ledvogter og Var beskæftiget som sådan i Gelsted, Døstrup ved Hobro, Frederiks, Skørping, Hørning, Sommersted og Brønderslev.

 

1.Marie Madsen, født d. 3. april 1900 på Tårup Mark, Gelsted, død d. 31. maj 1953 i Skørping, gift d. 27. februar 1920 i Skørping med Anders Karl Jensen, overpostbud, født d. 15. februar"' 1895 i Rebild, Skørping, død d. 24. oktober 1975 i Skørping, sØn af husmand og landpostbud Søren Christian Jensen og hustru Hansine Sørensen.

Bosat: Skørping.

M.M. havde indtil sit giftermål plads som pige på Skørping Sanatorium. A.K.J. kom ud at tjene som 8-årig og havde plads i St. Brøndum samt i Askildstrup., sejlede 1914-1918 som matros i udenrigsfart fra Amerika til Frankrig., var et par år kusk på Skørping Sanatorium og derefter skovarbejder., blev 1925 ansat ved postvæsenet., virkede her til 1963., først som landpostbud., fra 1943 som postbud og fra 1948 som ove1opostbud. - A.K.J. var i ca. 10 år kasserer i kredsbestyrelsen for landpostbudene., i flere år medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Vælgerforening., kasserer for vandværket., for Skørping og Omegns brugsforening., for Skørping Haveselskab samt for Julens Glæde.

 

a. Ejvind Carl Jensen., materialeassistent., født d. 17. juli 1920 i Skørping., gift første gang med Lilly; ægteskabet opløst; gift anden gang med Aase Baadsgaard Mogensen., født d. 17. december 1928 i Hvalpsund.,

I Lovns., datter af frisør Jens Kristian Mogensen og hustru Kirstine Baadsgaard; (ægteskabet opløst; gift tredie gang med Maja; ægteskabet opløst; gift fjerde gang d. 17. april 1973 i Grindsted med Ruth Schlein Jensen., adjunkt., født d. 20. marts 1930 i Århus., datter af frisør Anker Carl Jensen og hustru Hilma Ellionora Ragnhild SchZein.

S.J. var gift første gang Stavnsbo og havde i dette (ægteskab børnene: Bo., født d. 16. november 1958 i Kirke-Hyllinge., Per., født d. 8. april 1960 i Langskov og Kim., født d. l. oktober 1962 i Ansager. Bosat: østre Alle 13., Ansager.

E.C.J. tog realeksamen i Ålborg., stod i lære som barbér i Ålborg., indkaldtes 1939 til aftjening af sin værnepligt i Viborg., gjorde tjeneste her til 1943., deltog tillige i modstandsbevægelsen., ind trådte efter anden verdenskrigs afslutning atter i hæren., kom senere til hjemmeværnet., gjorde tjeneste her som uddannelsesofficer indtil 1970 og har siden været ansat som materielassistent ved Nymindegablejren og hjemmeværnskolen. - E.C.J. har været kredsformand for Varde Kreds' Socialdemokratiske Vælgerforening., amtsformand for Ribe Amt og var 1973-1975 medlem af hovedbestyrelsen., var i 7 år formand for Nymindegab Jagtforening og er nu formand for Ansager Sportsfiskerforening.

R. S. J. tog 1949 studentereksamen fra Marselisborg Gymnasium., Århus., arbejdede derefter på kontoret ved Jydsk telefonaktieselskab., dimitteredes 1957 som lærer fra Marselisborg Aftenseminarium, virkede

derpå som lærer forskellige steder, bl.a. i Kirke-Hyllinge, Langskov ved veje samt ved Ansager Folke- og Realskole, blev 1968 ansat ved Grindsted Gymnasium og har siden virket her, fra 1979 som adjunkt. R. S. J. er medlem af skolenævnet i Ansager samt af skolekommissionen i Ølgod.

1) Hanne Jensen.

Bosat: Alborg.

 

2) Kirsten Vibeke Baadsgaard Jensen syerske født d. 25. januar 1949 i Randers gift første gang d. 17. december 1968 i Alborg med Poul Erik Wagner skibsbygger født d. 28. december 1945 i Alborg; ægteskabet opløst 1978; gift anden gang d. 14. april 1979 i Alborg med Jan Cederholm, montør, født d. 21. marts 1949 i København, søn af kontrolchef Axel Cederholm og hustru Emilie Jørgensen.

Bosat: Helsebakken 13~ Ellidshøj pr. Svenstrup J.

K.V.B.J. gik i skole i Hvalpsund, blev 1967 uddannet som dameskrædder fra Nordjyllands Tilkærerskole i Aalborg arbejdede nogle år som syerske hos konfektionsfabrikant Thomas Jensen, Aalborg og har fra 1974 haft beskæftigelse ved Th. Gjesing ApS, skindkonfektion, Aalborg.

J. C. gik i skole i København og Munkebo, tog senere eksamen som maskinist i Odense, sejlede som sådan for rederiet A.P. møller og . har nu beskæftigelse som montør ved Jerslev Maskinforretning. - J.C. er rugbyspiller og har Været med på landsholdet.

 

Simon Wagner, født d. 24. maj 1969 i Alborg.

 

3) Lise-Lotte Baadsgaard Jensen3 kontorelev født d. 12. december 1962 i Hvalpsund, Lovns..

Bosat: Hallenskog, Heggedal, Norge.

 

b. Robert Aage Jensen, overværkmester, født d. 3. februar 1922 i Skørping, gift d. 28. august 1943 i Silkeborg med Edith Timmermann Press, født d. 30. august 1925 i Alderslyst, Balle, datter af arbejdsmand Niels Severin Timmermann Press og hustru Ane Marie Elisabeth Kristensen.

Bosat: Kærløbervej 6~ Klarup.

R.Aa.J. gik i skole i Skørping, blev 1940 udlært som mekaniker i Bække ved Vejen arbejdede her som svend til 1947, blev da ansat som mekaniker ved flyvevåbnet og har siden virket her fra fra 1952 som værkmester og fra 1969 som overværkmester. - R.Aa. J. er næstformand i Forsvarets Værkmesterforening medlem af bestyrelsen for Forsvarets Civiletat samt sekretær i Værkstedsfunktionærforeningen for Nordjylland og Aalborg .

E.T.P. gik i skole i Alderslyst havde derefter plads i huset i Silkeborg og arbejdede et par år som syerske på fabrik.

 

l) Birgit Press Jensen damefrisør født d. 8. april 1945 i Viborg gift d. 8. april 1967 i Nørresundby med Bjarne Jens Hougaard, tegner, født d. 19. august 1944 i Aalborg, søn af arbejdsmand Jens Marius Hougaard og hustru Erna Jensen.

Bosat: Tværgade 9~ Klarup.

B.P.J. gik i skole i Nørresundby og gik ud af 4. mellem blev 1965 udlært som damefrisør i Aalborg arbejdede som assistent forskellige steder i Aalborg til 1977 og har siden drevet egen salon i Klarup.

B.J .H. tog mellemskoleeksamen i Aalborg, blev uddannet som litograf i Aalborg, aftjente sin værnepligt i Nr. Uttrup, arbejdede 2 år som litograf i Horsens og har fra 1969 haft ansættelse som tegner ved Aalborg Stiftstidende.

 

a) Rasmus Hougaard født d. 8. januar 1970 i Klarup, Romdrup.

b) Rikke Hougaard født d. 28. august 1975 i Klarup.

 

2) Steen Press Jensen ingeniør født d. 13. februar 1949 i Viborg gift d. 3. august 1974 i Lindholm med Inger Margrethe Skamris Pedersen ekspeditrice og faglærer født d. 26. december 1949 i Nørresundby, datter af installatør Niels Henning Pedersen og hustru Lilly Marie Skamris.

Bosat: Forbindelsesvejen 14, Nørresundby.

 

S.P.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Nørresundby blev 1969 udlært som elektriker hos sin senere svigerfar Niels Henning Pedersen Lindholm tog 1974 eksamen som ingeniør fra Aalborg Teknikum, aftjente derpå sin værnepligt i Thisted og har siden haft ansættelse ved A.E. Beton I/S, Svenstrup.

I.M.S.P. bestod ligeledes den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Nørresundby, var 1967 elev på Sv.A. Gullaksen's Tilskærerskole i Aalborg, virkede så nogle år som ekspeditrice, gik sideløbende hermed på Kjole Akademiet i Aalborg og underviser nu i kjolesyning på aftenskole.

 

Dorthe Jensen, født d. 23'. september' 1976 i Aalborg.

 

c. Svend Villy Jensen, overpostbud, født d. 18. November, 1928 i Skørping, gift d. 24. maj 1953 i Skørping med Jytte Birte Kristensen, ekspeditrice, født d. 2. marts 1933, i Skørping, datter, af husmand Akto Kristensen og hustru Else Eline Marie Hansen.

Bosat: Gl. Skørpingvej 68, Skørring.

S. V.J. gik i skole i Skørping, havde en tid plads ved landbruget, arbejdede l år på skørping Savværk og Tømmerhandel, blev 1948 udlært som kommis i Brugsen Skørping, fik samme år ansættelse som landpostbud i Skørping, aftjente 1949-1950 sin værnepligt i Randers samt ved Den danske Brigade i Tyskland, hjemsendtes som korporal, fortsatte ved postvæsenet og udnævntes 1964 til overpostbud. - S.V.J. var i 6 år medlem af bestyrelsen for Brugsen Skørping, heraf , 3 år som formand, har fra 1952 været medlem af hjemmeværnet og har i en del år virket som delingsfører.

J .B.K. gik i skole i Skørping, hjalp derpå til hjemme, arbejdede et halvt år på et postkontor, virkede senere som ekspeditrice og har fra 1978 haft plads som sådan i en slagterforretning i Skørping.

 

l) Elin Solveig Jensen, stud. merc., født d. ll. november' 1954 i Skørping, gift d. 16. oktober' 1976 i Skørping med Steen Kjeldgaard, civiløkonom, født d. 9, november 1954 i Kongerslev, søn af direktør Hartvig kjeldgaard og hustru Ruth Vera Kock.

Bosat: Vejlebrovej 77, værelse 274, Ishøj.

E.S.J. tog realeksamen fra Skørping Borger- og Realskole samt handelseksamen i Aalborg, var 1973-1975 ansat ved toldvæsenet i Aalborg, tog 1978 højere handelseksamen fra handelsgymnasiet Niels Brocks Handelsskole i København og læser nu til civiløkonom på Handelshøjskolen i København.

 

 

2) Henrik Akto Jensen studerende født d. 7. september 1959 i Skørping

 

3) Anders Karsten Jensen født d. 16. januar 1970 i Skørping.

 

d. Elly Margrethe Jensen født d. 17. oktober 1936 i Skørping, samlever med Gunnar Haugaard, tømrer.

Bosat: Niels Ebbesens Gade 22, Randers.

 

e. Ketty Margit Jensen ,kantinedame, født d. 11. januar 1938 i Skørping, gift første gang d. 4. januar 1959 i Skørping med Leo Mikkelsen, sparekassedirektør, født d. 12. september 1938 i Lyngby søn af gårdejer Kresten Mikkelsen og hustru Emma Nissen; ægteskabet opløst 1975; gift anden gang d. 26. november 1977 i Haderslev med Fridjof Jensen kartonnagearbejder, født d. 20. juli 1934 i Haderslev søn af blikkenslager Andreas Jensen og hustru Else Marie Ravnskjær.

Bosat: Hviidsvej 14, Randers.

K.M.J. gik i skole i Skørping~ havde derefter plads i forretning og har nu beskæftigelse som kantinedame ved Neopac A/S,~ Randers.

F.J. blev uddannet som blikkenslager i Haderslev aftjente sin Værnepligt ved flyvevåbnet i Karup arbejdede en tid ved faget i Randers og har nu beskæftigelse ved Neopac A/S~ ligeledes Randers.

 

1) Mariann Mikkelsen studerende, født d. 7. juli 1959 i Aalborg, samlever fra d. 16. februar 1978 med Bjarne Thorslund Jensen murer født d. 6. september 1956 i Vegger, Skivum, søn af mejeriejer Erling Jensen og hustru Else Nielsen Thorslund.

I . Bosat: Viborgvej 269 , Ranum.

M.M. tog 1978 studentereksamen fra Vesthimmerlands Gymnasium i Års og Læser nu til højere handelseksamen på Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland" ligeledes Års.

B.T.J. tog realeksamen i Ranum, blev 1977 udlært som murer hos S. Gunnar Christensen, Vilsted, aftjente 1977-1978 sin værnepligt ved livgarden og har nu beskæftigelse som murer hos Søren Qwist i Løgstør.

 

2) Jette Mikkelsen, handelsskoleelev, født d. 26. august 1961 i Gug, Sdr. Tranders.

 

3) Kian Fridjof Jensen, født d. 4. januar 1979 i Randers.

 

2. Sine Kirstine Madsen, født d. 8. april 1902 på Tårup Mark, Gelsted, død d. 20. april 1922 på sygehuset i Skanderborg. begravet i Skørping.

 

3. Dorthea Elvine Madsen, født d. 28. april 1904 i Døstrup, gift første gang d. 9. maj 1924 i Kolt med Thomas Søgaard Jensen, arbejdsmand, født d. 23. april 1899 i Kattrup, Kolt, død d. 3. marts 1974 i Egå, søn af husmand og arbejdsmand Andreas Jensen og hustru Karen Rasmussen; ægteskabet opløst; gift anden gang d. 21. juli 1933 i Brønderslev med Harald Thomsen Yssing, navneændring fra Harald Thomsen, snedker" født d. 10. februar 1899 i Brønderslev" død d. 21. juli 1969 i Brønderslev, søn af arbejdsmand Kristian Johannes Martin Thomsen og hustru Nielsine Kristine Nielsen.

Bosat: Dannebrogsgade 11, Brønderslev.

D.E.M. kom tidligt ud at tjene og havde plads forskellige steder på Frederiksegnen samt Skørpingegnen" virkede senere som servitrice på Sommer- sted Hotel samt på Landmandshotellet i Skanderborg" rejste efter sit første ægteskabs op løsning ti l Brønderslev" virkede her som rengøringsassistent på Brønderslev Andelsslagteri og drev i ca. 5 år en marskandiser- forretning.

T.S.J. virkede som arbejdsmand, bl.a. i Rold Skov, var derefter i en år- række beskæftiget på hovedgården Tølløse ved Holbæk og senere som murerarbejdsmand i Egå ved Århus.

H.T.Y. blev 1919 udlært som snedker hos snedkermester Knud Færch i Brønderslev, arbejdede derefter som svend hos snedkermester Thorhauge, ligeledes i Brønderslev, og havde så i flere år eget værksted med reparation af møbler. - H.T.Y. interesserede sig meget for musik og spillede ofte til fest og lignende.

 

 

a. Irena Søgaard Jensen, født d. 22. september 1924 i Skørping, gift d. 5. september 1943 i Brønderslev med Ejner Langer Jensen, former, født d. 5. maj 1921 i Brønderslev, søn af gårdejer Lars Severin Jensen og hustru Ane Kirstine Vang Eriksen Langer.

Bosat: Lærkevej 16" Ålbæk.

E.I.S.J. gik i skole i Brønderslev, havde derefter plads ved husgerning, virkede en tid som rengøringsassistent på en skole i Brønderslev samt som ekspeditrice i en broderiforretning, ligeledes i Brønderslev, og har i perioder arbejdet på Skagen Avis, Ålbæk afdeling. E.L.J. gik ligeledes i skole i Brønderslev, blev 1938 udlært som former på Pedershaab Maskinfabrik A/S, Brønderslev, og var beskæftiget her til 1966, startede da eget støberi i Ålbæk inden for jern- og metalbranchen, opførte i 1968 sin nuhavende fabrik og har ca. 10 mand i arbejde. - E.L.J. har Været formand for fagforeningen i Brønderslev.

 

1) Tove Langer Jensen, fabriksarbejder, født d. 26. januar 1944 i Brønderslev, gift d. 16. december 1961 i Brønderslev med Mogens Lind Christensen, restauratør, født d. 15. maj 1942 i Brønderslev; ægteskabet opløst 1975, samlever med Henning Martinus Jensen, fisker, født d. 15. oktober 1945 i Råbjerg, sØn af husmand Axel Jensen. sen og hustru Olga Andersen. Bosat: Centralvej 11, Ålbæk.

T.L.J. gik i skole i Brønderslev, havde en tid plads i huset, arbejdede derefter på en fabrik i Vrå, drev 1969-1971 en blad- kiosk i Brønderslev samt 1972-1978 en forretning med salg af brød og mælk i Ålbæk og har nu beskæftigelse på Launis Fiskekonserves A/S, Ålbæk.

H.M.J. gik i skole i Heden og Ålbæk, havde et par år plads ved landbruget på hjemegnen, arbejdede en tid på fabrik i Skagen, aftjente 1965-1966 sin værnepligt i Tønder, var i årene 1968-1978 lastoptager på Skagen Havn og sejler nu som matros på Stena Dan.

 

a) Helle Lind Christensen, født d. 15. juli 1961 i Brønderslev.

b) Flemming Lind Christensen, født d. 30. september 1962 i Brønderslev.

c) Michael Lind Christensen, født d. 1. december 1964 i Brønderslev.

 

 

2) Lone Langer Jensen , butikselev ~ født d. 14. marts 1958 i Brønderslev samlever fra d. 1. september 1976 med Finn Villy Jensen arbejdsmand, født d. 2. feb. 1947 i Albæk, søn af skovarbejder A. Johannes Jensen og hustru Ester Kristensen.

Bosat: Centralvej 17, Ålbæk.

L.L.J. tog realeksamen i Ålbæk samt 1977 handelseksamen i Frederikshavn og blev derefter ansat som elev i Brugsen Ålbæk.

F.V.J. tog ligeledes realeksamen i Ålbæk aftjente sin værnepligt ved flyvevåbnet stod 2 år i lære som damefrisør i Hjørring og virker nu som skovarbejder.

 

a) Ronni Jensen født d. 22. februar 1977 på sygehuset i Frederikshavn.

b. Erling Søgaard Jensen født d. 8. marts 1926 i Skørping, død d. 10.

april l samme år.

 

a. Bent Frimodt Yssing, snedker født d. 7. april 1934 i Brønderslev gift d. 23. december 1958 i Brønderslev med Tove Jensen rengøringsassistent født d. 11. maj 1938 i Nr. Uttrup, Hvorup, datter af murer Johannes Jensen og hustru Ellen Marie Nielsen. Bosat: Bredgade 61, Brønderslev.

B.F.Y. gik i skole i Brønderslev Var 1949-1953 ansat som telegrafbud ved Brønderslev Postvæsen, aftjente derpå sin værnepligt i Hvorup, arbejdede 1954-1963 på Pedershaab Maskinfabrik A/S, Brønderslev og har siden haft beskæftigelse ved forskelligt i Brønderslev og Alborg bl.a. som snedker og tømrer. - B.F.Y. fik undervisning hos musiker og pianostemmer H. Bjerregaard Jørgensen i Brønderslev, spiller orgel og trompet og underholder ofte til fest og dans.

T.J. gik i skole i Nørresundby havde derefter plads ved husgerning bl.a. 4 år i V. Hjermitslev, arbejdede en tid på Brønderslev Sygehus og virker nu som rengøringsassistent på en skole i Brønderslev.

 

1) Pia Yssing, født d. 19. juli 1963 i Brønderslev.

 

2) Heine Yssing, født d. 20. januar 1968 i Brønderslev.

 

d. Birgit Elisabeth Thomsen, hjemmehjælper, født d. 6. november 1938 i Brønderslev gift d. 4. maj 1957 i Brønderslev med Kaj Villiam Kristensen, banebetjent født d. 30. januar' 1935 i Tylstrup, Ajstrup, søn af arbejdsmand Hans Christian Kristensen og hustru Ane Kirstine Villadsen.

Bosat: Tranevej 7 , Brønderslev.

B.E.T. gik i skole i Brønderslev, havde derefter plads ved husgerning samt i en osteforretning i Brønderslev styrede en tid hus for sin morbror Niels Marinus Gaasekær i Aalborg var 1959-1962 ledvogter i Måbjerg samt 1965 ledvogter ved samme led og hus i Brønderslev son morfaderen havde været drev 1973-1977 egen købmandsforretning og har siden været ansat som hjemmehjælpen ved Brønderslev Kommune.

K. V.K. gik i skole i Ajstrup og Tylstrup, havde derefter plads ved landbruget, aftjente 1954-1955 sin værnepligt i Frøslev samt ved Det danske Kommando i Itzehoe, Tyskland kom 1957 til DSB, var først ekstraarbejder i Ringkøbing dernæst i Måbjerg, fik fast ansættelse i 1960, forflyttedes til Brønderslev og har siden virket hep.

 

1)Susanne Yssing Kristensen lystrykassistent, født d. 18. august 1957 i Brønderslev, samlever fra januar, 1977 med Jan Glavind, elektriker født d. 17. april 1958 i Hjørring søn af marketingchef Orla Glavind og hustru Birthe Sørensen.

Bosat: Bryggerivej 65~ Brønderslev.

S.Y.K. tog realeksamen i Brønderslev og virker nu som lystrykassistent.

J.G. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Brønderslev og blev 1979 udlært som elektriker hos aut. elinstallatør Harry Larsen Brønderslev.

 

2) Jan Yssing Kristensen født d. 10. april 1962 i Måbjerg.

Bosat: Tranevej 7~ Brønderslev.

J.Y.K. går i Søndergades Skole i Brønderslev. - J.Y.K. interesserer sig for ridning og har flere gange Vundet i konkurrencen i ridebanesppingning.

 

e. Bjarne Johannes Yssing tømrer og vicevært født d. 1.3. april 1944 i Brønderslev gift d. 6. juli 1968 i ø. Brønderslev med Lillian Ella Christensen, kioskejer født d. 26. januar 1949 i ø. Brønderslev datter af arbejdsmand Arne Kristian Christensen og hustru Elna Elisabeth Nielsen.

 

Bosat: Fynsgade 22, Brønderslev.

B.J.Y. gik i skole i Brønderslev, havde derefter plads ved landbruget, var en tid lastbilchauffør, blev 1977 udlært som tømrer hos Knud Pallisgaard i Hjallerup, arbejder nu som svend samme sted og har fra 1977 tillige været vicevært i boligforeningen P.M. - B.J. Y. interesserer sig for musik og spiller til. fest og lignende. L.E. C. gik 9 år i skole i ø. Brønderslev, var 1965-1970 ansat på kontoret på Pedershaab Maskinfabrik A/S, Brønderslev, arbejdede senere 1½ år ved Nærum Nylon, Hjørring, og har fra 1974 drevet sin nuhavende kiosk.

 

1) Benny John Yssing, født d. 27. januar 1969 i Brønderslev.

2) Johnny Bo Yssing, født d. 9. december 1970 i Hjørring.

3) Dennis Dan Yssing, født d. 13. juli 1976 i Hjørring.

 

4. Jens Christian Gaasekjær, navneændring 1944 fra Jens Christian Madsen, arbejdsmand, født d. 1. september 1905 i Døstrup, død d. 6. august 1946, begravet i Alborg, gift med Anna Katrine Pedersen, død i september 1952, begravet i Lindholm.

Bosat: Lindholm, Nørresundby.

 

a.Eigil Emil. Gaasekær, pedel, født d. 26. april. 1933 i Brønderslev, gift d. 18. november 1962 i Hvidovre med Inge Elisabeth Olesen, født d. 18. august 1936 i Valby, datter af maskinsnedker Svend Gunnar Olsen og hustru Karen Lissi Pedersen. - Ægteskabet opløst 1975.

Bosat: Kempsvej 2, Rødovre.

E.E.G. gik i skole i Nr. Uttrup, Hvorup og Lindholm, tog som 16-årig ud at sejle og var matros for forskellige rederier i udenrigsfart, arbejdede senere2½ år på Blåkilde Mølles Fabrikker A/S, samt i 3 år på De danske Sukkerfabrikker A/S, . København, og har fra 1964 haft ansættelse som pedel ved Teknologisk Institut i København.

 

1)Jan Christian Gaasekær.

2) Joan Anne Gaasekær.

3) Poul-Erik Gaasekær. i JR

 

b. John Brunno Gaasekær bryggeriarbejder født d. 22. juni 1936 i Brønderslev gift d. 18. december 1965 i København med Else Marie Dybdahl plejerske født d. 24. februar 1944 i Horsens datter af fængselsbetjent Børge Dybdahl og hustru Else;

ægteskabet opløst 1970;

samlever fra d. 24. december 1978 med Lillian Louens, bryggeriarbejder født d. i, 25. september 1933 i København datter af Frede Louens og hustru Edith Pedersen. - L.L. var 1954-1977 gift med Svend Gøth og havde i dette ægteskab børnene: Tommy født d. 19. marts 1954 i København og Brian født d. 25. marts 1956 i København. ,

Bosat: Korsager Alle 36, Brønshøj.

J .B. G. gik i skole i Lindholm Nr. Uttrup, Hvorup, Aalborg og Hobro

arbejdede derefter bl.a. 1½ år som snedker i Lindholm stod senere en tid i lære som gartner i Skive aftjente sin værnepligt på Bornholm hjemsendtes 1957 som sergent var i 4 år portør og plejer på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg samt i 12 år på Rigshospitalet og har fra 1973 haft beskæftigelse på Tuborgs Bryggerier A/S, Hellerup.

L.L. gik i Hillerødgades skole i København samt i Husum Skole, stod 4 år i lære som syerske og har en årrække arbejdet på Tuborgs Bryggerier A/S, Hellerup , afbrudt af en kort tid med rengøring m. m. ved Husum Kirke. ,

 

1) Anne Dybdahl Gaasekær født d. 29. december 1965 i København.

2) Bettina Dybdahl Gaasekær født d. 20. oktober 1967 i København.

3) Charlotte Dybdahl Gaasekær født d. 14. oktober 1968 i København.

 

 

c. Yelva Nancy Gaasekjær rengøringsassistent født d. 5. oktober 1943 i Hvorup, gift d. 28. november 1964 i Hou, Hals, med Frank Ove Pedersen, chauffør født d. 8. oktober 1943 i Hou, søn af fisker Axel Julius Ludvig Pedersen og hustru Rigmor Katrine Marie Pedersen.

Bosat: Vangen 109, Lindholm pr. Nørresundby.

Y.N.G. gik i skole i Lindholm og Brønderslev havde derefter plads ved husgerning i Brønderslev , Aalborg og Hou og har fra 1975 virket som rengøringsassistent.

F.O.P. gik i skole i Hou, fiskede derefter fra henholdsvis Hou og Skagen, flyttede i 1974 til Lindholm og har siden haft plads som chauffør, hos entreprenør Børge Nielsen i Nørresundby.

 

l) Palle Pedersen, født d. .3. januar, 1963 i Hou, Hals.

2) Jens Christian Pedersen, født d. 6. april 1965 i Hou.

3) Marianne Pedersen,født d. 28. juli 1967 i Hou.

4) Birgith Pedersen, født d. 14. maj 1971 i Hou.

 

5. Martin Madsen, født d. 21. juni 1907 i Frederiks, død d. 7. juli 1923

på Hørning Mark ,Hørning, begravet i Skørping.

 

6. Elna Madsen født d. 18. december 1909 i Frederiks, gift d. 28. oktober 193.3 i Brønderslev med Martin (Dam) Sørensen, arbejdsmand, født d. 15. april 1907 i Ålholm, Jerslev, sØn af fiskehandler, Søren (Dam) Sørensen og hustru Louise Sørensen.

Bosat: Gundorfslund 8, Aalborg.

E.M. gik i skole i Frederiks, Skørping og Hørning, havde derefter plads ved husgerning og arbejdede en tid på en tekstilfabrik i Brønderslev.

M. (D).S. gik i skole i Jerslev og Brønderslev, havde derefter, plads ved landbruget på Brønderslevegnen, aftjente 1928-1929 sin værnepligt i Aalborg, arbejdede senere i 17 år som kusk hos vognmand J.F. Nielsen i Aalborg og Var, 1960-1968 beskæftiget på cementfabriken Norden.

 

a.Ove Dam Sørensen, overassistent, født d. 13. oktober 1931 i Brønderslev, gift d. 10. november 1956 i Aalborg med Grethe Norma Funder, ekspeditrice, født d. 6. marts 1936 i Aalborg, datter af anlægsgartner Ernst Bendix Funder og hustru Anna Sørine Elvina Maria Christensen.

Bosat: Solbyen 27, Hasseris, Aalborg.

O.D.S. tog mellemskoleeksamen i Aalborg, blev 1952 udlært som kontorassistent ved L.S. Langes Eftf., Aalborg, aftjente 1952-1954 sin Værnepligt ved flyvevåbnet, hjemsendtes som sergent, Var 1954-1958 ansat som bogholder' ved R. S. Andersen, karosserifabrik, Alborg, blev i 1960 ansat ved Jydske Kommunes Hulkortcenter, nu Kommunedata I/S, Aalborg Centralen, og virker stadig her, nu som overassistent.

G.N.F. gik i Poul Paghs Gades skole i Aalborg, blev 1950-1954 uddannet som blomsterbinder i forretningen Flora A/S" Aalborg, og har fra 1965 haft beskæftigelse som ekspeditrice i Salling Stormagasin A/S" Aalborg.

 

l) Henrik Dam Sørensen, studerende, født d. 14. februar 1959 i Aalborg.

Bosat: solbyen 27, Hasseris, Aalborg.

H.D.S. tog 1976 realeksamen fra Hobrovejens skole i Aalborg samt 1977 handelseksamen fra Aalborg handelsskole og læser nu til højere handelseksamen på Aalborg handelsgymnasium. - H.D.S. spiller hammondorgel og underholder på forskellige restauranter samt til fester og Lignende.

2) Flemming Dam Sørensen, født d. 7. november 1961 i Aalborg.

 

b. Preben Dam Sørensen, fuldmægtig, født d. 21. juli 1934 i Brønderslev, gift d. 25. maj 1957 i Sæby med Hannah Axeline Jensen, afdelingssygeplejerske" født d. 14. oktober 1932 i Frederikshavn" datter af repræsentant Anton Jensen og hustru Else Marie Hansen. Bosat: Æblevangen 40, Hasseris, Aalborg.

 

P.D. S. tog realeksamen i Aalborg, blev 1954 udlært som ekspedient i Skipper Clements Magasin, Aalborg" var derefter ansat, 5 år ved Dansk Esso A/S samt 5 år ved Jydske Kommuners Hulkortcentral og har siden 1964 haft ansættelse ved Aalborg Kommune" fra 1970 som fuldmægtig. H.A.J. tog realeksamen i Sæby, blev 1953 udlært som sygeplejerske på Aalborg kommunehospital, var ansat her til 1967, virkede så i 10 år på plejehjemmet Hasserishave og har siden haft ansættelse ved Aalborg Kommunes Plejehjem på Annebergvej 6, fra 1978 som afdelingssygeplejerske.

 

 

l) Kim Dam Sørensen, født d. 29. november 1959 i Aalborg.

2) Inge Dam Sørensen, født d. 26. maj 1964 i Aalborg.

3) Ole Dam Sørensen, født d. 14. september 1966 i Aalborg.

 

7. Niels Marinus Gaasekær, navneændring 1944 fra Niels Marinus Madsen, ekstraarbejder, født d. 4. januar 1913 i Frederiks.

Bosat: Sønderbro 5, Aalborg.

N.M.G. gik i skole i Skørping, Hørning Sommersted og Brønderslev blev 1932 udlært som skrædder hos Robert Jensen Brønderslev arbejdede derefter nogle år ved faget samt en tid som hotelkarl og var i årene 1943- 1971 ekstraarbejder ved DSB i Aalborg.

 

8. Svend Aage Madsen født d. l. december 1914 i Frederiks død l dag gammel.

 

9. Edith Ingeborg Madsen født d. 4. oktober 1916 i Frederiks død d. 22. december 1918 i Skørping.

 

IIID. Andrea Kristensen Kjærside navneændring 1909 fra Andrea Kristensen ledvogter født d. la. juli 1877 i Vemb død d. 12. maj 1928 i Gelsted gift med Johannes Frederiksen arbejdsmand.

Bosat: Gelsted. .

A.K.K. havde efter skolegangen plads, bl.a. på Holmegård i Gelsted virkede senere som ledvogter i henholdsvis Middelfart og Gelsted.

 

l. Kristen Marinus Kjærside, Christensen opsynsmand født d. 27. marts 1905 på Tårup Mark Gelsted død d. 3. maj 1978 i Odense begravet i Dalum gift d. 9. november 1930 i Dalum med Else Hansen syerske født d. 27. juli 1912 i Ullerslev datter af ejendomshandler Hans Frederik Hansen og hustru Laurine Wilhelmine Nielsen.

Bosat: Thuresensgade 3~ Odense C.

K.M.K.C. voksede op hos sine morforældre og gik i skole i Gelsted havde derefter plads ved landbruget aftjente sin værnepligt på Bådsmandstrædes Kaserne i København, var en tid hotelkarl, dernæst altmuligmand hos en vognmand i Dalum virkede i flere år som opsynsmand ved Odense Teater zoo-tivoli samt Odense Friluftsbad drev tillige i årene 1946- 1956 eget teater og revy og var på turne landet rundt, havde også i ca. 10 år egen danseskole og var i 25 år ligbærer ved Odense Kommune.

E.H. gik i skole hovedsagelig i Odense Lærte syning på en systue drev 1930-1948 egen systue i Odense og hjalp 1946-1956 sin mand på danseskolen.

 

a. Tony Kjærside Christensen slagtermester født d. 15. august 1931 i Dalum" gift første gang 1953 med Ulla Buch ægteskabet opløst; gift anden gang d. 24. august 1974 i Sanderum med Jytte Troest, sygehjælper, født d. 12. februar 1951 i Odense, datter af fornikler Carl Peter Larsen og hustru Vera Troest Larsen.

Bosat: Ellekærsvej 43, Odense SV.

 

1) Kenneth Knud Kjerside Christensen, chauffør, født d. 18. august 1955 i Dalum, gift d. 9. november 1974 i Dalum med Marianne Lund, født d. 30. marts 1956 i Køng, datter af Hartvig Lund og hustru Johanne Gormsen.

Bosat: Ellekærsvej 45, Odense SV.

K. K. K. C. har siden skolegangen haft forskellige arbejdspladser. M.L. har ligeledes siden skolegangen arbejdet ved forskelligt.

 

a) Mette Kjerside Christensen, født d. 24. septembe1' 1974 i Odense.

b) Lotte Kjerside Christensen, født d. 4. juni 1977 i Odense.

 

2) Torben Kjærside Christensen, født d. 20. januar 1963.

Bosat Sandknøsen 26" Odense SV.

3) Helle Kjærside Christensen, født- d. 9. maj 1974 i Odense.

 

b. Inge Kjærside Christensen, født d. 14. august 1933 i Odense, gift med Poul Erik Larsen, instrumentmager.

Bosat: Ingrids Alle 21, Odense SV.

 

2. Karen Marie Christine Kjærside Christensen, født d. 8. december 1907 på Middelfart Mark, Middelfart.. død d. 23. april 1979 i Odense, gift første gang med Aage Larsen Killerup.. navneændring 1948 fra Aage Larsen, født do 2. november 1905 i Herrested, død 1976; ægteskabet opløst;

gift anden gang Frandsen.

I Bosat: Døckerslundsvej 23, Odense C.

 

 

a. Doris Maja Kjerside Larsen, taxachauffør, født d. 10. maj 1926 i Birketved, Birkende, gift d. 21. november 1953 i Gladsakse med Waldemar Tage Pakula, taxavognmand, født d. 15. juni 1929 i Fuglebjerg, søn af landarbejder Michael Pakula og hustru Marie Skawinska.

Bosat: boulevarden 1" Gultved pr. Ringe.

D.M.K.L. gik i skole i Ellerup og Voldbro, havde derefter plads ved husgerning på Landet samt i Odense, Nyborg og København, og virker nu som taxachauffør i sin mands vognmandsforretning.

 

1) Bjarne Kjerside Pakula, maskinist, født d. 13. februar 1945 i Nyborg, gift første gang d. 8. december 1967 i Odense med Rosa Bente Madsen, hjemmehjælper, født d. 6. juni 1945 i Odense, ægteskabet opløst 1976, gift anden gang d. 7. april 1977 i Ryslinge med

Jette Karin Galek født d. 7. april 1953 i Maribo.

Bosat: Vænget 3, Gislev.

i B.K.P. gik i skole i Gladsakse, stod 1960-1964 i Lære som maskin- I arbejder ved Ajva A/S, beholder- & maskinfabrik, Gladsakse, af-

tjente derpå sin værnepligt i Avedørelejren, arbejdede derefter som svend forskellige steder, sejlede 1973-1977 som maskinist på Langfart med "Fernely Eger" af Oslo og har siden haft ansættelse som maskinist ved DSB.

 

 

a) Ronnie Bjarne Kjerside Pakula, født d. 15. marts 1969 i Odense.

 

 

b) Rico Bjarne Kjerside Pakula, født d. 25. juli 1971 i Odense.

c) Claus Bjarne Pakula, født d. 15. januar 1976 i Sakskøbing.

 

2) Michael Tage Kjerside Pakula, født d. 28. december 1954 i Gladsakse.

 

3) Dennis Aage Kjerside Pakula, Landmand" født d. 14. august 1956 i Gladsakse" samlever med Lene Nykjær Larsen, studerende.

Bosat: Krokusvænget 1Ryslinge

 

b. Gretha Evelyn Kjerside Larsen, født d. 18. januar 1928 på Hundslev Mark, Rynkeby, gift første gang 1948 med Niels Frank Læssøbo, væver, født 1925; ægteskabet opløst 1954; gift anden gang d. 7. februar 1956 i Odense med Niels Jensen, arbejdsmand, født d. 18. december 1932 i .. 8 Hinnerup, Haldun, søn af arbejdsmand Aage Jensen og hustru Hulda Amanda Dorthea Jensen.

Bosat: Anemonevej 45, Odense Sø.

G.E.K.L. gik i flere skoler, sidst i Korsløkkeskolen i Odense arbejdede 1 år som maler på en plattefabrik nær Odense, 6 år på Fionette A/S samt ca. 7 år på Nordisk Tekstilvæveri A/S og derefter til 1978 ved Thrige-Titan A/S~ alle Odense.

N.J. gik i skole i Seden og Beldringe, var derefter arbejdsdreng på et glasværk i Odense havde et par år plads som chauffør aftjente 1953-1954 sin værnepligt ved civilforsvaret i Fåborg havde 1958-1965

! beskæftigelse på Nordisk Ventilator Co. A/S~ Fyns afdeling i Odense, I og har siden virket som arbejdsmand på Odense Sygehus.

 

1) Ole Frank Kjerside Jensen, portør, født d. 5. oktober 1946 i Odense gift d. 13. januar 1973 i Odense med Birthe Mathilde Hansen,

syerske født d. 1. august 1949 i Hersnap, Dalby, datter af skibsbygger Poul F. J. Hansen og hustru Erna K. Hansen.

Bosat: Snerlevænget 31, Odense SV.

O.F.K.J. gik i Vestre Skole samt i Ejbyskolen~ begge Odense, stod et halvt år i lære som bager arbejdede derpå ved forskelligt og har fra 1970 været ansat som portør ved Odense Sygehus.

 

a)Thomas Jensen født d. 29. januar 1978 i Sanderum.

 

2) Kirsten Hanne Kjerside Jensen husassistent født d. 5. september 1949 i Odense gift d. 3. juni 1972 i Odense med Bent Dinsen, bank- assistent, født d. 16." august 1950; ægteskabet opløst 1979; samlever med Niels Erik Jensen, værkfører, født d. 2. april 1950 i Odense, søn af Niels Jensen og hustru Inge.

Bosat: Ildfuglevænget 55, Odense S.

K.H.K.J. gik i Ejbyskolen, Odense, blev uddannet som syerske i Odense og arbejder nu som husassistent på Odense sygehus.

 

 

a) Morten Dinsen, født d. 12. juni 1973 i Odense.

 

 

b) Monica Dinsen, født d. 29. marts 1976 i Odense.

 

3) Laila Karin Kjerside Jensen, fabriksarbejder født d. 7. oktober 1954 i Odense.

Bosat: Anemonevej 45, Odense Sø.

L.K.K.J. havde efter skolegangen 1 år plads i huset og har siden arbejdet på fabrik.

 

4) Birgit Kjerside Jensen, køkkenassistent, født d. 11. juli 1958 i Odense gift med Ebbe Kristensen arbejdsmand.

Bosat: Ildfuglevænget 80, Odense S.

 

a. Bodil Kjerside Larsen, hjemmehjælper, født d. 14. januar 1934 i Ellerup Sejet, Gudbjerg, gift d. 15. august 1953 i Odense med Ove Richard Poulsen tekstilarbejder, født d. 25. oktober 1930 i Dyrehavegård i Hjulby, Nyborg.

Bosat: Sune Ebbesøns Vænge 23~ Odense C.

 

1)John Kjerside Poulsen, eksportassistent, født d. 18. januar 1951 i Odense, gift d. 8. juni 1974 i Stenløse med Jytte Juul Pedersen, født d. 25. oktober 1954 i Odense, datter af gartner Axel Johannes Pedersen og hustru Elin Rigmor Evelyn Juul.

Bosat: Ildfuglevænget 74, Odense s.

 

a) Thomas Kjerside Poulsen, født d. 1. april 1975 i Fåborg. ,

b) Michael Kjerside Poulsen, født d. 22. juli 1978 i Odense.

 

2) Steen Kjerside Poulsen, ekspedient født d. 6. januar 1954 i Odense.

 

Bosat: Humlevænget 4, Odense S.

 

 

3) Frank Kjerside Poulsen, stud. med. født d. 20. november 1954 i Odense.

Bosat: Steinsgade 6~ Odense C.

 

4) Tommy Kjerside Poulsen, konstabel, født d. 22. september 1957 i Odense.

Bosat: Domkirkestræde 1B~ Viborg.

 

5) Allan Kjerside Poulsen, født d. 20. oktober 1962 i Odense.

 

6) Palle Kjerside Poulsen, født d. 15. december 1966 i Odense.

d. Erling Kjærside Killerup.

Bosat: Johannes Larsens Vej 22, Odense Sø.

 

e. Hanne Kjerside Christensen født d. 14. september 1942 i Odense gift d. 2. december 1961 i Odense med Erling Dreyer, montør, født d. 24. juni 1942 i Odense, søn af gårdejer Ove Niels Jørgen Dreyer .. - og hustru Karen Susanne Hansen.

Bosat: østergade 22~ Gelsted.

 

1) Jørgen Kjerside Dreyer, Hf-studerende født d. 12. juli 1961 i Odense.

2) Bettina Kjerside Dreyer, født d. 2. februar 1964 i Odense.

3) Anne-Mette Kjerside Dreyer~ født d. 8. december 1977 i Middelfart.

 

f. Joan Kjerside gift med Henning Sørensen, smed.

Bosat: Næsbyhave 1, Næsby pr. Odense N.

 

g. Palle Mogens Kjerside Christensen, skotøjsarbejder, født d. 9. oktober 1947 i Odense, gift d. 2. oktober 1971 i Odense med Lisbet Jensen, nådler, født d. 24. oktober 1949 i Odense, datter af elektriker Poul Bent Palle Jensen og hustru Ruth Nielsen. ~ 4t Bosat: Henriettevej 69, Odense C.

P.M.K.C. gik i Jernbanegades Skole, Odense, fik derefter beskæftigelse som skotøjsarbejder og har siden virket som sådan, kun afbrudt af værnepligt. - P.M.K. C. er kasserer i Skotøjsarbejdernes Fagforening, Odense afdeling.

L.J. tog 1966 realeksamen, blev 1968 udlært som nådler ved Tiger Sko A/S, Odense, og arbejdede ved faget til 1978.

Charlotte Kjerside Christensen, født d. 21. maj 1967 i Odense.

Helle Kjerside Christensen, født d. 18. marts 1972 i Odense.

3) Mette Kjerside Christensen, født d. 23. marts 1975 i Odense.

3. Kaj Charles Vilhelm Kjærside Christensen, født d. 13. april 1914 på Middelfart Mark, Middelfart, død 1945 i Dresden, Tyskland.

E. Jeppe Peder Christensen Kjerside, navneændring 1905 fra Jeppe Peder Kristensen, tromlefører, født d. 9. april 1879 i Vemb, død d. 15. december

1946 i Ringe, gift første gang d. 19. marts 1904 i Gelsted med Ane Kirstine Jensen, født d. 24. juli 1882 på Tårup Mark, Gelsted, død d. 1. august 1920 i Årslev, datter af tømrermester og husmand Hans Jensen og hustru Karen Larsen, gift anden gang d. 19. december 1922 i Sdr. Højrup med Emma Findsen, syerske, født d. 31. marts 1891 i Bøgehoved, Ringe, død d. 10. august 1970 i Ringe, datter af gartner Jørgen Findsen og hustru Ane Marie Jensen.

Bosat: Vinkelvej 21, Ringe.

J.P.C.K. fik som 9-årig plads som fårehyrde, flyttede senere med fårhyrde- flyttede ti l Fyn, var de første år efter giftermålet beskæftiget som banearbejder, blev senere cementstøber, drev fra ca. 1922 til ca. 1926 egen cementfabrik i Årslev, fik så beskæftigelse ved vejvæsenet i Ringe og virkede derefter som tromlefører til sin død.

E.F. gik i Ringe Friskole, tegnede og broderede som 15-årig en fane til Socialdemokratisk Forening samt til foreningen DUI, begge i Ringe, og havde fra ganske ung til sin død egen systue.

1. Hans Rudolf Kristensen Kjerside, skibsværftsarbejder, født d. 16. august 1904 i Tårup, Gelsted, død d. 23. marts 1974 i Svendborg, begravet i Tved, gift d. 23. oktober 1932 i Ringe med Inge Kristine Nielsen, fabriksarbejder, født d. 6. maj 1905 i Flødstrup, død d. 2. juni 1975 i Svendborg, begravet i Tved, datter af malermester Hans Peter Jensen og hustru Anne Marie Nielsen.

Bosat: Walkendorffsvej 4 A~ Tved pr. Svendborg.

H.R.K.K. gik i skole i Gelsted, havde derefter plads ved landbruget, virkede en tid som murerarbejdsmand i Ringe, fik 1938 beskæftigelse på Svendborg Skibsværft A/S og virkede her i en lang årrække.

I.K.N. kom efter skolegangen på fabrik og var bl.a. pålægger på en papirfabrik samt propsorterer på en korkvarefabrik, begge i Svendborg. - Ægteparret var i 1958 ude for et færdselsuheld, hvorved hustruen blev uarbejdsdygtig.

a. Karl Erik Kjerside, buschauffør, født d. 29. oktober 1922 i Ringe, gift d. 4. februar 1947 i København med Kamma Henriksen, født d. 7. juni 1911 i Vordingborg, datter af murer Anders Henriksen og hustru Sofie Mortensen.

Bosat: Stadionvej 6, Onsbjerg pr. Tranebjerg.

K.E.K. havde efter skolegangen plads ved landbruget, arbejdede der- på ved forskelligt, var i 12 år ansat ved Københavns Sporveje, blev så uddannet som tapettrykker ved Kolbe ' s Tapetfabrik A/S, København, flyttede i 1976 til Samsø og virker nu som buschauffør her.

,

1 K.H. havde efter skolegangen plads ved husgerning.

 

b. Neva Kjerside, smørrebrødsjomfru, gift med Mogens Nielsen men ægteskabet op løst.

Bosat: Branuningevej 24~ Odense V.

 

c. Jytte Kjerside, sygehjælper, født d. 21. marts 1937 i Ringe, gift d. 9. juli 1960 i Svendborg med Rasmus Jørgensen, murer født d. 9. marts 1937 i Skårup, søn af maskinmester Ejnar Sørensen og hustru Jenny Elvira Pedersen.

Bosat: Banehøjvænget 18~ Højby Fyn.

J. K. gik i skole i Svendborg ~ havde 1 år plads i huset ~ virkede derefter som sygehjælper på Menighedsplejens Hjem Falen 33, Odense, på et plejehjem i Svendborg samt på et sygehjem i Sande f jord i Norge og har fra 1970 været ansat som nattevagt på Odense kommunes Plejehjem Sdr. boulevard 23, Odense.

R.J. gik ligeledes i skole i Svendborg blev uddannet som murer i Svendborg og har siden arbejdet som svend forskellige steder, nu hos H. Møller-Jørgensen~ Murer- og Entreprenørfirma, A/S~ Odense.

 

Marianne Jørgensen, født d. 25. november 1960 i Svendborg.

2) Annette Jørgensen, født d. 1. juZi 1963 i Svendborg.

2. Karen Yelva Kjerside, født d. 29. april 1907 i Gelsted gift d. 22. april 1943 i Gudme med Arnold Magdalus Nielsen, købmand, født d. 19. september 1902 i Årup Skydebjerg, søn af træskomager Rasmus Nielsen og hustru Ane Mikkelsen.

Bosat: Høje Bøgevej 41~ Svendborg.

K.Y.K. gik i Årslev friskole havde derefter plads ved husgerning, bl.a. i flere år hos dommer Rasmus Ludvig Bertelsen i Svendborg og hjalp efter giftermålet sin mand i forretningen.

A.M.N. gik i skole i Stenstrup, blev 1920 udlært som kommis hos købmand H.I. Larsen, Gudme, var ansat her til 1937, fra 1921 som disponent og drev i årene 1947-1966 egen købmandsforretning, Fengersvej 34~ Odense.

a. Ebbe Weier, navneændring.fra Ebbe Nielsen, distriktschef født d. 16. januar 1946 ~ gift med Ilse Weier.

Bosat: Harald GiersingsAlle 13~ Højbjerg.

 

3. Molly Rebekka Christensen Kjærside, medhjælper, født d. 25. november 1919 i Årslev, gift d. 29. november 1952 i Ringe med Niels Carto Alfred Johansen forretningsfører, født d. 10. juni 1926 i Odense, død d. 19. september 1976 samme sted. Ægteskabet opløst 1972. -

M.R. C.K. bærer navnet Molly Kjærside.

Bosat: Ahlmannsvej 1~ Odense C.

M.R.C.K. gik i Årslev Friskole og Ringe Kommuneskole havde derefter plads ved husgerning bl.a. hos ejendomsmægler P. Bern Nielsen, Odense, arbejdede 1950-1960 hos døtrene, der drev Nordisk Kunst og kunsthåndværk i Odense og har fra 1964 virket som medhjælper på Odense Sygehus. N.C.A.J. blev uddannet som sølvsmed i København og var i en årrække ansat ved Etectrotux A/S~ Odense sidst som forretningsfører.

a. Sonny Kjærside, navneændring 1973 fra Carsten Sonny Johansen, indretningsarkitekt, født d. 23. september 1952 i Otterup. Bosat: Ahlmannsvej 1~ Odense C.

S.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Vestre Skole i Odense, blev 1969-1972 uddannet som dekoratør Erik Rasmussen, Odense, arbejdede 1972 i Sverige samt 1973-1974 i Brasilien tog 1976 teknisk forberedelseseksamen i Odense, gennemgik 1976-1979 uddannelse til indretningsarkitekt på Frederiksberg tekniske Sko le

og har desuden taget undervisning i tegning på Det fynske Kunstakademi i Odense.

 

b. Niels Kjærside, navneændring 1973 fra Niels Johansen, stud. mag. født d. 4. december 1953 i Odense.

Bosat: Ahlmannsvej 1~ Odense C.

N.K. tog 1973 studentereksamen fra Odense Katedralskole, var 1 år ansat ved Odense Tømmergaard A/S og har siden studeret historie samt engelsk ved Odense Universitet. -.

4. Aase Kjærside, sygehjælper, født d. 3. oktober 1922 i Årslev, gift d. 17. december 1949 i Ringe med Viggo Gilarska, håndfomer, født d. 11. juni 1913 i Tommerup, død d. 26. marts 1978 på sygehuset i Svendborg, . begravet i Ringe, søn af Rosatia Gitarska.

Bosat: Søgårdsvej 32~ Ringe.

Aa.K. gik i skole i Ringe havde plads ved husgerning på hjemegnen samt på hovedgården Skjern, Bjerringbro, var 1946-1948 8ygeplejeelev og har fra 1966 virket som sygehjælper på Ringe Sygehus.

V.G. gik ligeledes i skole i Ringe, stod i lære som former på Nørgaard- Hansens Jernstøberi Akts. Ringe, arbejdede ved faget forskellige steder, bl.a. 6 år i Sverige, samt 13 år ved Midtfyns Jernstøberi Akts. i Ringe og havde fra 1960-1968 beskæftigelse ved forskelligt.

 

a. Annette Gilarska, kontorassistent født d. 26. maj 1950 i Ringe, gift d. 25. marts 1972 i Ringe med Poul-Erik Andersen, autoopretter, født d. 17. november 1947 på sygehuset i Ringe, søn af bademester Arne Peter Andersen og hustru Karen Sofie Sørensen. Bosat: Kirketoften 4, Søllinge pr. Ringe.

A.G. tog realeksamen fra Ringe Realskole, blev 1970 udlært som kontor- assistent og virker stadig som sådan.

P-E.A. gik i skole i Ringe blev 1967 udlært som autoopretter hos Steen Mikkelsen, Ringe, fortsatte som svend samme sted, afbrudt af værnepligt ved livgarden 1968-1970~ arbejdede så en tid hos automekaniker Tony Hansen i Nr. Lyndelse, var derpå en tid buschauffør hos Jørgen Sørensen, turistkørsel, Ringe, købte i 1976 Tony Hansens værksted og driver nu dette sammen med en kompagnon.

 

b. Arne Gilarska, ekspedient, født d. 13. december 1953 i Ringe, samlever fra 1976 med Randi Lauritsen, ekspeditrice, født d. 29. maj 1953 i Sdr. Højrup, datter af værkfører Evald Lauritsen og hustru Ingrid Lund Nielsen.

Bosat: Grøftager 32, Ringe.

A.G. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Guldhøj- skolen i Ringe, blev 1972 udlært som ekspedient i Skandinavisk Motor Co. A/S, Ringe, aftjente sin værnepligt i København og Varde, hjemsendtes 1975 som sergent og har fra 1977 haft beskæftigelse hos ,. Nielsen & Søn, automobiludstyr, Odense.

R.L. tog 1974 realeksamen fra Rubjerglundskolen i Ringe samt 1975 handelseksamen, blev 1977 -udlært ved Fjord Nielsens Boghandel, Ringe, og virker stadig her.

 

a. Allan Gilarska~ elektronikmekaniker, født d. 23. juni 1955 i Ringe, . samlever med Maja Lauritsen, kontorist.

Bosat: Jernbanegade 21, Ringe.

 

5. Rosa Kjærside, født d. J. oktober 1922 i Årslev, død d. J. december samme år.

6. Era Kjærside, født d. 14. januar 19.., gift med Poul Erik Madsen, pølseforhandler.

Bosat: Brogårdsvej 6, Bellinge.

 

7. Reinhart Kjærside, værkfører, født d. 27. december 1926 i Årslev, gift d. 17. august 1947 i Kværndrup med Else-Marie Nielsen, født d. 19. oktober 1928 i Gestelev, datter af arbejdsmand Sigvard Peter Nielsen og hustru Anna Cathrine Rasmussen.

Bosat: Mellemager 2J, Ringe.

R.K. gik i skole i Ringe, stod 1944-1948 i lære som grovsmed hos smedemester Hansen, Ringe, arbejdede her til 1954, afbrudt af værnepligt i Aarhus 1948-1949, virkede senere som reparatør ved Midtfyns Jernstøberi Akts. samt på Th. Jensen og Sønners Maskinfabrik, begge Ringe, og har siden 1964 haft beskæftigelse på Sdr. Højrup Maskinfab1'ik A/S, fra 1972 som værkfører.

E-M.N. gik i flere skole, bl.a. i Kværndrup, og havde derefter plads ved husgerning på Kværndrup Savværk, i køkkenet på Kværndrup Kro samt som gangpige på Ringe Sygehus.

 

a. Jette Kjærside, sygehjælper, født d. 4. december!' 1948 i Ringe, gift d. 1Jjuli 1968 i Ringe.--med Kaj Holmer Gellert Larsen, værkfører, født d. 2. august 1945 på Tårup Mark, sdr. Nærå, søn af arbejdsmand . Lau Gellert Larsen og hustru Else Marie Holmer Rasmussen.

Bosat: Kauslundevej 15, Kavslunde pr. Middelfart.

J .K. gik i skole i Ringe, blev 1968 uddannet som sygehjælper i Ringe og gennemgik 1976 efteruddannelse.

1) Anette Larsen, født d. J. juli 1969 i Svendborg.

 

2) Morten Larsen, født d. 26. oktober 1972 i Middelfart.

b. Ingolf Reinhart Kjærside, lagerforvalter, født d. 6. august 1951 i Ringe, gift med Sonja Guldbrandtsen, ekspeditrice.

Bosat: Rolighedsvej 17" Ringe.

 

a.Bent Kjærside, lagerarbejder, født d. 8. september 1928 i Ringe" gift d. 30. december 1949 i Odense med Ruth Magna østergaard Larsen, født d. 1. september 1928 i Tågeskov" Everdrup" datter af arbejdsmand Heinrik Chr. Rudolf Østergaard Larsen og hustru Maren Kirstine Henriksen.

Bosat: Marsk Stigs Vej 15" Halseby pr. Korsør.

B.K. gik i skole i Ringe" blev 1947 udlært som tjener på restaurant Bang i Odense" aftjente sin værnepligt ved marinen, gjorde bl.a. tjeneste på kongeskibet Dannebrog, arbejdede senere i 5 år på Pakko-Tryk A/S, Korsør, drev 1964-1974 egen købmandsforretning i Svenstrup ved Korsør, har siden haft beskæftigelse som lagerarbejder ved Brdr. Justesen A/S" Slagelse, og er sikkerhedsrepræsentant på arbejdspladsen. R.M.Ø.L. gik i skole i Jordrup, havde derefter plads ved husgerning" arbejdede en tid på en systue og hjalp 1964-1974 til i købmandsforretningen. - ægteparret har fra 1975 virket som døgnplejeforældre.

 

a. Bjarne Kjærside, bygningsingeniør, født d. 17. juni 1950 i Odense,.gift d. 12. juli 1975 i Tårnborg med Yvonne Lauritsen, ekspeditrice,

født d. 13. december 1952 i Halseby, Tårnborg, datter af gårdejer

Kaj Lauritsen og hustru Eva

Bosat: Søstrup pr. Holbæk.

B.K. tog realeksamen i Slagelse, blev 1968 udlært som tømrer hos Verner Hansen, Frølunde, tog 1972 eksamen som ingeniør fra Odense Teknikum, aftjente derpå sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Farum og er nu ansat som ingeniør ved Jernløse Kommune. - B.K. er civilforsvarsleder i Jernløse Kommune.

Y.L. gik i. skole i Tårnborg" blev 1973 udlært som ekspeditrice i Korsør, arbejdede i 3 år på en systue i Odense, har nu beskæftigelse

ved Reska metal Industri A/S~ Korsør, og er tillidskvinde på fabriken.

 

1) Teresa Kjærside, født d. 12. august 1976 i Korsør.

2) Kristian Kjærside, født d. 20. januar 1979 i Korsør. )~

 

b. Henrik Kjærside, maskinarbejder, født d. 21. september 1952 i Odense, gift d. 27. januar 197.3 i Korsør med Jette Lindskov Sørensen, født d. 30. november 1954 i Korsør, datter af arbejdsmand Svend Lindskov Sørensen og hustru Karen.

Bosat: Marsk Stigs Vej 5~ Halseby pr. Korsør.

H.K. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Slagelse blev 1970 udlært som maskinarbejder ved Anderberg Hygro A/S~ Slagelse og har fra 1972 arbejdet på Pakma Maskinfabrik A/S~ Korsør. - H.K. er næstformand i strandjagtforeningen i Korsør.

J .L.S. gik i Byskolen i Korsør og havde derefter plads ved husgerning.

 

Pia Christina Kjærside, født d. 25. maj 1972 i Korsør.

2) Per Kjærside, født d. 2. august 1974 i Korsør.

3) Pernille Kjærside, født d. 14. januar 1978 i Korsør.

 

c. Flemming Kjærside, født d. .3. april 1958 i Næstved. Bosat: Brandersvej 23~ Charlottenlund.

d. Vibeke østergaard Kjærside, født d. 10. august 1963 i Halseby, Tårnborg.

 

 

F. Anders Christensen Kjerside, navneændring 1909 fra Anders Kristensen, vejassistent, født d. 15. oktober 1880 i Vemb, død d. 23. marts 1951 på sygehuset i Kolding, gift d. 21. september 1907 i Udbyneder med Andrea Henriette Rost, født d. 22. november 1889 i Viborg, død d. 26. januar 1955 på sygehuset i Kolding, datter af banevogter Konrad Rost og hustru Kirstine Petersen.

Bosat: Dyrehavevej 1.3~ Kolding.

 

 

A. C.K. kom ud at tjene som hjorddreng og fortsatte efter skolegangen en tid ved landbruget., Var derefter nogle år beskæftiget ved banen., først som banearbejder., dernæst som baneformand., blev i 1927 ansat som vejassistent ved Kolding Kommune og virkede så nogle år som sådan.

A.H.R. gik i skole i Viborg., havde en tid plads i huset og Var derefter beskæftiget som syerske.

 

1. Rosa Valborg Christensen Kjerside., født d. 14. maj 1907, gift med Viggo H. Andreasen., lokomotivmester.

Bosat: Munkerisvej 26., Odense M.,

 

2. Ella Marie Christensen Kjerside., født d. 2. november 1909 i Kølsen, Vorde., gift første gang d. 15. april 1934 i Kolding med Jens Christian Jensen., ciselør., født d. 12. marts 1904 i Fredericia., død d. 5. marts 1947 på sygehuset i Fredericia., søn af børstenbinder Sophus Carl Jensen og hustru Sidse Marie Nielsen., gift anden gang d. 8. februar 1948 i Kolding med Jørgen Peter Hansen., fisker., født d. 1. oktober 1902 i Skærbæk., Taulov., død d. 4. maj 1963 i Hjarbæk, Vorde., begravet i Taulov., søn af fisker og husmand Hans Peter Hansen og hustru Jørgine Katrine Pedersen.

Bosat: Frydsvej 11, KoZding.

E.M.C.K. gik i skole i Kolding., blev uddannet som damefrisør hos fru Elise Nord., Kolding., drev 1932-1943 egen salon i Fredericia og var så en tid assistent i Kolding.

J.P.H. gik i skole i Skærbæk, ernærede sig en lang årrække som fisker., boede først i Rebæk., 1951-1956 i Fjællebroen ved Fåborg på Sydfyn og 1956-1963 i Hjarbæk.

 

a.Helge Kjerside, maskintekniker., født d. 9. august 1947 i Kolding., gift første gang 13. Maj 1972 sct. Nicolai Kirke- Kolding med Lis Enemark Jensen., vaskerimedhjælper, datter af, Farver, Villy Enemark Jensen og Hustru Agda Jensen. Ægteskabet opløst 1980 samlever herefter med Lissi Udengaard,født 15. Juli 1942 i Kolding, fraskilt fra Allan Udengaard, medbringer fællesbørnene Gitte Udengård født ? august 1964 i Kolding, Ole Udengaard, født 6.10.1972, Hørning,

 

H.K. er udlært Kleinsmed, og videreuddanet til maskintekniker på Kolding Tekniske Skole, har en årrække arbejdet for Brdr. Gram A/S og senere 12½ år på Sonebjerg Maskinfabrik-Kolding, herefter en årrække på Lego A/S -Billund.

L.E.J. gik ud af folkeskolens 9. Klasse og hjalp til i huset forskellige steder, senere en årrække som vaskeriassistent på KD. Vask kolding.

L.U. arbejde en tid på FDB´s Chokoladefabrik i Kolding, blev senere tilkendt invalidepension.

 

Elo Kjerside, maskintekniker, født 31 oktober 1972, i Kolding.

E.K. afsluttedeen uddannelse som maskintekniker på Kolding Tekniske skole i 1991 og har herter virket i en række vikariater, som maskintekniker, fra 1999 ansat på Vølund A/S- Esbjerg.

Bosat Palmealle´4, 6000 Kolding

 

Pia Kjerside, studerende, født 27. December 1979, i Kolding.

 

Christina Rasmussen, Ekspeditrice, født 20. December 1980 i Kolding. (datter af HK og LU )

 

C.R. har gennemgået en handelsskoleeksamen, og har efterfølgende arbejdet med handel bl. A. i Føtex Kolding

 

Bosat: Dagmarsvej 4, Kolding.

 

 

 

3. Gudrun Viola Christensen Kjerside, født d. 22. december 1911 i Kølsen, Vorde, gift d. 17. april 1940 i København med Olafur Gunnar Olafsson, bagermester, født d. 21. december 1914 i Reykjavik, Island, søn af bogbinder Olaf Olafsson og hustru Sigurlaug Jonsdottir.

Bosat: Nr. Farimagsgade 7 A, København K.

G. V.C.K. gik i skole i Kolding og udgik af 4. mellem, havde en tid plads som ekspeditrice hos isenkræmmer Harald Mogensen, Kolding, virkede der- efter som husassistent samt som bagerekspeditrice i København og hjalp senere sin mand i forretningen.

O.G.O. gik i skole i Reykjavik, rejste . 1930 til København, blev her uddannet Som bager og drev i årene 1955-1976 egen bagerforretning i Randersgade i København.

 

a. Sigurdur Olafsson, chauffør, født d. 10. juni 1941 på Frederiksberg. Bosat: Hedeparken 61, Ballerup.

S.O. gik i skole i Ølsemagle, Bjæverskov og Sølvgades samt øster Farimagsgades skoler i København, blev 1959 udlært som bager hos faderen, arbejdede derefter som svend, dels hos faderen, dels andre steder, indtil 1969, og har siden haft plads som chauffør ved Metas A/S, Smørumnedre.

 

Thanas Olafsson Stenholm, født d. 5. marts 1976.

 

b. Erik Olafsson, taxachauffør, født d. 15. oktober 1942 på Skt. Josephs Hospital i København, gift med Annette Brammer. Bosat: Elstedhøj 34, Lystrup St.

 

c. Ole Olafsson, bager, født d. 9. oktober 1946 på Skt. Josephs Hospital i København.

Bosat: Ræve løkken 47, Odense NV.

 

 

4. Ester Christensen Kjerside, født d. 27. marts 1914 i Kølsen, Vorde, gift d. 16. november 1940 i Maribo med Poul Weis Frølund, lektor, født d. 11. oktober 1913 i Glostrup, søn af vognmand Lars Johan Frølund og hustru Ellen Margrethe Jensen.

Bosat: Jernbanegade 13, Fredericia.

E.C.K. gik i skole i Kolding, blev 1933 udlært som ekspeditrice inden for isenkrambranchen i Kolding og var derefter beskæftiget ved faget, 5 år i isenkramfirmaet Resting, Fredericia. - E.C.K. er medlem ~ ,~ af Rebekkalogen, fomand for erhvervsrådet inden for samme samt formand for mærkesalget under Landsforeningen for Sukkersyge i Fredericia. P.W.F. tog 1932 studentereksamen fra Vestre Borgerdydskole, Valby, samt : 1938 eksamen som cand. mag. i matematik, fysik og astronomi fra Københavns Universitet, aftjente 1939-1940 sin værnepligt i Aarhus, virkede 1940 som lærer ved Maribo private Realskole samt 1941-1943 som lærer

ved Aalborg Katedralskole, blev derefter ansat som adjunkt ved Fredericia Gymnasium og virkede her til 1975. - P.W.F. var i en årrække censor i astronomi ved Aarhus Universitet.

 

a. Birgit Weis Frølund, korrespondent, født d. 21. oktober 1945 i Fredericia, gift d. 11. maj 1968 i Fredericia med Poul Ernst Nørgaard, ingeniør, født d. 5. juni 1945 i Silkeborg, søn af driftsleder Harald Halvdan Nørgaard og hustru Christel Marie Kousgaard-Petersen.

Bosat: Thyregodvej 44, Brande.

B. W.F. tog realeksamen i Fredericia, blev 1965 udlært som kontorassistent på Ernst Voss Fabrik A/S, Fredericia, bestod 1967 højere handelseksamen i Aarhus, virkede derpå som kontorassistent forskellige steder og er nu ansat som korrespondent ved Danspind A/S~ Ikast. P.E.N. gik i skole i Herning, tog teknisk forberedelseseksamen i Esbjerg, blev derefter uddannet som elektriker hos Brødrene Leervad i Esbjerg læste 1966-1970 til ingeniør på Aarhus Teknikum og har siden virket som sådan 3 år i København og fra 1973 ved Midtjyllands Elektritetsforsynings Selskab i Brande.

 

1)Jens Jørgen Weis Nørgaard, født d. 1. oktober 1971 i Silkeborg.

 

5. Hedevig Elisabeth Christensen Kjerside, kontorassistent, født d. 14. april 1916 i Kolding, gift d. 23. marts 1946 i Kolding med Robert Carlo Johansen mekaniker født d. 9. februar 1919 i Kolding, død 31. Januar 1996, i Kolding.søn af arbejdsmand Christian Peder Johansen og hustru Petra Mary Frederiksen.

Bosat: Vesterbrogade 31~ Kolding.

H.E.C.K. gik i skole i Kolding, blev derefter kontoruddannet i Kolding og var ansat som kontorassistent 13 år ved Falcks Redningskorps A/S, 2 år ved forsikringsse lskabet Codan A/S , 18 år ved Assuranae-Compagniet Baltica A/S, en tid ved Kolding-Egnens Mosteri og nu ved Kolding Seminarium.

R.C.J. gik ligeledes i skole i Kolding, blev 1939 udlært som mekaniker i Automobilhuset A/S, Kolding, og arbejdede, derefter ved faget i 27 år hos Karl Jacobsen Jensen samt igen 10 år i Automobilhuset A/S, begge Kolding.

 

6. Tage Egon Christensen Kjerside smed og driftsassistent, født d. 17. April 1921 død 31 januar 1961 i Kolding, gift med Olga Johansen. -

T.E.K. var udlært smed og maskinarbejder og arbejde i en årrække på DDMM. I Kolding, hvor han senere blev driftsassistent og virkede som sådan til sin død.

O.J.

blev gift anden gang Pede~sen.

Bosat: Kolding.

 

a. Vivia Johansen, gift med, Torben Dahl, kranfører. Bosat: Vennemindevej 17, København ø.

. V.J. arbejder inden for evnesvage-omsorgen

.

7. Gerda Elise Christensen Kjerside, ekspeditrice, født d. 12. september 1927.Kolding. gift med Holger Hansen, direktør

Bosat: Syrenvej 16 Ko lding .

G.E.C.K. var udannet ekspeditrice og virkede i en lang årrække for familien Schultz -Østergades varehus i Kolding.

H.H. er direktør for Tjærekompagniet i Kolding.

 

Klavs Kjerside Hansen. Født i Kolding

b) Søren Kjerside Hansen, landinspektør,født i Kolding

c)Lars Kjerside Hansen, amtskonsulent, Født i Kolding

 

G. Jens Sivertsen Christensen Kjerside, navneændring 1909 fra Jens Sivertsen Christensen, overportør, født d. 11. august 1882 i Vogterhuset på Skærbæk Mark, Borris, død d. 16. april 1950 på Kommunehospitalet i København, gift d. 17. november 1907 i København med Anna Hansine Nielsen, født d. 18. april 1883 i Karlslunde, død d. 30. juni 1949 på Skt. Josephs Hospital i København, datter af skomagermester Lars Nielsen og hustru Ane Pedersen; ægteskabet opløst ca. 1921, gift anden gang med Carla Taube; ægteskabet op-

løst. - A.H.N. blev gift anden gang ca. 1936 med Peder Frølund.

 

Bosat: Borgmester Christiansens Gade 33, København SV.

 

J.S.C.K. havde efter skolegangen plads ved landbruget, var en tid skytte på herregårde i Jylland, aftjente sin værnepligt, arbejdede derefter som plejer på Statshospitalet i Middelfart, blev 1907 ansat som portør ved DSB i Svenstrup ved Korsør, forfremmedes til overportør i Sorø forflyttedes senere til godsbanen i København og gjorde her tjeneste indtil 1940. - J. S. C. K. virkede i flere år som danselærer i sin fritid" boede en overgang i Fodby ved Næstved og var da formand for socialdemokratiet her. A.H.N. blev uddannet som syerske og virkede i flere år som bud for en blomsterhandler i Istedgade i København.

 

1. Knud Alfred Magnus Nielsen, søn af Jens Sivertsen Christensen Kjerside

og Dagmar Marie Kirstine Nielsen, gartner, født d. 16. april 1907 i Middelfart, død d. 11. april 1977 i Allingåbro, Vejlby, gift d. 9. februar

1941 i Skjern med Marie Ellen Elisabeth Bak" født d. 10. maj 1916 i Allingåbro" datter af rejsebud Marius Rasmussen Bak og hustru Andrea Marie Madsine Kolding.

 

Bosat: Vestergade 5, Allingåbro.

 

 

 

 

 

 

a. Nelly Barbara Andrea Marie Kjerside Nielsen, smørrebrødsjomfru, født d. 8. november 1941 i Ansager gift d. 9. juni 1963 i Virring med Ole Richard Sletterhage, bogholder født d. 30. april 1941, søn af tømrer Erik Sletterhage og hustru Martha; ægteskabet opløst 1977, samlever fra 1978 med Per Bagge Hougaard Rosborg, maler født d. 12. januar 1943 i Nørbæk.

Bosat: Vinkelvej 47~ Randers.

N.B.A.M.K.N. gik i skole flere steder bl.a. i Allingåbro havde bl. a. plads som køkkenpige på Alderdomshjemmet i Allingåbro samt som gangpige på Grenå Sygehus blev derefter uddannet som smørrebrødsjomfru på Hotel l Dagmar i Grenå og har nu beskæftigelse i Rowenta Cafeteria, Randers.

O.R.S. er ansat som bogholder hos P. Knudsen Randers.

P.B.H.R. gik i skole i Nørbæk og Gjerlev, blev uddannet som maler i Randers og er nu ansat ved BN Skilte , Randers.

1) Birger Sletterhage, født d. 21. august 1963 i Hevringholm,Vivild.

2) Janni Maria Sletterhage, født d. 29. januar 1967 i Allingåbro, Vejlby.

b. Ea Edelweis Bach Nielsen, kosmetolog født d. 27. juli 1943 på sygehuset i Grenå gift d. 26. december 1964 i Vejlby med Steen Jørgen Tofft Rasmussen, maskinarbejder, født d. 26. oktober 1937 på Frederiksberg, søn af vognmand Rasmus Kristian Tofft Rasmussen og hustru Anna Kristine Meritz; ægteskabet opløst, samlever fra d. 23. december 1973 med Kurt Niels Petersen, salgschauffør, født d. 7. september 1936 i København, søn af kok Børge Petersen og hustru Laura Johanne Olivia Christensen.

Bosat: Vårkærvej 40, Viby J.

E.E.B.N. gik i skole forskellige steder bl.a. i Allingåbro var 1956 elev på Vivild Ungdomsskole havde derefter plads ved husgerning i Alborg, Århus og Assentoft, virkede 1960-1963 som servitrice i København, var 1967-1968 bestyrer af et cafeteria i Randers læste 1974-1976 til kosmetolog i Randers og virker nu som sådan.

i S.J.T.R. blev uddannet som maskinarbejder på Burmeister & Wain A/S, I København~ og er nu ansat som halbestyrer i Assentofthallen.

K.N.P. gik i skole i København, sejlede i årene 1950-1961 som matros arbejdede 1961-1962 på et bomuldspinderi i Vejle drev 1964-1967 en Caltex servicestation ligeledes i Vejle virkede 1967-1970 som montør og svejser hos fabrikant Paul Neubert i Århus og har siden haft beskæftigelse som salgschauffør ved forskellige firmaer, nu ved A.H. Konserves ApS Århus.

1) Susanne Elisabeth Tofft Rasmussen, født d. 26. november 1962 på Rigshospitalet i København.

2) Michael Johny Bach Nielsen, født d. 18. december 1963 på sygehuset i odder.

3) Kristian Richardt Tofft Rasmussen, født d. 30. juni 1965 i Allingåbro, Vejlby.

4) Kristina Meritz Tofft Rasmussen, født d. 10. juli 1971 i Kristrup, Randes.

5) Sune Kjerside Petersen, født d. 23. december 1978 i Århus.

a.Hans-Jørgen Axel Marius Baah Nielsen, grosserer, født d. 15. april 1947 i Randers, gift d. 12. september 1975 i Auning med Else Poulsen, bogholder, født d. 18. marts 1950 i Mellerup, datter af gårdejer Jens Alfred Kristian Poulsen og hustru Elna Katrine Hansen.

Bosat: Pjaltenborg Storegade 7, Assentoft pr. Randes.

H-J.A.M.B.N. gik i skole i Allingåbro stod derpå en tid i Lære sam kok, bl.a. på Hoed Kro på Djursland samt i Assens på Fyn Var så en tid i møbelsnedkerlære i Randers, rejste 1967-1969 som repræsentant for Bomuldsvæveriet A/S~ Allingåbro startede derpå egen grossistvirksomhed inden for rengøringsartikler i Assentoft og driver stadig denne.

E.P. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra C. la Cours Skole i Randers, blev 1969 udlært som ekspeditrice i Brugsen i Mellerup var derefter ansat hos købmanden i ø. Tørslev, blev 1971 ansat som kontorassistent hos sin senere mand og hjælper stadig til nu som bogholder.

2. Egon Leo Gerhard Kjerside, chauffør, født d. 5. september 1908 i Marienberg, Vordingborg gift d. 23 september 1933 i København med Else Petersen, stryger, født d. 11. april. 1915 i København, datter af arbejdsmand Frederik Gustav Petersen og hustru Anna Olsen.

Bosat: Hillerødgade 79, København N.

E.L.G.K. gik i skole fler'e steder, bl.a. i Frederiksberg Skole, Sorø, kom som 11-årig ud at tjene om sommeren, fortsatte efter skolegangen ved landbruget, sidst som fodermester rejste 1926 til. København og virkede i årene 1928-1975 som chauffør, bl.a. ved Kjøbenhavns Mælkeforsyning A/S" samt ved Arbejdernes Fællesbageri A/S. - E.L. G.K. var 1934- 1941 repræsentant i Chaufførernes fagforening.

E.P. gik i Grøndalsvængets Skole i København og virkede derefter i 42 år som stryger bl.a. på vaskeriet Damsø, København.

a. Gurl.i Merethe Kjerside, kontorassistent, født d. 1. februar 1934 på Frederiksberg" gift d. 25. august 1951 i København med Leif Eigil. Jensen, overpostbud, født d. 17. marts 1932 i Herlev, søn af Hans Jensen og hustru Poula Boysen.

Bosat: Frederikssundsvej 108, København NV.

G.M.K. har fra 1959 haft beskæftigelse ved Post- og Telegrafvæsenet. L.E.J. aftjente 1953-1954 sin værnepligt på Bornholm, hjemsendtes

som korporal. og har ellers haft beskæftigelse ved Post- og Telegrafvæsenet , nu som overpostbud.

1) Bjarne Vagn Jensen, indkøber, født d. 18. december 1951 på Frederiksberg, gift d. 2. december 1972 i København med Inge Heide Petersen, sekretær cand. jur. født d. 10. december 1952 i København, datter af prokurist Egon Svend Petersen og hustru Lillian Tove Heide.

Bosat: Lærkevej 14" København NV.

B. V.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Bellahøj Skole" Brønshøj, Var i 6 år beskæftiget inden for herreekviperingsbranchen aftjente 1971-1972 sin værnepligt på Bornholm blev 1974 ansat som indkøber ved LK-NES A/S, København, virker stadig her og bestod 1978 eksamen som merkonom.

I.H.P. tog 1972 studentereksamen fra østre Borgerdydskole, København, samt 1979 eksamen som cand. jur. fra Københavns universitet og har siden haft ansættelse som sekretær i Københavns Skatte- og Registerforvaltning.

2) Birger Kjeld Jensen, automekaniker, født d. 29. maj 1953 på Rigshospitalet i København, samlever med Hanne Kokholm Nielsen, sygehjælper, født d. 29. juli 1954 i Haderslev, datter af smed Orla Kokholm Nielsen og hustru Erna Storegaard Sørensen.

Bosat: Hovedvejen 23, Glostrup.

B.K.J. gik i Rødkilde Skole, Vanløse, stod 1968-1972 i lære som automekaniker ved Københavns Automobil,-Center A/S, København, indkaldtes 1973 til aftjening af sin værnepligt i Fredericia, blev efter rekruttiden forflyttet til Slagelse og hjemsendtes 1974, var så et halvt år svend i sin tidligere Læreplads, fik 1976 beskæftigelse ved Brostykke Motor, Hvidovre, og har siden arbejdet her.

H.K.N. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Bellahøj skole, Brønshøj, arbejdede i 8 måneder som piccoline, gennemgik 1971-1973 uddannelse til barneplejerske og arbejder nu som sygehjælper.

a.Gunnar Mogens Kjerside, tankpasser, født d. 17. august 1936 i København, gift d. 21. maj 1960 i København med Birthe Rasmussen, bogbinderske, født d. 15. august 1941 i København, datter af musiker Karl Ruben Valdemar Rasmussen og hustru Eli Magda Hansen.

Bosat: Hillerødgade 81, København N.

G.M.K. gik i skole i Husum, blev 1954 udlært som kommis ved Hovedstadens Brugsforening, aftjente sin værnepligt på Bornholm, gjorde et halvt år tjeneste ved Det danske FN-kontingent i Gaza, var 1958- 1963 beskæftiget ved postvæsenet, virkede så nogle år som chauffør og har fra 1974 været tankpasser ved Dansk Shell A/S.

B.R. gik i Matthæusgades Skole i København, stod 1 år i lære som bogbinderske og har siden arbejdet som sådan forskellige steder, nu ved Forlaget Aktuelle Bøger A/S, København. -.

3. Robert Emil Kjeld Kjerside, ekstraarbejder, født d. 4. april 1910 i Marienberg, Vordingborg, død d. 11. maj 1968 i Brønshøj, begravet på Bispebjerg, gift med Wilhelmine Magdalene Johanne Poulsen, født d. 24. maj 1909 i Hamborg, Tyskland. - Ægteskabet opløst 1951.

Bosat: C.T. Bapfoeds Vej 13, København F.

R.E.K.K. var en tid mælkemand ved Solbjerg mejeri på Frederiksberg, blev 1938 ansat som ekstraarbejder ved DSB på østerport Station og vir kede her indtil sin død.

W.M.J.P. kom som 6-årig med forældrene til Danmark.

a. Jørgen Frederik Emil Kjerside, chauffør, født d. 21. februar 1933 på Rigshospitalet i København, gift d. 2. juni 1962 på Frederiksberg med Elin Gerda Bæk Jensen sygehjælper født d. 13. oktober 1940 i København datter af chauffør Helge Richard Jensen og hustru Anna Mary Andersen Bæk.

Bosat: Æblets Kvarter 7 F,~ Albertslund.

J .F.E.K. gik i skole på Frederiksberg blev 1952 udlært som maskinsnedker i Lyngby aftjente 1952-1953 sin værnepligt i Høvelte arbejdede et par år ved faget og har siden virket som chauffør bl.a. ved Dalgas-Autotransporten, Frederiksberg ved Glasalstrup A/S~ Glostrup ved HT (Hovedstadsområdets Trafikselskab) og nu ved Viking- bus.

E.G.B.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i København, var en tid telefonist ved en hyrevogncentral~ havde i 2 år plads som telefonist på Skælskør Central blev senere uddannet som sygehjælper på Rigshospitalet og har fra 1973 arbejdet som sådan på et plejehjem i Albertslund.

1) Flemming Bæk Kjerside, konstabel , født d. 17. oktober 1959 i København.

2) Niels-Erik Bæk Kjerside, født d. 21. oktober 1963 i København.

3) Bjarne Bæk Kjerside, født d. 30. december 1966 i København.

a.Ole Christian Kjeld Kjerside, overportør~ født d. 20. maj 1937 på Frederiksberg gift første gang d. 1. marts 1959 på Frederiksberg med Coty Elise Andresen, født d. 24. juli 1941 i København, datter af Hanne Signe Christine Andresen; ægteskabet opløst 1962; gift anden gang d. 29. maj 1965 i Herlev med Mona Hansen født d. 25. februar 1933 på Rigshospitalet i København, datter af produkthandler Sofus Hansen og hustru Else Hansen. - M.H. var gift første gang med Bruno Kragh Jespersen og havde i dette ægteskab børnene: Laila Bente, født d. 14. juli 1950 i Vigerslev, Lonny Birthe" født d. 17. januar 1953 i Vigerslev, Leon Bruno, født d. 5. april 1955 i Vigerslev og Lau Brian, født d. 19. november 1958 i Herlev.

Bosat: Vindebyvej 56" Herlev.

C.K.K. gik i SønderjylLandsskolen på Frederiksberg, begyndte 1953 som bud ved DSB" blev 1955 stationsarbejder på godsbanegården samt 1959 portør på Vanløse Station og har fra 1976 virket som overportør på Hundige Station.

M.H. gik i skole i Tikøb, havde derefter plads ved husgerning og var senere en tid beskæftiget på fabrik.

1) Kjeld Kjerside, navneændring til Kjeld Perhsson, født d. 24. august 1959 på Frederiksberg.

2) John Kjerside, navneændring til John Perhsson, født d. 24. oktober 1960 på Frederiksberg.

c. Poul Robert Carl Kjerside, varmemester, født d. 21. januar 1939 på Skt. Josephs Hospital, København, gift d. 27. august 1977 i København med Karen Worm Pedersen, født d. .3. august 1946 i Langeskov på Fyn, datter af skoleinspektør Mogens Ejnar Alexander Pedersen og hustru Eva Worm Foersom.

Bosat: Gammel Jernhanevej 7, Valby.

P.R. C.K. gik i Sønderjyllandsskolen samt i Lindevangskolen, begge Frederiksberg, havde i 4 år plads ved landbruget, bl. a. i Jylland samt på Præstøegnen, arbejdede derefter som truckfører" 4 år ved Glud & Marstrand Fabriker Akts. samt en tid ved Baltic Metalvarefabrik A/S" begge Amager" derefter som sanitør" senere som vicevært ved Det danske Rengørings Selskab A/S og er nu ansat som Varmemester ved et boligselskab i Valby.

K. W.P. gik ud af 4. mellem fra Katrinedal Skolen i Vanløse" havde 1 år plads i huset" blev kontoruddannet ved Brødrene Andersen østergade, København A/S, herreekvipering, København, og virkede derefter som bogholder i forskellige firmaer.

1) Regitza Worm Kjerside, født d. 29. januar 1968 i København.

a.Kaj Johan Vilhelm Kjerside, lagerekspedient, født d. 23. august 1943 i København, gift d. 23. marts 1974 i Herstedvester med Lilly Irene Albryn, servitrice født d. 26. september 1943 i København, datter af fotograf Arne H. Albryn og hustru Lydia Emma Marie Nilsson.

Bosat: Fosgården .3, Albertslund.

K.J. V.K. gik i Lindevangskolen og Sønderjyllandsskolen, begge Frederiksberg, blev 1962 udlæt som snedker i V.M. Brockhuus Maskinsnedkeri A/S, København, aftjente 1963-1964 sin værnepligt i Holbæk virkede i 5 år som chauffør bl. a. ved Daells Varehus A/S, drev 1970- 1972 egen vognmandsforretning på Nørrebro var så et par år chauffør hos farbroderen Hans Christian Vilhelm Kjerside i Ballerup har fra 1974 haft ansættelse som lagerekspedient ved Evers & Co. A/S, byggematerialer Gladsakse og er tillige depotbestyrer for Forbruger-Kon- takt distribution I/S~ Albertslund.

L.I.A. har siden skolegangen arbejdet ved forskelligt bl.a. i forretning samt på kontor og nu som servitrice.

1) Per Kjerside, født d. 17. november 1961 i København.

2) Randi Heidi Kjerside, født d. 2. september 1974 i København.

e. Helene Julie Johanne Kjerside, ekspeditrice født d. 12. september 1947 på Frederiksberg gift første gang d. 24. oktober 1968 i Tåstrup med Peder Sigurd Hansen konduktør født d. 31. december 1944 i Ølstykke; ægteskabet opløst 1973; gift anden gang d. 27. juni 1977 i Gilleleje med Hugo Bo Hinch Søndergaard Hansen chauffør født d. 18. november 1950 i Gørlev søn af buschauffør Anders Rådmand Hansen og hustru Lilly Jytte Hinch.

Bosat: Niels Lorentzens Vej 47~ Blistrup pr. Græsted.

H.J.J.K. gik i Lindevangskolen på Frederiksberg havde et par år plads i huset var derefter fabriksarbejder bl.a. ved Schulstad Brød A/S, Glostrup virkede så nogle år som ekspeditrice i Hillerød, arbejdede en tid på ostefabriken Mælko ApS Hillerød og har fra 1978 haft beskæftigelse i en grilbar, ligeledes i Hillerød. H.B.H.S.H. gik i skole i Skævinge stod i lære som smed samme sted og har siden virket som chauffør bl.a. ved Conta Byggeselskab A/S, Allerød ved M. Wewers Teglværker A/S, Helsinge og nu ved KH Betonelementer, Roskilde.

1) Pia Tina Hansen, født d. 31. marts 1969 i Hillerød.

2) Eva Hansen, født d. 8. juli 1976 i Hillerød.

4. Bruno Viggo Harton Kjerside, chauffør født d. 25. marts 1912 i København, gift d. 11. oktober 1942 i København med Grethe Gurli Nielsen sekretær født d. 23. februar 1919 i København, datter af chauffør Hans Christian Einhartt Nielsen og hustru Anna Nielsine Marie Poulsen.

Bosat: Hellebækgade 41~ København N.

B.V.H.K. gik i skole i Fodby, Sorø Frederiksberg og Korsør var 1926-1930 mælkedreng for mælkeriet Enigheden A/S, København, virkede derefter som chauffør og var i årene 1936-1975 ansat ved Københavns Kommunes kørselsafdeling. - B. V. H. K. har siddet i bestyrelsen for fagforeningen. G.G.N. tog 1936 realeksamen fra Kapelvejens Skole i København, var 1936- 1938 ansat på kontoret ved Glud & Marstrands Fabriker Akts. København, arbejdede så i 9 år på et revisionskontor på Frederiksberg virkede 1957- 1966 som direktionssekretær ved Dana Ford Forhandling A/S~ København.

5. Erna Marie Christine Kjerside født d. 17. juni 1914 i København, gift d. 9. december 1932 i København med Alex Frode Svensson Gärtner, mælkemand, født d. 22. juni 1912 i København, søn af arbejdsmand Hilding Oscar Svensson Gartner og Hedevig Florentine Bruus.

Bosat: Boeslundevej 62~ Brønshøj.

E.M.C~K. gik i flere skoler bl.a. i Hvidovre og arbejdede derefter på fabrik forskellige steder bl.a. som lagerekspeditrice samt som syerske. A.F.S.G. gik i Ny Carlsbergvejens Skole i København, var en tid mælke- dreng, havde så forskelligt arbejde bl.a. på Valseværket på Amager, samt i 6 år på metalvarefabriken Ivinkel Akts. København, og virkede derefter i ca. 40 år som mælkemand.

a.Erland Frode Gärtner, chauffør, født d. 27. februar 1932 på Rigshospitalet i København, gift d. 15. maj 1954 i København med Lilian Louise Wager, montrice født d. 16. februar 1931 i Vanløse, datter I af murer Henry Martin Peter Wager og hustru Doris Lind.

Bosat: Kantorparken 6 ~ København NV.

E.F.G. gik i skole i København arbejdede derpå ved forskelligt gjorde 1950-1961 tjeneste i hæren sidst som oversergent og har fra 1962 virket som taxachauffør.

L.L.W. gik ligeledes i skole i København, har siden haft beskæftigelse på fabrik, bl.a. 1950-1960 på herrekonfektionsfabriken Carl Holten samt 1960-1970 på A/S Hellesens Tørelementfabrik, begge København og fra 1970 som montrice ved Radiometer A/S i Husum.

1)Gerhart Gärtner, chauffør" født . 17. marts 1956 , Brønshøj, samlever fra december 1976 med Hanne Vilberg klinikassistent født d. 21. september 1956 i København, datter af typograf Svend Aage Vilberg og hustru Ruth Laugesen.

Bosat: Lykkesborg Alle 2, Søborg.

G. G. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Holbergskolen, København, var en tid arbejdsdreng og har fra 1976 virket som chauffør ved Bladkompagniet A/S, København.

H.V. tog realeksamen i Søborg, blev uddannet som klinikassistent, bl. a. hos tandlæge Adam Wodschow, København, og er nu ansat hos tandlæge Sven Gram Hansen i Charlottenlund.

2) Peter Gartner, chauffør" født d. 21. juli 1957 i Brønshøj, samlever fra d. 1. februar 1976 med Julie Ann Petersen, pædagogmedhjælper, født d. 5. september 1955 i København, datter af glassliber Mogens Petersen og hustru Nina Borregaard. Bosat: Bellahøjvej 144, Vanløse.

P.G. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse fra Hol- bergskolen, København, arbejdede 1½ år sam pædagogmedhjælper i en børnehave samt 1~ år som sprøjtemaler og haP nu plads som chauffør ved Bladkompagniet A/S, København.

J .A.P. bestod den statskontrol lerede prøve efter 10. klasse i Van- løse, havde 1 år plads i huset, 1~ år som medhjælper i en børneha- ve samt 2 år som ekspeditrice og er nu pædagogmedhjælper.

a)Kasper Gartner, født d. 21. januar 1978 i Vanløse.

3) Vivian Gärtner, født d. 2. februar 1960 i København.

b. Alice Marie Gärtner, montrice, født d. 15. marts 1934 på Rigshospitalet i København, gift d. 21. juli 1956 i Ballerup med Keld John Stendel Nielsen, laborant, født d. 20. februar 1934 i Skovlunde, søn af varmemester Anders Villy Nielsen og hustru Martha Louise Sørensen.

Bosat: Ringtoften 10~ Skovlunde.

A.M.G. gik i Kirkebjerg Skole, Vanløse, fik 1948 beskæftigelse som montrice ved Balyfa Fjedre A/S, Rødovre og virker stadig her. K.J.S.N. gik i skole i Ballerup, sejlede som ungtjener for rederiet ØK indtil 1952, arbejdede derpå ved forskelligt, blev 1956-1960 uddannet som Laborant på Løvens kemiske Fabrik Ballerup~ og har siden virket her. - K.J.S.N. er sikkerhedsrepræsentant på sin arbejdsplads og har Ira 1963 været medlem af hjemmeværnet.

c. Birte Anna Gärtner ,grønthandler, født d. 15. juli 1935 i Vanløse, gift d. 10. december 1955 i Husum med Bent Tonny Hansen grønthandler, født d. 17. december 1932 i Tårnby på Amager sØn af fabriksarbejder Martinus Lars Frederik Hansen og hustru Valborg Ansine Lehmann

Bosat: Hvidovrevej 450 ~ Hvidovre.

B.A.G. gik i skole i Vanløse, var i en del år beskæftiget på en madrasfabrik og har Ira 1966 hjulpet sin mand i forretningen.

B.T.H. gik i skole i Tårnby på Amager var derefter beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som chauffør og købte 1966 sin nuhavende grøntforretning.

1) Johny Hansen, arbejdsmand født d. 28. maj 1956 i Husum.

2) Steffen Hansen, arbejdsmand født d. 6. september 1958 i Husum.

Bosat: Hvidovrevej 450~ Hvidovre.

S.H. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse i Hvidovre, var en tid i lære som bager samt som tjener aftjente 1978 sin værnepligt ved flyvevåbnet og virker nu som arbejdsmand.

3) Lone Hansen sygehjælper født d. 19. juni 1960 i Brønshøj , samlever med Johnny Nielsen, chauffør født d. 4. januar 1952 på Rigshospitalet i København, sØn af Karl-Emil Nielsen og hustru Hanne Larsen.

I Bosat: Frankrigsgade 58 A, København S.

: L.H. gik i Frydenhøjskolen, Hvidovre arbejdede derpå ved forskelligt, bl.a. hos slagtemester Helge Jacobsen København~ og har fra 1979 virket som u-uddannet sygehjælper på Tårnby Kommunes Plejehjem, Irlandsvej 122.

J .N. bestod den statskontrollerede prøve efter 9. klasse, arbejdede derefter på fabrik samt var en tid i lære som mekaniker, aftjente derpå sin værnepligt og har nu beskæftigelse som chauffør.

4) Dennis Hansen, mekanikerlærling, født d. 5. maj 1962 i København.

d. Bennie Helle Gärtner, født d. 13. september 1941 i Vanløse, gift d. 27. maj 1961 i Husum med Benny Svane kær Kristensen, vejmand, født d. 11. januar 1940 i Ølsted, søn af murer Johannes Svane kær Kristensen og hustru Berta Petersen.

Bosat: Studsgaardsgade 45, København ø.

1) Kaj Svanekær Kristensen, født d. 31. august 1964 i København.

2) Jørgen Alex Svanekær Kristensen, født d. 16. oktober 1965 i København.

1)Alice Svanekær Kristensen, født d. 29. september 1969 i København.

4) Hanne Svanekær Kristensen, født d. 3. februar 1971 i København.

e. Hans Erik Gärtner, født d. 28. juni 1945 i København, død d. 9. september Samme år.

f. Gyda Ingrid Jette Gärtner, fabriksarbejder, født d. 9. september 1946 i Husum, gift d. 10. april 1965 i Husum med Ib Jørgensen, vejformand, født d. 11. september 1942 i Ravnkilde, søn af arbejdsmand Valdemar Skov Jørgensen og hustru Helga Andersen.

Bosat: Sømosevej 10, Ravnkilde pr. Arden.

G.I.J.G. gik bl.a. i skole i Husum, arbejdede et par år ved Balyfa Fjedre A/S, Rødovre, og har fra 1978 haft beskæftigelse på De danske Spritfabrikker A/S, Hobro.

I.J. gik i skole i Ravnkilde, havde derefter plads ved landbruget, indkaldtes 1962 til aftjening af sin værnepligt t: Nr. Uttrup, gjorde et halvt år tjeneste ved Det danske FN-kontingent i Gaza, virkede 1963-1964 som ekstraarbejder ved DSB på hovedbanegården i København samt 1964-1965 som lagerarbejder ved Bucka & Nissen A/S, isenkram en gros, Ballerup, rejste 1966 til Jylland, var i 3 år arbejdsmand ved Nørager Kommune og har fra 1969 haft beskæftige lse ved Superfos Dammann-Luxol A/S, fra 1971 som vej formand.

1) Claus Gärtner Jørgensen, født d. 27. oktober 1962 i Husum.

2) Lars Gärtner Jørgensen, født d. 27. oktober 1962 i Husum.

3) Ulla Gärtner Jørgensen, født d. 31. december 1965 i Husum.

4)Rene Gärtner Jørgensen, født d. 18. december 1969 i Ravnkilde.

6. Holger Jens Valter Kjerside, lagerekspedient født d. 2. juni 1916 i København, gift d. 1. november 1941 i København med Rita Ester Petersen, født d. 4. oktober 1923 i København, datter af metalsliber og fagforeningsformand Aage Emil Petersen og hustru Clara Jensen.

Bosat: Veksøvej 135~ Brønshøj.

H.J.V.K. gik i flere skoler var en tid mælkedreng, dernæst trælagerarbejder, blev 1948 ansat ved Københavns Sporveje virkede her som vognstyrer og konduktør til 1964, drev så i 12 år egen vognmandsforretning og har fra 1976 haft ansættelse som lagerekspedient ved Fasteners (Hart-tung Fasteners A/S) , Herlev.

R.E.P. gik i flere skoler bl. a. i Christianshavn Skole København, var derefter til sit giftermål beskæftiget ved Schow & Co. A/S, papirf. Papirposefabrik, København, virkede 1953-1966 som montrice ved To-R Ra- dio A/S, Vanløse og arbejdede senere en kort tid på Løvens kemiske Fabrik, Ballerup.

a. Rene Kjerside murermester, født d. 8. juli 1944 på Frederiksberg gift d. 12. oktober 1968 i Ballerup med Bente Petersen født d. 3. september, 1946 i København, datter af murer Ludvig Konrad Preben Petersen og hustru Ruth Vibeke Olsen.

Bosat: Stendyssevej 6, Gundsømagle pr. Roskilde.

R.K. gik i skole i Husum blev udlært som murer hos Herm.. Sørensen Ballerup aftjente 1963-1965 sin værnepligt i Vordingborg og startede i 1966 egen murermesterforretning.

B.P. gik i Parkskolen i Ballerup blev 1964 udlært som klinikassistent hos tandlæge Otto Madsen~ Ballerup og var ansat her til 1970.

1) Thomas Kjerside, født d. 19. oktober 1970 på Rigshospitalet i København.

2) Vibeke Kjerside, født d. 30. november 1973 på Rigshospitalet i København.

a.Laila Kjerside, forretningsindehaver, født d. 2. oktober 1946 på Frederiksberg, gift d. 16. juli 1966 i Husum med Leif Sørensen Bak, glasblæser, født d. .30. september 1944 i Tvilum, søn af specialarbejder Holger Sørensen Bak og hustru Karen Marie Jensen.

Bosat: Vårbuen 86~ Ballerup.

L.K. gik i skole i Husum, arbejdede derefter ved forskelligt bl.a. på fabrik, som hulledame samt som ekspeditrice og har fra 1976 drevet sin nuhavende forretning Boutique nr. 2 Husum.

L.S.B. har siden skolegangen arbejdet som glasblæser på Løvens kemiske Fabrik Ballerup.

1) Charlotte Bak, født d. 18. februar 1967 i Virum.

2) Henrik Bak, født d. 7. marts 1972 i Tåstrup.

a. Winnie Kjerside, født d. 7. januar 1948 i København, gift d. 7. august 1971 i Husum med Tommy Schultz, maskinarbejder født d. 28. november 1948 i København, søn af portør Jørgen Axel Schultz og hustru - Harriet Larsen.

Bosat: Boeslundevej 70~ Brønshøj.

1)Michael Schultz, født d. 7. december 1971 i København.

2) Marianne Schultz, født d. '8. december 1974 i København.

 

7. Hans Christian Vilhelm Kjerside, vognmand født d. 17. april 1918 i Vedæk, gift første gang d. 14. marts 1945 i København med Katharina Gradzik, født d. 17. februar 1922 i Søby Kobberup, død d. 24. juli 1970 på sygehuset i Glostrup begravet i Ballerup, datter af specialarbejder Jan Gradzik og hustru Valborg gift anden gang d. 2. juni 1974 i Ballerup med Karen Elise Carlsen født d. 8. februar 1920 i Bangsbostrand datter af arbejdsmand Peter Carlsen og hustru Jensine Marie Pedersen. - K.E.C. var gift første gang Bodenholt.

Bosat: Lindbjergvej 80, Ballerup.

H.C.V.K. gik i Korsør Byskole samt i flere skoler i København, bl.a. Jagtvejens, Stevnsgades samt Grøndalsvængets skoler, virkede fra sit 14. til sit 18. år som arbejdsdreng, aftjente 1939-1940 sin værnepligt i Høvelte, var 1942-1963 ansat ved Københavns Sporveje, dels som konduktør, dels som vognstyrer, startede derefter egen vognmandsforretning i Skovlunde, købte 1968 en ejendom på 3 td. land i Ballerup, flyttede vognmandsforretningen nu Ellekilde Transporten ApS hertil og har 15 lastvogne.

K.G. gik i skole i Ballerup samt på Katolsk Centralskole Nørrebrogade København, blev derefter handelsuddannet i var en tid bestyrer af en viktualieforretning og hjalp senere sin mand i vognmandsforretningen med pasning af telefon m.m.

a. Leo Kjerside, smed født d. 3. februar 1947 i København, gift d. 14. september 1968 i Skovlunde med Annette Vingart, køkkenassistent, født d. 11. august 1948 i København, datter af drejer Kurt Hans Jens Vingart og hustru Inga Ruth Pakbøl.

Bosat: Lilletoften 12~ Skovlunde.

L.K. tog mellemskoleeksamen i Skovlunde blev 1966 udlært som smed hos smedemester F.K. Ibsen, Glostrup aftjente derpå sin værnepligt i Herning hjalp 1967-1970 til i faderens vognmandsforretning gennemgik på kursus uddannelse til dieselmekaniker, blev 1972 medejer i anpartsselskabet Ellekilde Transporten, Ballerup arbejdede samtidig som mekaniker og har fra 1978 været reparatør af hydrauliske kraner ved firmaet Hiab-Foco A/S. - L.K. var 1960-1975 pædagogisk leder inden for De unges Idræt og har fra 1978 været talsmand på sin arbejdsplads.

A.V. gik i skole i Skovlunde, blev 1966 udlært som ekspeditrice og arbejder nu i køkkenet på et plejehjem i Skovlunde. - A. V. har i flere år været leder inden for De unges Idræt.

1) Brian Kjerside, født d. 5. oktober 1969 i Gentofte.

2) Johnny Kjerside, født d. 28. februar 1973 i Gentofte.

a.Jan Kjerside vognmand født d. 12. december 1947 i København.

. Bosat: Eskebjerggård 30~ Måløv.

J.K. gik i skole i Skovlunde, var derefter arbejdsdreng på forskellige virksomheder, blev senere medejer af Ellekilde Transporten ApS, Ballerup, og virker her som kørselsleder.

8. Grethe Ingeborg Magda Kjerside, født d. 1. august 1920 i Fodby, gift første gang d. 30. oktober 1943 i København med John Valther Eberhard Olsen, arbejdsmand, født d. 12. oktober 1920, ægteskabet opløst 1946; gift anden gang d. 29. april 1950 i København med Hans Martinus Thorup Jeppesen, frisør, født d. 24. marts 1917 i København, søn af gasværksarbejder Niels Thorup Jeppesen og hustru Sofie Pedersen.

Bosat: Boeslundevej 58, Brønshøj.

G.I.M.K. kom efter skolegangen i lære som ekspeditrice, arbejdede 1936- 946 ved Schouw & Co. A/S, papirf. papirposefabrik, København, og har siden haft lidt morgenrengøringsarbejde.

H.M.T.J. gik bl.a. i skole i Vanløse, stod 1932-1936 i lære som barbér, startede derpå egen salon i Nordbanegade 4, København, og driver stadig denne.

a.Joan Bennett Olsen, født d. 6. marts 1944 i København, gift første gang 1963 med Erik Bersang Christensen, arbejdsmand, født d. 28. november 1942; ægteskabet opløst 1971; gift anden gang d. ,30. juni 1973 i København med Benny Steen Ipsen, arbejdsmand, født d. 19. februar 1949 i Ravnsbjerg, Toksværd, søn af bryggeriarbejder Svend Vilhelm Ipsen og hustru Inger Marie Jakobsen.

Bosat: Smørumvej 21, Brønshøj.

J.B.O. gik i skole i København, havde 1 år plads i huset, arbejdede en tid hos Jørgen Jegsen, bisquitfabrik, Vanløse, var derefter beskæftiget ved forskelligt.

B.S.I. gik i skole på Amager samt i Valby, var derefter arbejdsdreng, virkede et par år som chauffør hos Anders Nielsen & Co. (Frihavnsselskab, kørselsentreprenør), indkaldtes 1970 til aftjening af sin værnepligt i Avedørelejren, hjemsendtes 1975 som overkonstabel, havde så en tid plads som chauffør hos hustruens morbror, vognmand Hans Christian Vilhelm Kjerside i Ballerup, og har nu beskæftigelse som

arbejdsdreng ved Monberg & Thorsen A/S. - B.S.I. har fra 1975 været medlem af hjemmeværnet.

1) Mona Bersang Christensen, født d. 5. marts 1964 i København.

2) Per Bersang Christensen, født d. 7. juni 1965 i København.

3) Allan Steen Ipsen, født d. 22. november 1973 i København.

a.Gunna Bennett Olsen (Jeppesen), rengøringsassistent, født d. 14. maj 1947 i København, gift d. 4. december 1970 i København med Per Spangenberg, arbejdsmand, født d. 30. april 1942 i København, søn af restauratør Kaj Spangenberg og hustru Maja Tobiassen.

Bosat: balders Plads 22, Ølstykke.

G.B.O. (J). gik i skole i Husum, virkede derefter som fabriksarbejder, bl.a. 6 år hos C. Schous Fabriker AIS, København, og har fra 1968 haft beskæftigelse som rengøringsassistent.

P.S. gik i skole i Vanløse, sejlede 1956 som dæksdreng, arbejdede derefter til 1969 på C. Schous Fabriker AIS, København, og har siden virket som jord- og betonarbejder.

1) Johny Spangenberg, født d. 1. m:zj 1964 i København.

2) Sandra Spangenberg, født d. 12. juli 1971 i Hørsholm.

a.Anne Bennett Jeppesen, rengøringsassistent, født d. 28. juni 1950 i København, gift d. 19. september 1970 i Husum med Hans Kurt Ipsen, pladesmed, født d. J. januar 1951 i Sandvig, Mern, søn af bryggeriarbejder Svend Vilhelm Ipsen og hustru Inger Marie Jakobsen.

Bosat: Skjoldsvej 22, Ølstykke.

A.B.J. gik i skole i Husum, havde en tid plads i huset, var i 4 år beskæftiget på C. Schous Fabriker AIS, København, og har fra 1976 virket som rengøringsassistent.

H.K.I. gik i Korsager skole, Brønshøj, blev 1971 udlært som pladesmed ved Skandinavisk Motor Co. AIS, København, var beskæftiget her til 1977, afbrudt af værnepligt ved artilleriet 1971-1972, og fik derefter beskæftigelse ved Ballerup Motor Center. - H.K.I. har fra 1977 virket som fodboldtræner.

1) Annika Ipsen, født d. 17. januar 1971 på Skt. Josephs hospital i København.

2) Tenna Ipsen, født d. 20. februar 1975 på Skt. Josephs hospital i København.

9. Jenny Helene Kalma Kjerside rengøringsassistent født d. 13. januar 1922 i Sorø gift d. 20. marts 1943 i København med Christian Jørgensen, fabriksarbejder født d. 2. juni 1915 i København, søn af murer Jens Kristian Jørgensen og hustru Petra Kamilla Pedersen.

Bosat: Værebrovej 48 ~ Bagsværd.

J.H.K.K. havde efter skolegangen plads ved husgerning arbejdede en tid på fabrik og har i flere år virket som rengøringsassistent.

C.J. gik i skole i Ballerup virkede senere som chauffør forskellige steder samt en tid som jord- og betonarbejder og har fra 1964 haft beskæftigelse ved H.F. Jensen værktøjsfabrik~ København.

a. Gert Jørgensen, afdelingschef, født d. 13. september 1943 i København, gift med Sussi Gerd Andersen.

Bosat: Ørebjergvej 65~ GundsømagLe pr. Roskilde.

b. Kurt Jørgensen, salgsinspektør, født d. 22. december 1946 i København, gift med Lis Sørensen kontorassistent.

Bosat: Nestors Alle 14, Hvidovre.

IV Anne Andersen Kjerside

 

født d. 18. juni 1851 i Bumølle, Bur, død d. 28. juli 1932 på De gamles Hjem , i Holstebro, gift d. 17. november 1878 i Bur med Jens Andreas Jensen vognmand og brændselshandler, født d. 27. august 1854 på Thorum Hede, Thorum~ død , d. 27. oktober 1926 i Holstebro, søn af husmand Jens Christian Henriksen og hustru Inger Christiansdatter.

Bosat: Vestergade 24, Holstebro.

J .A.J. boede de første år efter giftermålet i Burmølle Bur nævnes 1890 som indsidder i Fovsing Sogn samt 1906 som statshusmand i Bækkelund, Måbjerg Sogn flyttede senere til Holstebro og virkede her som vognmand og brændselshandler.

A. Anders Nielsen Burmølle søn af Anne Andersen Kjerside og ungkarl Niels Madsen født d. 23. december 1875 i Burmølle, Bur, død d. 25. marts 1876 samme sted.

B. Anders Jensen Burmølle, smed, født d. 27. maj 1879 i Burmølle, Bur, død,

gift d. 8. april 1901 i Måbjerg med Karen Kristensen, født d. 20. september 1877 på Pølsbjerg Mark, Nr. Felding, død, datter af ungkarl Kristen Poulsen og Kristine Kristensen. Bosat: Holstebro.

A.J .B. blev uddannet som smed, boede nogle år i Holstebro, således 190 Enghavevej 481, 1903 på Stations vej 309, 1909 i Vestergade 26 samt 191 Skolegade 33, siden har det ikke været muligt at følge ham.

1. Thomassine Ane Kirstine Jensen Burmølle, født d. 14. september 1901 i Holstebro.

Bosat: Vesterbo 16, Holstebro.

2. Andrea Jensen Burmølle, født d. 10. juni 1903 i Holstebro, død Samme dag.

3. Vilhelm Jensen Burmølle født d. 25. juni 1909 i Holstebro. I Bosat: Randers.

4. Karla Vera Jensen Burmølle, født d. 30. august 1911 i Holstebro gift Vistisen.

Bosat: Holstebro.

5. Karl Jensen Burmølle.

Bosat: Berners Vænge J8, Hvidovre.

C. Jens Kristian Jensen Burmølle, arbejdsmand, født d. 30. september 1881 i Burmølle, Bur, død i november 1956 i Esbjerg, gift med Karen Petrea Pedersen, født d. 26. april 1895 i Vestterp, V. Starup, datter af gårdejer Gravers Pedersen og hustru Marie Katrine Madsen. Bosat: østergade 101, Esbjerg.

1. Jens Kristian Burmølle, barbermester, født d. 5. september 1921 på Rigshospitalet i København.

Bosat: A. Andersens Vej 8, Esbjerg.

J.K.B. gik i Danmarksgades skole i Esbjerg, blev l919 udlært som frisør,

hos Gregers Pedersen, Esbjerg, arbejdede derefter som svend flere steder ,

i Esbjerg og omegn, startede 1944 egen salon i Valdemarsgade i Esbjerg,

flyttede i 1955 til Nygårdsvej 40 og har siden drevet salon her. - J. K.

B. var i en årrække formand for håndboldklubben Kvik i Esbjerg, i 16

år medlem af bestyrelsen for Jydsk Håndboldforbund, er medlem af bestyrelsen for Esbjerg Idrætsforbund, har tillige Været medlem af bestyrelsen for Esbjerg Frisørlaug og er stadig fanebærer samt revisor og tillige formand for festudvalget.

a. Inge Burmølle, født d. 8. april 1952 i Esbjerg, gift med Peter Boye Mathiesen, kontorassistent.

Bosat: Stengårdsvej 118, Esbjerg.

b. Per Burmølle, postbud, født d. 1.9. januar 1.955 i Esbjerg, samlever fra 1973 med Agnes Madsen, laborant, født d. 7. oktober 1954 i Esbjerg, datter af svejser Børge Madsen og hustru Gerda Pedersen.

Bosat: Rosenstien 12, Esbjerg.

P.B. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Grådybskolen i Esbjerg, blev 1.976 udlært som elektriker hos Olesen & Jensen ApS, aut. elektroinstallatører, Esbjerg, og har fra 1.977 været ansat ved postvæsenet i Esbjerg.

A.M. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse fra Stormgades Skole i Esbjerg, havde en tid plads i huset, blev derefter uddannet som laborant og tog 1978 realeksamen.

2. Gerhard Marinus Burmølle, kloakmester, født d. 29. December, 1923, gift

med Ellen.

Bosat: Cederkrattet 5, Kvaglund pr. Esbjerg.

 

3. Elna Burmølle, født 1927, gift med Harald Bank, forretningsfører. Ægteskabet opløst.

I Bosat: N.J. Poulsens Vej 13, Esbjerg.

 

D. Ingvard Magnus Jensen Burmølle, cigarmager, født d. 9. maj 1888 i Fovsing, død i juli 1937 i Aalborg, begravet i Holstebro, gift d. 2. januar 1926 i Holstebro med Ane Kristine Vedel Nielsen, født d. 4. august 1899 i Vasehuset, Hjerm død i februar 1963 på sygehuset i Holstebro, datter af indsidder Jens Søren Kristian Nielsen og hustru Kristiane Vedel Madsen.

! Bosat: Vestergade 24, Holstebro. .

I.M.J.B. stod i lære som cigarmager ved R. Færch A/S~ Holstebro, arbejdede her i en årrække, afbrudt af en tid med bopæl i Kolding.

A.K.V.N. var ved sit giftermål tobaksarbejder i Holstebro.

.

1. Magna Kristiane Jensen Burmølle, født d. 2. december 1919 i Holstebro, gift d. 25. december 1941 i Ringe med Hans Erik Nielsen, støberiejer, født d. 12. april 1919 i Søndre Kirkested, Mejrup, søn af gårdejer Andreas Nielsen og hustru Karen Christiane Nielsine Hansen. Bosat: Støberivej 4, Års.

M.K.J .B. gik i skole i Holstebro, havde en tid plads som stuepige på Missionshotellet i Holstebro, besøgte 1936-1937 Ry Husholdningsskole, arbejdede 1938-1941 samt 1947-1950 ved R. Færch A/S, Holstebro, var i

mellemtiden en tid beskæftiget på en æblemostfabrik i Ringe og hjælper nu med regnskabet i sin mands virksomhed.

H.E.N. gik i skole i Mejrup og Svendborg, stod 1934-1938 i lære som former på en maskinfabrik i Svendborg, arbejdede i 14 år ved Vald. Birn A/S~ jernstøberi, Holstebro, virkede ellers som støbemester forskellige steder, bl.a. i Holbæk og Aalborg, startede i 1968 virksomheden Års Metalstøberi og optog i 1969 sønnen John som kompagnon. I IR

a. John Nielsen, former, født d. 7. december 1942 i Holstebro. Bosat: Støberivej 4, Års.

J.N. gik i skole i Holstebro og Holbæk" stod i lære som fomer, 2 år på Holbæk Jernstøberi A/S" en tid ved De Smithske A/S" Ålborg, blev 1962 udlært på Rimas Maskinfabrik A/S" Ringsted" aftjente 1962- 1963 sin værnepligt i Slagelse og Holbæk" var en tid beskæftiget på jernstøberiet Dania A/S" Århus" og blev i 1969 optaget som kampagnon i faderens virksomhed, Års Metalstøberi.

b. Jytte Nielsen, teknisk assistent, født d. 15. november 1944 i Holstebro, gift d. 23. marts 1968 i Århus med John Erik Andersen, specialarbejder, født d. 29. januar 1946 i Randers, søn af arbejdsmand Jens Valdemar Andersen og hustru Mary Christensen. Bosat: Tørvedalsvej 4, Ålum pr. Randers.

J. N. tog realeksamen i Ringsted, var 1 år beskæftiget som laborant ved Frichs A/S, Århus, blev 1965 færdiguddannet som teknisk assistent og har siden virket som sådan" 1965-1968 ved GAL Thorsens Fabriker A/S, Lystrup, 1970-1975 på Dronningborg Maskinfabrik A/S, Randers, og fra 1979 ved Purhus Kommune.

J .E.A. gik i skole i Randers, stod i lære som travtræner i Ålborg og Århus, var en tid beskæftiget ved Danar A/S, Randers, samt ved GAL Thorsens Fabriker A/S, Lystrup, arbejdede så atter ved Danar A/S, kørte tillige taxakørsel i weekenden og virker nu som specialarbejder hos en svoger på Randers Trailer i Karlslund.

1) Lotte Andersen, født d. 2. oktober 1968 i Randers.

2) Lars Andersen, født d. 4. april 1974 i Ålum.

3) Lykke Andersen, født d. 22. september 1978 i Ålum.

a. Jan Nielsen, stud. med., født d. .5. august 1954 i Holstebro, samlever med Lillian Christensen, lærer, født d. 30. september 1955 i Farsø, datter af gårdejer Osvald Tidemann Christensen og hustru Helga Nielsen.

Bosat: Gøteborg Alle 14-4D, Århus N.

J .N. tog 1974 studentereksamen fra Vesthimmerlands Gymnasium i Års og begyndte samme år det medicinske studium ved Aarhus Universitet. L.C. tog ligeledes 1974 studentereksamen fra Vesthimmerlands Gymnasium i Års, begyndte at Læse til lærer på Aalborg Seminarium, overflyttedes til Aarhus Seminarium, dimitterede herfra i 1979 og har siden haft ansættelse ved Vellev Skole.

E. Maren Marie Jensen Burmølle, tobaks arbejder, født d. 14. februar 1890 i Fovsing, død d. 4. august 1963 i Holstebro, gift d. 2. marts 1906 i Måbjerg med Anton Nielsen, smed, født d. 23. juli 1884 i Vrist, Harboør,

død d. 27. april 1950 i Holstebro, søn af fisker og husmand Niels Nielsen I og hustru Ane Johanne Jensen.

Bosat: Bisgårdsgade 16, Holstebro.

A.N. var i 32 år beskæftiget som smed ved J. Nikolaisen, maskin- & støbe- godshandel, Holstebro.

1. Jens Andreas Nielsen, cigarmager, født d. 1. marts 1907 i Holstebro, død 1957 i Odense, gift med Ella, født i Seden.

Bosat: Gyldenløvesgade 9, Odense C, senere Heliosvænget 30, Odense SV.

J.A.N. arbejdede som cigarmager ved N. Tørring Akts., Odense.

a. Vagn Nielsen.

b. Kai Nielsen, typograf.

Bosat: Præstevænget 18, Korup pr. Odense NV.

 

2. Johanne Nielsine Nielsen, født d. 15. april 1908 i Holstebro, død d. 3.maj samme år.

3. Niels Viktor Anker Nielsen, født d. 27. maj 1909 i Holstebro, død d. 31. juli samme år.

4. Harriet Agnete Nielsen, født d. 19. oktober 1910 i Holstebro, død d. 28.

. december samme år.

5. Betty Viola Nielsen, født d. 8. juli 1912 i Holstebro, død d. 23. juli samme år.

6. Niels Johannes Nielsen, født d. .3. juni 1914 i Holstebro, død d. 18. Juli samme ar.

7. Anna Marie Nielsen, født d. 15. juni 1915 i Holstebro, gift d. 5. november 1932 i Holstebro med Jens Peder Sørensen, arbejdsmand, født d. 5. november 1904 i Handbjerg, søn af fisker Jakob Sørensen og hustru Ellen Kirstine Madsen.

Bosat: Holbergsvej 21, Holstebro.

A.M.N. gik i Den kgl. Døvstummeskole i Nyborg" havde derefter plads hos forstander Georg Forchhammer i Snoghøj og virkede senere i nogle år som rengøringsassistent på en skole i Holstebro. J.P.S. gik i skole i Handbjerg, havde derefter plads ved Landbruget og i.., virkede senere som arbejdsmand i Holstebro, bl.a. 4 år ved amtsvejvæsenet samt 9 år ved kommunen. - J.P.S. var en tid kasserer i landarbejderforbundet.

a. Anthon Bent Sørensen, arbejdsmand, født d. 19. maj 1933 i Holstebro, gift d. 12 marts 1955 i Holstebro med Annie Lind Sørensen" født d. 4. juni 19.34 i Struer, datter af pølsemager Søren August Lind Sørensen og hustru Anne Margrethe Benedikte Nielsen. Bosat: Tinggården 41, Holstebro.

A.B.S. gik i Danmarksgades skole i Holstebro, blev 1954 udlært som former på Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik A/S" aftjente 1954- 1955 sin værnepligt ved Dronningens Livregiment, virkede så i .3 år som former i lærepladsen, arbejdede en årrække ved forskelligt og har fra 1973 haft ansættelse ved H.P. Hansen A/S" anlægs- & entreprenørfirma, Holstebro.

A.L.S. gik i skole i Struer, havde en tid plads i huset, var derefter tobaksarbejder ved R. Færch A/S, Holstebro, og havde efter giftermålet en del rengøringsarbejde samt var en tid beskæftiget på Vinderup fjerkræslagteri.

1) Søren Lind Sørensen, specialarbejder, født d. 18. maj 1954 på Fødselsanstalten i Jylland, Aarhus, samlever fra juni 1975 med Inger Bunde, kontorassistent, født d. 31. marts 1952 i Holstebro, datter af frisørmester Hilmar Bunde og hustru Rita Ringkøbing Jensen.

,

Bosat: Agårdsvej 1, Vildbjerg.

S.L.S. gik i skole i Holstebro, var 1972 elev på Unge Hjems Højskole, Skåde, arbejdede en tid på Vinderup Fjerkræslagteri" tog 1974 teknisk forberedelseseksamen i Struer og har fra 1976 haft beskæftigelse hos Mikkelsen & Poulsen, maskinsnedkeri" Herning. I.B. tog realeksamen i Vildbjerg samt handelseksamen i Herning" var 1970-1972 elev hos revisor Niels Hansson" Holstebro" arbejdede samme sted til. 1973 og har siden virket som kontorassistent i social.- og sundhedsforvaltningen i Herning.

2) Vita Lind Sørensen, omsorgsmedhjælper, født d. 1. september 1956

i Holstebro, gift d. 28. november 1976 i Vejle med Poul. Iver Iversen, murer, født d. 20. december 1955 i Holstebro, søn af restauratør Svend Aage Iversen og hustru Astrid Nygaard Skovhede.

Bosat: Håstrupgårdvej 14" Håstrup pr. Fredericia. V.L.S. tog udvidet teknisk forberedelseseksamen fra 10. klasse i Holstebro, arbejdede 1972-1975 på Vinderup Fjerkræslagteri og er nu ansat ved Centralinstitutionen i Brejning.

P.I.I. gik i skole i Bredballe og Hedensted" var en tid arbejds- mand ved et byggefirma i Århus samt ved RM gitteriste aktieselskab, Holstebro, fik så beskæftigelse som murerarbejdsmand hos murer Robert Andersen i Tiufkær kom i lære samme sted og udlærtes 1976. - P.I.I. har fra 1974 været medlem af hjemmeværnet.

a) Henrik Lind Iversen, født d. 24. maj 1977 i Vejle.

J) Gitte Lind Sørensen, smørrebrødsjomfru, født d. 20. marts 1958 i Holstebro.

Bosat: Nygade 12, Struer.

G.L.S. gik 9 år i Sønderlandsskolen i Holstebro" arbejdede 1 år på Hama Papirvarefabrik, Holstebro, samt en tid på Vinderup Fjerkræslagteri og kom 1977 i lære som smørrebrødsjomfru på Grand hotel, Struer.

4) John Lind Sørensen, portør, født d. 1. juni 1959 i Holstebro.

Bosat: Ågade 1" Vejle.

 

5) Preben Lind Sørensen, født d. 20. december 1960 i Holstebro.

6) Pia Lind Sørensen, født d. 5. december 196J i Holstebro.

 

1 b. Poul Vilhelm Sørensen, specialarbejder, født d. 23. maj 1936 i Holstebro, gift d. 1. september 1957 i Haderup med Stinne Meldgaard Rasmussen, fabriksarbejder, født d. 20. oktober 1938 i Haderis, Haderup, datter af murer Marinus Rasmussen og hustru Anna Sørensen Meldgaard.

Bosat: Lemvigvej 29, Holstebro.

P. V.S. gik i Danmarksgades Skole i Holstebro, stod derpå i lære som murer i Holstebro, var nogle år beskæftiget som arbejdsmand, bl.a. ved Kaj Bech A/S, murer- & entreprenørfirma, Holstebro, og virker nu .som specialarbejder ved Bang & Olufsen A/S, Struer.

S.M.R. gik i skole i Haderup, havde plads ved husgerning i Holstebro og har fra 1969 arbejdet ved Bang & Olufsen A/S, Struer.

1) Knud Erik Meldgaard Sørensen, murer, født d. 14. august 1956 i Haderup, gift d. 14. august 1976 i Holstebro med Edith Jakobsen, montrice, født d. 7. marts 1956 i Ringkøbing, datter af Lagerekspedient Jens Jakobsen og hustru Kathe Marie Iversen. Bosat: Engparken 2 B, Tvis pr. Holstebro.

K.E.M.S. gik i sønder lands sko len i Holstebro, var derefter arbejds- dreng på Vinderup Fjerkræslagteri, besøgte 1972-1973 Lomborg ungdomsskole, arbejdere senere i 1½ år ved Scan-Dyna i Humlum og Struer, en tid ved H.P. Hansen A/S, anlægs- & entreprenørfirma, samt 1½ år ved Danheat A/S, begge Holstebro, og kom 1977 i lære hos murermester H. Lindholt, ligeledes Holstebro.

E.J. bestod den statskontrollerede prøve efter 10. klasse i Holstebro, arbejdede 1 år i en børnehave i Holstebro, var 1974 elev på Egå Ungdomshøjskole, arbejdede så et par år på Vinderup Fjerkræ-

s lagte ri og har fra 1976 haft beskæftigelse som montrice ved Metric- Nortra A/S, Hjerm.

a) Tanja Meldgaard Sørensen, født d. 18. juni 1977 i Holstebro.

2) Ruth Meldgaard Sørensen, montrice, født d. 1. marts 1958 i Holstebro.

, Bosat: Ringparken 65, Holstebro.

R.M.S. gik 9 år i Sønderlandsskolen i Holstebro, bestod den stats- kontrollerede prøve efter 10. klasse fra Lomborg ungdomsskole samt handelseksamen fra Holstebro Handelsskole og arbejder nu som montrice.

3) Hanne Meldgaard Sørensen, handelselev, født d. 29. april 1960 i Holstebro, samlever fra 1978 med Marinus Jespersen, specialarbejder'" født d. 26. juli 1957 i Tvis, søn af specialarbejder, Verner Jespersen og hustru Rose Margot Lauridsen.

Bosat: Skivevej 19, Holstebro.

H.M.S. gik i skole i Holstebro, Var 1975-1976 elev på Lomborg Ungdomsskole" tog 1977 10. klasses statskontrollerede prøve fra Nørrelandsskolen i Holstebro" virkede så 1 år som husassistent og blev i 1978 elev på Holstebro Handelsskole.

M.J. gik i skole i Måbjerg" var 1971-1973 elev på Lomborg Ungdomsskole, bestod her den statskontrollerede prøve efter. 9. klasse arbejdede en tid på Scan-Dyna A/S" Humlum" samt en tid på en møbelfabrik i Vemb og har nu beskæftigelse hos entreprenør Jens Jensen i Holstebro.

4) Kim Meldgaard Sørensen, automedhjælper, født d. 8. september 1961 i Holstebro.

Bosat: Lemvigvej 29, Holstebro.

K.M.S. gik i sønderlandsskolen i Holstebro, var 1976-1977 elev på

I Lomborg Ungdomsskole, arbejdede en tid på Holstebro jernstøberi og

Maskinfabrik A/S og virker' nu som automedhjælper.

c. Leif Erik Sørensen, svejser, født d. 12. november' 1945 i Holstebro.

f gift d. 7. maj 1966 i Struer' med Grethe Hamborg, født d. 28. september 1943 i Gislum, datter af gårdejer, senere arbejdsmand Peder Kjeldsen Hamborg og hustru Olga Jensen. Bosat: Fuglegårdsvej 24" Struer.

L.E.S. tog mellemskoleeksamen fra Sønderlandsskolen i Holstebro, af tjente 1963 sin værnepligt i Oksbøl, fortsætte i hæren" gennemgik her uddannelse til automekaniker, hjemsendtes 1970 som korporal og har siden haft beskæftigelse på Runtal Radiatorfabrik, Struer'. - L. E. S. er tillidsmand på sin arbejdsplads samt medlem af bestyrelsen for SID

Struer.

G.H. gik bl.a. i skole i Struer, arbejdede en tid som syerske på en konfektionsfabrik i Struer' og har fra 1972 haft hjemmearbejde for Bang & Olufsen A/S, ligeledes Struer.

1) Marian Hamborg Sørensen, født d. 26. september' 1966 i Struer.

2) Vivian Hamborg Sørensen, født d. 24. maj 1968 i Holstebro.

3) Charlotte Hamborg Sørensen, født d. 8. april 1974 i Struer.

8. Poul Georg Vilhelm Nielsen, født d. 19. august 1916 i Holstebro, død d. 2. november Samme år.

9. Svend Aage Nielsen, født d. 19. april 1918 i Holstebro" død d. 23. juli

Samme år.

10. Svend Aage Nielsen" bestyrer" født d. 30. september ~919 i Holstebro" , J gift d. 19. december 1943, Holstebro med Else Kristine Larsen" bestyrer" født d. 16. marts 1925 i Holstebro" datter af arbejdsmand Villiam

,

Larsen og hustru Martine Elisabeth Laursen.

Bosat: Stabyvej 64" Staby pr. Ulfborg.

S.Aa.N. gik i Danmarksgades Skole i Holstebro, var et par år bydreng, dernæst lagerekspedient hos grosserer Aage Pedersen, Holstebro, stod 1938-1942 i lære som former ved Vald. Birn A/S, jernstøberi & maskinfabrik, Holstebro, arbejdede her til 1970 de sidste 10 år som støbemester, afbrudt af en kort tid med ophold i Skive" fik derefter Sammen

med hustruen plads som bestyrer på Staby Plejehjem og gennemgik 1973- 1974 sygehjælperuddannelse på Holstebro Sygehus.

S.Aa.N. blev i 1943 samariteruddannet" har været formand for Arbejdernes samariterforbund i Holstebro" var fra 1950

instruktør for samme og har tillige været medlem af bestyrelsen for vanføreforeningen.

E.K.L. gik i skole i Holstebro, havde derefter plads ved husgerning, bl. a. på alderdomshjemmet i Holstebro, virkede derefter som syerske på en systue i Sinding samt arbejdede en tid på R. Færch A/S, cigar- og tobaksfabrik, Holstebro, gennemgik 1942 samariteruddannelse samt 1944 sygehjælperuddannelse på Holstebro Sygehus, arbejdede som sygehjælper samme sted og har fra 1970 Sammen med sin mand bestyret Staby Plejehjem. -

..

E.K.L. var i Holstebro medlem af bestyrelsen for socialdemokratisk kvindeudvalg, for Arbejdernes Samariter Forbund og

er nu formand for husmoderforeningen i Staby. - S.Aa.N. og E.K.L. er begge æresmedlemmer af

A.S.F. Dansk Folkehjælp" Holstebro afdeling.

,

a.Poul Christian Nielsen er født d. 1. maj 1947 i Holstebro, gift ~ d. 14. oktober 1978 i Næstved med Anni Møller Nielsen"

født d. 6. juli 1952 i Grindsted, datter af sikringsbetjent Arne Møller Nielsen og hustru Ulla Becher Sørensen.

Bosat: Hindholmvej 16 Arløse pr. Næstved.

P. C.N. tog 1967 studentereksamen fra Holstebro Gymnasium samt 1970 lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium, aftjente 1970-1971 sin Værnepligt ved civilforsvaret i Herning og har siden virket som lærer på Kalbyrisskolen i Næstved. - P.C.N. er sekretær i lærerrådet på skolen.

A.M.N. tog 1971 studentereksamen fra Næstved Gymnasium samt 1974 lærereksamen fra Haslev Seminarium og har siden haft ansættelse som lærer ved Kalbyrisskolen i Næstved.

b. Jytte Nielsen, lærer, født d. 20. juli 1952 i Holstebro, gift d. 4. december 1970 i Silkeborg med Hans Gert Rasmussen, lærer, født d. 27. februar 1949 i Ikast" sØn af værkfører Anders Rasmussen og hustru Jensine Thyra Margrethe Nielsen Daniel. Bosat: Sønderparken 48" Ikast.

J.N. tog 1969 realeksamen fra Sønderlandsskolen i Holstebro, havde derefter plads i huset i Silkeborg, bestod 1972 HF-eksamen samt 1976 lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg og har siden haft ansættelse ved Nordre Skole i Ikast.

H.G.R. gik i Vestre Skole i Ikast, arbejdede derefter på en tekstilfabrik tog 1971 realeksamen fra Kornmod Realskole, 1973 HF-eksamen fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg og senere lærereksamen samme sted.

c.Susanne Maibrit Nielsen" fabriksarbejder, født d. 24. september 1959 i Holstebro, gift d. 5. maj 1979 i Staby med Ove Pedersen" elektriker" født d. 11. februar 1950 i Vedersø" sØn af landmand Thorvald Pedersen og hustru Mette Kirstine Brunsborg.

Bosat: Vesterhavsvej 21" Vedersø pr. Ulfborg.

S.M.N. tog 1976 realeksamen fra Ulfborg Byskole havde 1 år plads i huset i Struer og arbejder nu på fabrik i Ringkøbing.

11. Jenny Eleonora Nielsen, født d. 24. september 1920 i Holstebro" gift , d. 12. juli 1945 i Holstebro med Oskar Peder Christensen" brøndborer"

født d. 12. januar 1920 i Hjerm, søn af fisker Kristian Trabjerg og l hustru Ingeborg Christensen.

Bosat: Gyvelvej 56, Holstebro.

J .E.N. gik i Danmarksgades Skole i Holstebro og havde derefter plads ved husgerning.

O.P.C. gik i skole i Vejrum, havde derefter plads ved landbruget, Var 4 år ude at sejle, fiskede i 5 år, dels fra Thyborøn, dels fra Esbjerg, og arbejdede så i 25 år hos brøndborer Karl P. Jensen i Holstebro.

Bent Christensen, skovarbejder, født d. 1. juli 195.3 i Holstebro.

Bosat: Gyvelvej 56" Holstebro.

B.C. gik i Sønderlandsskolen i Holstebro" havde derefter plads som kontorbud på dagbladet Aktuelt, arbejdede i 2 år på Vinderup Fjerkræslagteri og har fra 1975 haft beskæftigelse som skovarbejder ved

Holstebro Kommune.

12. Aksel Rejner Nielsen, arbejdsmand, født d. 1. oktober 1921 i Holstebro, gift d. 18. september 1954 i Holstebro med Johanne Christine Schmidt, fabriksarbejder, født d. 19. februar 1931 i Borg, Brede, datter af gårdejer Niels Hansen Schmidt og hustru Marie Magdalene Nielsen.

Bosat: Kongensgade 88, Esbjerg.

A.R.N. gik i skole i Holstebro, rejste nogle år med tivoliejer Johan Kobberød, Herning, arbejdede under rejsen tillige på landet, havde 1948- 1954 beskæftigelse ved Højgaard og Schultz A/S" civilingeniør- og entreprenørfirma, København, samt nogle år plads hos hestehandler Peder Poulsen i Holstebro, og var i årene 1958-1977 beskæftiget ved kabelarbejde hos entreprenør Alfred Madsen i Esbjerg.

J.C.S. gik i skole i Alnor ved Gråsten, havde derefter plads ved husgerning i Sønderjylland samt i Holstebro og har fra 1962 arbejdet på en plasticvarefabrik i Sædden.

13. Niels Johannes Nielsen" født d. 15. april 1923 i Holstebro, død d. .3. marts 1924 samme sted.

14. Dødfødt pige d. .3. november 1924 i Holstebro.

15. Vagner Arnold Nielsen, født d. 12. juni 1926 i Holstebro" død d. 26. januar, 1927 samme sted.

 

16. Anton Nielsen, født d. 26. juni 1928 i Holstebro, død d. 24. maj 1929 samme sted.

 

17. Barn, død som lille.

18. Barn, død som lille.

 

 

.